zajęcia z dnia 29.09.2018

Historia

  1. C.d. Co jest starsze : imię czy nazwisko ?

  2. Każdy człowiek ma potrzeby ...

Każdy z nas potrzebuje :

  • uznania i szacunku

  • bezpieczeństwa

  • samorealizacji swoich marzeń

  • naturalnych potrzeb ( sen , głód …)

  • przynależności do rodziny i miłości w niej

Jest to potrzeba najważniejsza !!!

 

Zadanie domowe :

Spróbuj ustalic skąd pochodzi Twoje nazwisko ? - odpowiedz ustna
Wyjaśnij znaczenie swojego imienia -odpowiedz pisemna w zeszycie
Zeszyt ćwiczeń - ćw. 1 , 2 , 3, 4 , 5 str. 6-7
Bardzo proszę o regularne odrabianie lekcji oraz prowadzenie notatek w zeszycie . To bardzo ważne . 

 

Język polski

  1. Moja mama jest poetką.

- interpretacja wiersza R. Przymus “Nasza mama jest poetką…”

- nastrój utworu,

- ćwiczenie obrazowego przedstawiania przedmiotów i zjawisk,

     - Głośne czytanie i omówienie fragmentów tekstu  P. Boręsewicza “Ciumkowe historie, w tym jedna smutna”.

2. Pisownia wyrazów z ó i u.

  • omówienie reguł pisowni wyrazów z ó, ćwiczenia utrwalające wiedzę,

  • omówienie reguł pisowni wyrazów z u, ćwiczenia utrwalające wiedzę.

3. Praca w grupach - wykonanie pracy plastycznej na wystawę z okazji 100-lecia niepodległości Polski.

Zadanie domowe:

Przepisz do zeszytu reguły pisowni “u” w wyrazach. Podręcznik s. 46, rubryczka “Nowa wiadomość”. Podaj po 3 przykłady do każdej reguły.

Zaczynamy czytać “Akademię Pana Kleksa”.


 

 

 

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no