zajęcia z dnia 31.08.2019

Wrzesień – nasza historia

1. Omówienie sprawdzianu diagnostycznego – wysłuchanie tekstu ze zrozumieniem, budowanie zdań do ilustracji, ustalanie kolejności wydarzeń, wyróżnianie cech podanej pory roku, zasad zdrowego odżywiania się, zasad związanych z bezpieczeństwem na ulicy. Poprawna odmiana czasowników.

2. Ćwiczenia w czytaniu – głośne czytanie tekstu z karty pracy, sprawdzenie rozumienia. Wyróżnianie sylab w każdym wersie wiersza. Dzielenie tekstu na zdania, wstawianie odpowiednich znaków przestankowych.

3. Podział wyrazów na sylaby, głoski i litery.

4. Wysłuchanie i omówienie wiersza Natalii Usenko „Pierwszego września”. Zapisywanie zdań na temat skojarzeń z datą 1.09. dla uczniów, rodziców, dziadków.

5. Rodzaje rzeczowników – wprowadzenie.

6. Gromadzenie wiadomości na temat wybuchu II wojny światowej
w oparciu o:

- tekst Wojciecha Kalwata „II wojna światowa”  P. cz.1 kl. 3,

- pogadankę nauczyciela i pokaz zdjęć,

- przedstawienie postaci Elżbiety Zawackiej, wyjaśnienie pojęcia „Cichociemni”,

- prezentację filmu „A więc wojna. Tak rozpoczęła się II wojna światowa”.

7. Wysłuchanie „Zakazanych piosenek”. Rozmowa o trudnym czasie w życiu Polaków.

8. Opowiadanie o życiu Asiuni w trakcie wojny na podstawie wysłuchanego opowiadania Joanny Papuzińskiej „Asiunia”. P. cz.1 kl.3

9. Symbole narodowe – flaga, godło, hymn, układanie nazw z rozsypanek literowych.

10.  Barwy narodowe – zapisywanie znaczenia kolorów.

11.  Główne kierunki świata – utrwalanie.

12.  Polskie legendy - wysłuchanie ze zrozumieniem legendy M. Orłonia
„O Piaście Kołodzieju i tajemniczych wędrowcach”.

- zapoznanie się z definicją legendy,

- wyróżnianie postaci i zdarzeń,

- utrwalenie pisowni wielką literą wyrazów w tytułach oraz imion i nazwisk,

- łączenie nazw państw i ich mieszkańców – wielka litera w pisowni,

- cechy postaci (przymiotniki).

13.  Zajęcia z muzyką i śpiewem – przygotowania z klasą III b do prezentacji szkolnej.

 

Praca domowa

Wykonać ćwiczenia z Karty pracy od nauczyciela i przynieść na zajęcia.

Karty cz. 5 kl. II: ćw. 2 s. 6, ćw. 5 s. 7, ćw. 3, 4, 5 s.21

Ćwiczenia do wielokrotnego czytania w kartach s. 82 – 83 w cz. 5 ćwiczeń

Przynieść ćwiczenia cz. 5 z kl. II. 

 

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no