zajęcia z dnia 29.09.2018

 1. Analiza i synteza wyrazów z rz.

 2. Bawimy się z Noni – układanie twórczego opowiadania do ilustracji z wykorzystaniem wyrazów z rz.

 3. Ćwiczenie grafomotoryczne przygotowujące do pisania dwuznaku rz,

 4. Nauka pisania rz, Rz na podstawie wyrazów rzeka, Jerzy.

 5. Przeliczanie głosek i liter w wyrazach.

 6. Rozmowa na temat ilustracji i wysłuchanie wiersza Juliana Tuwima Dwa wiatry.

 7. Wysłuchanie ze zrozumieniem tekstu Groźne żywioły,

 8. Ćwiczenia w czytaniu tekstów na różnych poziomach.

 9. Ćwiczenia w pisaniu dwuznaków rz, Rz oraz wyrazów i zdania z rz.

 10. Układanie i zapisywanie wyrazów z rozsypanki sylabowej.

 11. Wysłuchanie i rozwiązanie Zagadek Joanny M. Chmielewskiej.

 12. Rozmowa na temat wyglądu drzew, liści i owoców.

 13. Odszukiwanie i kolorowanie ukrytych nazw drzew w tabeli.

 14. Zabawa plastyczna „Spacer w wyobraźni”.

 15. Wielozdaniowe wypowiedzi U. na temat ilustracji i tekstu  zamieszczonego w podręczniku.

 16. Ćwiczenia w czytaniu tekstów na różnych  poziomach.

 17. Rozmowa na temat wykorzystywania uszkodzonych przedmiotów.

 18. Analiza i synteza słuchowa wyrazów z dz.

 19. Ćwiczenia grafomotoryczne.

 20. Nauka pisania dz, Dz na podstawie wyrazu dzbanek.

ZADANIE DOMOWE
Karty ćwiczeń cz.4
str. 54,55, str, 57 zad 3,  str 58, 59 zad 5, str 60,62 otaz 96.
 

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no