zajęcia z dnia 29.09.2018

Temat: Przyroda jesienią

1. Oznaki jesieni na podstawie ilustracji jesiennego parku oraz własnych doświadczeń. Obserwacja i opis barwy drzew za oknem. Próba odpowiedzi na pytanie: Dlaczego liście drzew i krzewów zmieniają barwę?

2. Wysłuchanie i rozwiązanie „Zagadek” Joanny M. Chmielewskiej.

Rozmowa na temat wyglądu drzew, liści i owoców. Budowa drzewa. Rozpoznawanie liści i podawanie nazw drzew na podstawie kształtu i ilustracji. Wypowiedzi U. na temat przedmiotów wykonanych z drewna. Odczytywanie i zapisywanie zdania z plątaninki. Odszukiwanie i kolorowanie ukrytych nazw drzew w tabeli. Pisanie wyrazów w liniaturze.

3. Jesienna pogoda, sposób ubierania się. Rozmowa na temat ilustracji i wysłuchanie wiersza Juliana Tuwima „Dwa wiatry”. Wykorzystanie siły wiatru. Układanie wyrazów z sylab.

4. Wysłuchanie ze zrozumieniem tekstu „Groźne żywioły”. Ćwiczenia w czytaniu tekstów na różnych poziomach.

5. Ptaki odlatujące na zimę do cieplejszych krajów na podstawie ilustracji i tekstu informacyjnego czytanego przez N.  Zachowania bocianiej rodziny wiosną, latem i jesienią, sposób odżywiania się, wygląd. Wykonanie bociana techniką origami.

6. W świecie lektur - Danuta Parlak „Kapelusz Pani Wrony”- słuchanie opowiadania „Mikołaj, czyli historia pewnego bociana…” Wymienianie elementów fantastycznych. Cechy bohatera.

7. Zabawy podwórkowe - przedstawianie i nazywanie czynności w zabawie w „Króla Lula”.

8. Nauka piosenki „Jesienny kujawiaczek” – tekst wklejony w zeszycie.

9. Wprowadzenie i nauka pisania dwuznaków sz, cz na podst. wyrazów szalik, czapka. Analiza i synteza wzrokowo-słuchowa wyrazów z gło­skami sz, cz. Ćwiczenia grafomotoryczne. Pisanie wyrazów z dwuznakami (zeszyt).

10. Ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem.

11. Ćwiczenia utrwalające w pisaniu: rodzaje zdań, wyrazy z rz, zmiękczenia, pisownia imion wielką literą, podział wyrazów na głoski, litery, sylaby.

12. Segregujemy odpady – kolory pojemników, poszerzenie słownictwa o nazwy recykling, surowce wtórne.

Praca domowa

Uzupełnij ćwiczenia w zeszycie oraz K. ćw. 4 s.61, a w K. w części 5 wpisać wprowadzone dwuznaki sz, cz.

Posłuchaj i zaśpiewaj piosenkę z wykorzystaniem nagrań na stronie np. https://miastodzieci.pl/piosenki/jesienny-kujawiaczek/   (słowa w zeszycie)

Naucz się na pamięć wiersza „Mówię po polsku” już na zajęcia w październiku. Chłopcy 2 pierwsze zwrotki, dziewczynki 3 i 4 zwrotkę, ostatnie dwa wersy wszyscy. Chętne dzieci uczą się całego wiersza.

Proszę przynieść na następne zajęcia cz. 4 (same karty ćwiczeń) oraz cz. 5 podręcznika i kart ćwiczeń.

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no