zajęcia z dnia 30.11.2019

Andrzejkowe czary – mary

1. Rozmowa na temat tradycji andrzejkowych, wieczoru wróżb, pochodzenia nazwy „andrzejki”.

2. Czytanie informacji i rymowanek związanych z andrzejkami.

3. Piszemy poprawnie – pisanie wyrazów i zdań z cząstką „róż”. Układanie zdania, przepisywanie.

4. Andrzejkowy czar – zabawy andrzejkowe, wróżby. Głośne czytanie wylosowanych wróżb.

5. Praca plastyczna – Zaczarowany kot.

6. Zamiana czasowników w formie osobowej na bezosobową.

7. Wyrazy z ó wymiennym – domino obrazkowe, łączenie wyrazów w pary, zapisywanie par wyrazów (karta od n-la).

8. Zamiana przysłówków na przymiotniki.

9. Utrwalenie pisowni wielką literą w nazwach własnych.

10. Dzielenie wyrazów przy przenoszeniu.

11. Wyrazy z ó niewymiennym – dzielenie ciągu liter na wyrazy, łączenie sylab i zapisywanie powstałych wyrazów, tworzenie rodziny wyrazów.

12. Czytanie ze zrozumieniem i uzupełnianie wyrazów literami w tekście – wykorzystanie poznanych zasad.

13. Rodzaje rzeczownika – utrwalenie.

14. Czasowniki w czasie teraźniejszym, przeszłym i przyszłym.

15. Rozmowa o oszczędzaniu na podst. wiersza „Rozrzutny wróbel”. Cechy bohaterów - przymiotniki.

16. Co można oszczędzać – projekcja komputerowa.

17. Kolorowanie pojemników na odpady.

18. Nauka piosenki na spotkanie z Mikołajem.

Praca domowa

Ćw. 7 s. 47 (tekst dyktuje rodzic, dziecko pisze w zeszycie, ćw. 2 s. 79). Nauczyć się piosenki „To Mikołaj, to Mikołaj”. Poprawnie napisać wyrazy w zeszycie obok wpisanych przez nauczyciela.
Przypominam, że następne zajęcia odbędą się 14 grudnia, a nie 7 XII jak podano wcześniej. Proszę przynieść szklany słoik z zakrętką na warsztaty (np. po dżemie lub trochę większy) oraz kto ma - pistolet na klej. Pistoletem będą posługiwać się rodzice Przychodzimy w tym dniu w czymś czerwonym, świątecznym, w mikołajkowej czapce. W planie dnia m.in. udział w ślubowaniu pierwszoklasistów ok. 11.00 – 11.15, szkolne Jasełka w holu szkoły, spotkanie z Mikołajem w klasie, warsztaty plastyczne i świąteczny poczęstunek przygotowany przez RODZICÓW.
Do zobaczenia w świątecznym nastroju.
Jolanta M.

 

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no