zajęcia z dnia 31.08.2019

Historia
Wybuch II wojny światowej
plan wojny błyskawicznej Blitzkrieg
wybuch wojny 1 września 1939, prowokacja gliwicka, napaść niemiecka, obrona Westerplatte
kampania wrześniowa (kampania polska) - różnice w uzbrojeniu Polski, Niemiec i ZSRS
postawa aliantów po wybuchu wojny
17.09.1939 napaść sowiecka
ewakuacja władz polski i rząd na uchodźctwie
kapitulacja Warszawy i zakończenie walk -klęska Polski

2. Wojna w Europie i na świecie
atak Niemiec na ZSRS, Wielka Wojna Ojczyźniana
polityka okupacyjna III Rzeszy
Lebensraum (przestrzeń życiowa), rasa panów, Aryjczycy
stosunek do narodów podbitych w Europie Zachodniej i Środkowo-Wschodniej, łapanki, pacyfikacje, obozy koncentracyjne, obozy pracy,
ruch oporu i kolaboracja w Europie
polityka wobec Żydów : getta, Holokaust, “ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej”, obozy zagłady, postawy wobec Holokaustu
Karta Atlantycka, przystąpienie USA do wojny, Wielka Koalicja

Zad.dom
zeszyt ćwiczeń s.12 ćw. 1, 2, 4, s.16 ćw. 1.

J. polski
Ja w społeczeństwie. Czy można żyć bez stereotypów?
(podręcznik s.20)
cele lekcji:
• zreferowanie treści wywiadu
• wyjaśnienie, w jaki sposób powstają stereotypy
• omówienie, w jaki sposób stereotypy wpływają na nasze zachowanie
• wskazanie sytuacji, w jakich stereotypy mogą być groźne
• wyjaśnienie roli indywidualnych kontaktów w zwalczaniu stereotypów
• wyjaśnienie znaczenia słowa  szufladkować
• wskazanie elementów omówionych w wywiadzie, które odnaleźć można w rzeczywistości codziennej

Czy jesteśmy ludożercami? Analiza i interpretacja utworu Tadeusza Różewicza
(podręcznik s.21-23)
cele lekcji:
• zreferowanie treści wiersza
• określenie cech liryki
• wyjaśnienie, w imieniu jakiej zbiorowości wypowiada się podmiot liryczny
• charakterystyka tytułowych ludożerców
• omówienie metaforycznego znaczenia słowa ludożerca w utworze
• wskazanie środków stylistycznych zastosowanych w wierszu
• interpretacja zakończenia wiersza

Zadanie domowe
Napisz list do “ludożerców” z prośbą o zmianę zachowania.
Poszukaj w Internecie aforyzmów, które mogłyby stać się Twoim  mottem życiowym oraz sentencji, które są zgodne z Twoim rozumieniem świata. Zapisz je w zeszycie.

 

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no