zajęcia z dnia 29.04.2017

Język polski:
1. Test diagnozujący stopień gotowości do podjęcia nauki w klasie IV. 
2. Mile powroty z wakacji. 
Zadanie domowe:
Naucz się czytać wiersz Joanny Papuzińskiej, Koniec lata. 
Opisz wybraną pamiątkę z wakacji. 
Którą z por roku lubisz najbardziej? Uzasadnij swoje zdanie. 

HISTORIA
1.Historia - co to jest ?
2.Oś czasu .
Zadanie domowe :
Obecny 2017 rok jest n.e czy p.n.e ( na osi czasu )- odpowiedż ustna lub pisemna  na narysowanej osi czasu.

 

 

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no