zajęcia z dnia 28.08.2018

Historia

  1. Droga ku wojnie

zagadnienia: III Rzesza, dojście Hitlera do władzy; Związek Sowiecki, dojście komunistów do władzy; pakt Ribbentrop-Mołotow;

  1. II wojna światowa. Napaść na Polskę

zagadnienia: wybuch wojny,Blitzkrieg-wojna błyskawiczna, napaść sowiecka, kampania polska 1939;

Zadanie domowe

ćw. 3,4 w zeszycie ćwiczeń  str. 5

Język polski

1.Wakacyjne wspomnienia

2.3.4. II wojna światowa . Początek II wojny światowej - Pierwszy Dzień / film dokumentalny /

Polski Wrzesień 1939 rok

Zadanie domowe :

Jeden dzień z pamiętnika - Wakacyjne przygody .

Pamiętaj o : dacie ,wypowiadaj się w pierwszej osobie , używaj potocznego stylu  , dużo przymiotników i przysłówków ...

Uwaga : Zbyt krótki zapis jest nie do przyjęcia , i będzie musiał być poprawiony  ...

Historia

Temat- Mieszko Pierwszy i chrzest Polski

  • Omówienie źródeł do epoki ( Legenda Panońska,Ibrahim Ibn Jakub, Thietmar)

  • Na podstawie źródeł i rekonstrukcji mapy omówienie zasięgu państwa Mieszka I

  • Omówienie znaczenia chrztu Mieszka

  • Analiza tekstu Dagome Iudex

Zadanie Domowe- Stworzyć drzewo genealogiczne od Piasta do Bolesława Chrobrego

Dodatkowo obejrzeć ekranizację Starej Baśni Józefa Ignacego Kraszewskiego
 

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no