zajęcia z dnia 29.04.2017

Język polski
1) Niezwykła tajemnica zamku. "Wakacje z duchami" Adama Bahdaja
omówione zagadnienia: świat przedstawiony - czas i miejsce akcji, bohaterowie, układ zdarzeń, 
pojęcia: wątek główny, poboczny, epizodyczny; 
Na zajęciach wykonano ćwiczenia 1,2,3,4,6,8 z podręcznika ss. 139-140

2) Kiedy stawiamy kropkę po liczbie? Zapisywanie dat (podr. ss. 147-148)
Wykonano ćwiczenia 10,11 z zeszytu ćwiczeń (w moim wydaniu s. 59)

UWAGA
Można już składać wnioski o legitymację szkolną. W celu uproszczenia dla Państwa procedury, w procesie jej uzyskania pośreniczyć będzie Polska Szkoła w Bergen, która jest do tego upoważniona. Na składanie wniosków w tym roku szkolnym przewidziane są dwa terminy: 6 maja oraz 20 maja 2017 r. w godzinach od 10:15 do 14:30 w sekretariacie szkoły.
Do sekretariatu należy zgłosić się z kompletem dokumentów:
1) ważny polski dowód osobisty dziecka lub polski paszport dziecka
2) ważny dowód osobisty lub paszport rodzica/opiekuna prawnego
3) akt urodzenia dziecka
4) wniosek o legitymację (wzór do pobrania na stronie szkoły) – wydrukowany, wypełniony drukowanymi literami i własnoręcznie podpisany przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka. Jeśli wniosek podpisany jest przez opiekuna prawnego, należy dołączyć również pełnomocne orzeczenie sądu przyznające opiekę (w języku polskim). Do wniosku nie należy dołączać zdjęcia.
5) upoważnienie dla przedstawiciela szkoły do złożenia wniosku i odbioru legitymacji (wzór do pobrania na stronie szkoły)
– wydrukowane, wypełnione drukowanymi literami i własnoręcznie podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka. Kserokopie dokumentów będą wykonywane podczas składania wniosku w sekretariacie. Wniosek i upoważnienie muszą być wypełnione bezbłędnie. Niedopuszczalne są literówki, skreślenia, przerabiane daty itp. W razie pomyłki prosimy wypełnić dokument ponownie.

Więcej informacji o legitymacjach szkolnych i innych bieżących sprawach znaleźć można w zakładce AKTUALNOŚCI na stronie szkoły. 
		
 
WOP
 
1. Podsumowanie wielkich odkryć geograficznych.
2. Na polu elekcyjnym, czyli wybieramy króla Polski. 
- koniec dynastii Jagiellonów 
- zasada dziedziczności tronu i konieczność rozwiązania problemu po śmierci Zygmunta Augusta
- wolna elekcja - wyjaśnienie pojęcia
- sylwetki kandydatów na króla Polski - Stefan Batory, Henryk Walezy, Ernest Habsburg, Jan III Waza, Iwan IV Groźny
- wybór nowego króla 
- Henryk Walezy na tronie Polski 
Praca domowa: 
ćw. 1/84 (dotyczące wolnej elekcji)

 

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no