zajęcia z dnia 6.04.2019

Spotkanie z pisarką Anną Onichimowską.  Wypowiedzi na temat ilustracji  i tekstu. Analiza i synteza słuchowo-wzrokowa wyrazów z ń, ni. Ćwiczenia w czytaniu tekstów na różnych poziomach. Twórcze opowiadanie historyjki z wyrazami z ń. Nauka pisania li­tery ń na podstawie wyrazów koń, Mańka. Wypowiedzi na temat wysłuchanego wiersza Juliana Tuwima Dyzio Marzyciel. Ćwiczenia w czytaniu tekstów o różnym stopniu trudno­ści. Wypowiedzi na temat pragnień bohatera. Analiza i synteza wzrokowo-słu­chowa wyrazów z głoską s. Nauka pisania liter s, S na podstawie wyrazów słoń, Stefan. Wielkanoc-zwyczaje i obrzędy.

Praca domowa
Karty ćwiczeń strona 53-ćwiczenie 3,strona 55 ćwiczenie 5,strona 57 ćwiczenie 3,4,5.
Napisz podane wyrazy w zeszycie. Na następne zajęcia proszę przynieść czwartą część karty ćwiczeń i podręcznik.  

 

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no