zajęcia z dnia 29.09.2018

Język polski

Tematy:
O co prosi Jan Kochanowski w swoich fraszkach?
Egzamin z tolerancji. “Pierwsza lekcja polskiego”.
Zdanie a równoważnik zdania, plan wydarzeń.

Praca domowa
Ćw. 3,4 s. 38 w podręczniku.
Ćw. 1,2,3 s.52,53 w zeszycie ćwiczeń.


Historia

Powstanie styczniowe, przebieg, przyczyny, skutki.

Zadanie domowe:
Przygotuj krótką notatkę o Romualdzie Traugucie.
ćw. 1,2 str. 14, ćw. 3,4 str. 15, ćw. 5,6,7 str. 16 w zeszycie ćwiczeń. 

 

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no