zajęcia z dnia 31.08.2019

J. polski

 1. Warsztaty teatralne - tworzenie własnych Jasełek

 • zapoznanie z gotowymi scenariuszami;

 • praca twórcza - stworzenie własnej fabuły przedstawienia, plan wydarzeń, postaci, miejsca

 • podział ról 

Zad.dom

Zastanów się nad ubiorem postaci z Jasełek (kostiumy) i potrzebnymi rekwizytami (przedmioty używane podczas przedstawienia).

Historia

 1. Społeczeństwo stanowe w średniowieczu. System feudalny

cele lekcji:

 • opisanie zależności między seniorem a wasalem

 • omówienie średniowiecznej drabiny feudalnej

 • scharakteryzowanie, jak wyglądał hołd lenny

 • wskazanie i charakterystyka poszczególnych stanów w społeczeństwie średniowiecznym (duchowieństwo, rycerstwo, mieszczaństwo, chłopi)

Obowiązuje znajomość terminów:  system feudalny, senior, wasal, lenno, hołd lenny, przywilej, suzeren, 

Na zajęciach wykonano zadania 1,2,3,4 w zeszycie ćwiczeń s. 72-73.

 1. Średniowiecze - epoka rycerzy

cele lekcji:

 • charakterystyka ideału rycerza średniowiecznego

 • wyjaśnienie, kto mógł zostać rycerzem

 •  przedstawienie poszczególnych etapów wychowania rycerskiego

 • opis ceremonii pasowania na rycerza

Obowiązuje znajomość terminów: rycerz, kodeks honorowy, paź, giermek, pasowanie.

Na zajęciach wykonano zadania 1,2,3,5 w zeszycie ćwiczeń s.74-75

Zadanie domowe

ćw. 5 s.73 - zeszyt ćwiczeń

Opisz znaną Ci sytuację z życia codziennego, gdy ktoś zachował się w sposób, który można określić jako rycerski. Wypracowanie napisz na kartce papieru formatu A4.

 

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no