zajęcia z dnia 31.08.2019

Rozmowa na temat wysłuchanego tekstu i ilustra­cji. Analiza wzrokowo-słuchowa wyrazów z , dzi. Doskonalenie czytania tekstów na różnych poziomach. Układanie historyjki z wykorzystaniem wyra­zów z dź. Czytanie ze zrozumieniem. Łączenie podpisów z obrazkami. Wyszukiwanie , dzi w wyrazach. Łączenie zdań z odpowiednią ilustracją. Ćwiczenie grafomotoryczne. Nauka pisania , na podstawie wyrazów dźwig, niedźwiedź oraz dzi, Dzi na podstawie wyrazów dziadek . Analiza i synte­za wyrazów z dż. Nauka pisania dwuznaków , na podstawie wyrazów dżem, Andżelika.  Analiza sylabowa, głoskowa i literowa wyrazów z dż. Uzupełnianie zdań z lukami.  Zapisywanie hasła w liniaturze. Wysłuchanie wiersza Jesteśmy różni. Czytanie ze zrozumie­niem i dobieranie określeń wskazujących mocne strony ucznia.  Umieszczanie nalepek zgodnie z ilustracją.

Praca domowa
Karty ćwiczeń klasa 1 część 5-strona 34 ćwiczenie 1,2,3.
Napisz podane wyrazy w zeszycie.
Na następne zajęcia  proszę przynieść Karty ćwiczeń, podręcznik klasa 2 część 1.
 

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no