zajęcia z dnia 30.09.2017

Bardzo przepraszam za błąd , który wdarł się w zadaniu domowym w dnia 09.09.2017 ...
Chcialam przywolać trylogię H. Sienkiewicza , która opiera się na Polskim Szlachcicu z epoki baroku ...
Henryk Sienkiewicz jest przedstawicielem pozytywizmu !!!!! M.Pustkowska
 
Język polski
1. C.d. epoki literackie - Oświecenie i Romantyzm 
2. ,,Balladyna`` c.d. audiobook 
    Ćwiczenia językowe  -o grzeczności w języku 
                                     - tworzenie rodziny wyrazów , wyrazy pokrewne 
3.4. C.d. twórczości  Jana Kochanowskiego - Fraszki , Treny , Pieśni 
      - Fraszka  ,,Na lipę `` - wprowadzenie terminu : archaizm , fraszka  ( błahostka , drobiazg  , krótki , dowcipny utwór ) , tren  ( utwór o charakterze żałobnym ) . 
      -Tren VIII  , poświęcony ukochanej  córeczce ,  Urszulce ...
Przypomnienie podmiotu lirycznego , czyli osoby wypowiadajacej sie w utworze lirycznym ( poezji ).
Zadanie domowe :
 1. Wyjaśnij znaczenie wyrazu i wpisz do zeszytu dział - trudne wyrazy :
                                                   -proza 
                                                   -satyra 
                                                   -wieszcz  
                                                   -kompromis 
2.Proszę wypisać  w dziale : gramatyka i utrwalić wiadomości o :
           
             Odmienne części mowy : -czasownik 
                                                      -rzeczownik , łącznie z przypadkami 
 
Uprzejmie proszę o dodatkowe zeszyty ( min.60 kart. ,  na każde zajęcia ) do sprawdzianów .  
Przypominam o nabyciu zestawów  podręczników ....
Nieobecnośc ucznia powoduje , ze samodzielnie musi uzupełnić w zeszycie brakujące notatki ...Bardzo dużą uwagę przywiązuję do systematycznego  prowadzenia   notatek w zeszycie , pozdrawiam Mirka Pustkowska

Historia
1. Polska w latach 1945-1947
- Sytuacja kraju po II wojnie światowej - bilans strat
- Konferencje mocarstw, a sprawa polska-Teheran, Jałta, Poczdam
- granice Polski przedwojennej i powojennej - porównanie
- mniejszości narodowe i przesiedlenia -akcja "Wisła"
- Rząd RP na uchodźstwie
- proces przejmowania władzy przez komunistów - Tymczasowy Rząd Jedności, Manifest PKWN;
- referendum "3xTAK!"
- wybory 1947 i przejęcie władzy

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no