zajęcia z dnia 28.08.2018

Język polski

Metafora życia ludzkiego w wierszu Danuty Wawiłow “Nie wiem Kto”
zagadnienia: interpretacja tekstu lirycznego; pojęcia: bohater liryczny, sytuacja liryczna;
W jaki sposób tworzyć wypowiedzi - komponować, stosowaćakapity i budować argumentację
zagadnienia: kompozycja, wstęp, rozwinięcie, zakończenie, akapit, wewnętrzna spójność tekstu, środki językowe spajające wypowiedź;

Zadanie domowe
Przeczytaj jeszcze raz informacje dotyczące tworzenia tekstu (podręcznik strony 37, 39-ramka).
Wykonaj ćwiczenia 3, 6, podręcznik str. 38, 39. Odpowiedzi zapisz w zeszycie.

Historia
lekcja organizacyjna, ustalenie planu nauczania w roku szkolnym 2018/2019
Przypomnienie wiadomości z klasy 6. Sytuacja na świecie i w Europie w wieku XVIII.

Zadanie domowe
Zapoznaj się z tekstem w podręczniku na.s.8-10 “Rzeczpospolita w XVIII w.”

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no