zajęcia z dnia 28.09.2019

Praca grupowa pt. Piękna Nasza Polska cała- dokończenie pracy.
Ortografia RZ oraz Ż
Narodowe Czytanie.
Próba tańca z klasą IIa.
Czytanie ze zrozumieniem tekstu Wojciecha Kalwata II wojna światowa.
Gromadzenie wiadomości na temat wybuchu i przebiegu II wojny światowej.
Leksykon – wyjaśnienie znaczenia wyrazów: okupacja, sojusznik, okupant, front.
Gimnastyka oka i języka.
Opowiadanie o życiu bohaterki w trakcie wojny na podstawie wysłuchanego opowiadania Joanny Papuzińskiej Asiunia.
Słowa i wyrażenia zapisywane skrótami.
Wielka litera w pisowni imion, nazwisk i nazw ulic.
Podawanie nazw charakterystycznych elementów krajobrazu górskiego na podstawie ilustracji i tekstu W wysokich górach.
Piętra roślinności górskiej występujące w Tatrach.
Wyszukiwanie w tekście Wojciecha Mikołuszki Góry w Polsce informacji na temat powstawania góry.
Opisywanie cech charakterystycznych gór w Polsce

PRACA DOMOWA
Zad 3,4,5 str 16 i 17
zad 4,6 str 19

 

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no