zajęcia z dnia 31.08.2019

Moja droga do szkoły - zasady ruchu drogowego. Wysłuchanie wiersza  pt. : “O” Wandy Chotomskiej. Wysłuchanie tekstu pt. “Jak to będzie”. Analiza wysłuchanych tekstów. Rozmowa dotycząca bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię - zapoznanie się z znakami drogowymi. Ćwiczenia w określaniu - prawo, - lewo. Wprowadzenie pojęcia głoska. Głoskowanie i sylabizowanie. Wprowadzenie litery O - ćwiczenia związane z głoską O.  Rozmowa o emocjach.

Zadanie domowe
s. 13 z 3
s. 19 z 2
s. 20 z 1,2,3
s. 88 z 15 ( głoska O)

Na następne zajęcia proszę przynieść kredki, kolorowy blok, nożyczki, klej.

 

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no