zajęcia z dnia 28.09.2019

Historia
Kościół w średniowieczu
charakterystyka stanu duchownego
powstawanie pierwszych zakonów
szkolnictwo w średniowieczu
Sztuka średniowiecza
średniowieczna architektura
cechy stylu romańskiego i gotyckiego

Zadanie domowe
Przygotuj się do testu sprawdzającego stopień opanowania wiadomości o średniowieczu. W tym celu przeczytaj jeszcze raz informacje z podręcznika s. 132-158 oraz wykonaj ćwiczenia podsumowujące rozdział w zeszycie ćwiczeń (ćw.1-6 s.86-87)


J. polski
Narodowe czytanie -wspólne czytanie klas 4-8 noweli B.Prusa “Katarynka”. Omówienie lektury.
cechy charakterystyczne noweli, puenta, punkt kulminacyjny
bohaterowie przedstawieni w “Katarynce”, miejsce akcji

Twórcze pisanie scenariusza Jasełek.

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no