zajęcia z dnia 31.08.2019

Język polski

1.Notatka o 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej - krótka wzmianka o okrucieństwie II wojny światowej i zapis w zeszycie .
2. C.d. - budowy wiersza :
Już w czasach starożytnych utworzone zostały 3 rodzaje literackie :
-LIRYKA ,m.in .wiersze
- EPIKA , m.in. opowiadania
- DRAMAT , utwory do wystawiania na scenie

Wiersz to liryka , to dział poezji ….

3. Podmiot liryczny - to osoba mówiąca w wierszu, która wyraża swoje uczucia , przeżycia …

   Nastrój wiersza - to  uczucia i wrażenia, które towarzyszą  osobie mówiącej ( podmiotowi lirycznemu )  w wierszu , np. nastrój smutny , wesoły …

Wiersz ,, Człowiek ze złotym parasolem `` D.Wawiłow

Ożywienie - to nadanie w poezji przedmiotom, roślinom cech istot żyjących ( zwierząt , ludzi )  , np. skaczący stół ...

Uosobienie - to nadanie w poezji ( wierszu )przedmiotom , roślinom, cech tylko ludzkich, np.gadający  parasol  ….

Głośne czytanie wiersza i odnajdywanie przykładów  ożywienia i uosobienia w wierszu .
Określanie nastroju wiersza , czytanie pojedynczych wersów i strof w wierszu .

4.Czytanie ze zrozumieniem tekstu ,, Ciumkowe historie, w tym jedna smutna ``podr.str 36

Założenie w zeszycie działu : TRUDNE WYRAZY

Zadanie domowe :
Wymyśl i dopisz przykłady ożywienia i uosobienia potrzebne do wiersza :

-kamień
-stół
-żółw
-ołówek
-ogórek
-łóżko

Bardzo Was proszę ,  zawsze w piórniku noście już nożyczki ,linijkę i klej ….
W październiku będziemy omawiać naszą lekturę ,, Akademię Pana Kleksa `` , więc przeczytajcie ją .., bardzo namawiam, bo to wesoła , śmieszna i fajna książka . Wszyscy polscy uczniowie ją znają i ……….śpiewają !

Szanowni Państwo, rozmawiajcie z dziećmi o tematach poruszanych na lekcjach , utrwalajcie z pociechami nabytą już wiedzę ( w wolnych chwilach , podczas jazdy samochodem …) . Jeśli będziemy Im przypominać to nabyte wiadomości się utrwalą i łatwiej będzie uczyć się  następnych tematów ...Zaglądajcie do notatek w zeszytach, pomagajcie Im korygować błędy , wzrokowo dużo się uczą i zapamiętują .

Historia

1.2. Zapisywanie dat .
Cyfry rzymskie i arabskie . - podr. str. 25

Zadanie domowe :
Uzupełnij tabelę zapisów miesięcy wklejoną do zeszytu .


 

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no