zajęcia z dnia 30.11.2019

J. polski
Podróż ku wartościom. O uczciwości - na podstawie opowiadania “Niebieska kredka” Katarzyny Ryrych (ze zbioru “Gorzka czekolada”)
cele lekcji:
uświadomienie istoty uczciwości,
wspólne wypracowanie definicji tej wartości,
ćwiczenie umiejętności dyskusji - stosowania argumentów i kontrargumentów,
ćwiczenie wypowiedzi publicznych,
ćwiczenie umiejętności interpretacji tekstów,
W szkole pisania - jak skomponować tekst
zagadnienia: omówienie kompozycji tekstu - wstęp, rozwinięcie, zakończenie; wyjaśnienie zasadności stosowania akapitów; wskazanie słownictwa, które zapewnia spójność tekstu; znaczenie argumentów i przykładów w wypowiedzi pisemnej;

Zadanie domowe
Napisz wypracowanie na jeden spośród podanych tematów:
“Jedyne pod słońcem!” Napisz o miejscu, które jest dla Ciebie wyjątkowe. Wyjaśnij, dlaczego.
“Tak zaczęła się ta przyjaźń”. Napisz wypracowanie, w  którym bohaterami będą człowiek i zwierzę.
Pamiętaj o trójdzielnej kompozycji (wstęp, rozwinięcie, zakończenie), odpowiedniej proporcji między tymi częściami (krótszy wstęp i zakończenie, dłuższe rozwinięcie) oraz o stosowaniu akapitów. W razie trudności przeczytaj jeszcze raz informacje o tym, jak tworzyć własny tekst (kserówki otrzymane na lekcji).

Historia
Za żelazną kurtyną
-ZSRR i kraje demokracji ludowej po II wojnie światowej, sowiecki model polityczny, gospodarczy i społeczny
-rola Józefa Stalina
-Odwilż w bloku wschodnim po śmierci Stalina
-polityka odprężenia

Początki władzy komunistów w Polsce
- Polska po 1945 roku,
- granice Polski i jej korekty
- sytuacja rządu na uchodźstwie
- Ziemie Odzyskane i sytuacja na tych terenach
- Kresy Wschodnie, akcje repatriacyjne
- przesiedlenia ludności

Zadanie domowe
przeczytaj tekst w podręczniku s. 161-163
dla ciekawych Jak Polacy  zasiedlali Ziemie Odzyskane? s. 164-165

 

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no