zajęcia z dnia 31.08.2019

Nauka tańców  do występów 9.11.
Zapoznanie z budową notatki kronikarskiej.
Układanie twórczego opowiadania z wykorzystaniem wyrazów z dzi przed samogłoskami.
Uważne wysłuchanie fragmentu książki Joanny Papuzińskiej Nasza mama czarodziejka.
Ulica Ciekawych Wyrazów – poduszkowiec.
Samodzielne układanie i zapisywanie odpowiedzi na pytania.
Czytanie ze zrozumieniem i uzupełnianie ilustracji zgodnie z podanym opisem.
Doskonalenie techniki czytania tekstów na różnych poziomach.
Tworzenie i zapisywanie rodziny wyrazu czarować.
Utrwalenie rodzajów zdań.
Wskazywanie sposobów rozwiązywania konfliktów na podstawie wysłuchanego tekstu Grzegorza Kasdepkego Dzień Dziecka oraz przeżyć i doświadczeń U.
Wypowiedzi na temat przygotowań do podróży do Afryki na podstawie fragmentów wiersza Aleksandry Gajewskiej O Ludziku podróżniku.
Wyraziste czytanie wiersza.
Układanie i zapisywanie odpowiedzi na pytanie: Co zabierzesz w podróż po świecie?
Ulica Ciekawych Wyrazów – kontynent.
Podawanie nazw i wskazywanie na mapie świata kontynentów.
Zabawa „Słucham i zapamiętuję”.
Wypowiedzi uczniów na temat zagrożeń i trudności, jakie mogą napotykać ludzie i zwierzęta na pustyni, na podstawie wysłuchanego fragmentu lektury Łukasza Wierzbickiego Afryka Kazika – Ciemne okulary.
Ćwiczenia utrwalające pisownię wyrazów z h.
Wysłuchanie opowiadania Na wakacje! z cyklu „Listy od Hani i Henia” i rozmowa na temat aktywnego spędzania czasu wolnego podczas wakacji.
Próba tańców z klasą IIA.

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no