zajęcia z dnia 9.02.2019

Rozmowa na temat pomysłów na spędzanie wieczorów z rodziną. Wypowiedzi na podstawie ilustracji, czytanego tekstu i doświadczeń uczniów. Ćwiczenia w czytaniu tekstów na różnych poziomach. Analiza wzrokowa wyrazów z głoską p. Pisanie i rysowanie po śladzie jako przygotowanie do nauki pisania liter. Nauka pisania liter p, P na podstawie wyrazów ptak, Paweł.
Słuchanie ze zrozumieniem wiersza Jana Brzechwy Sójka. Wypowiedzi na temat zwyczajów sójek związanych ze zmianą pory roku. Ćwiczenia w czytaniu i pisaniu wyrazów oraz zdań z literami p, P.
Wielozdaniowe wypowiedzi na temat tego, co dzieje się nocą w mieście na podstawie ilustracji i czytanego tekstu oraz wyobrażeń uczniów. Opisywanie miasta nocą. Analiza i synteza wzrokowo-słuchowa wyrazów. Ćwiczenia w czytaniu tekstów na różnych poziomach. Ćwiczenia grafomotoryczne. Nauka pisania liter n, N na podstawie wyrazów noc. Wielozdaniowe wypowiedzi na temat spektaklu kukiełkowego na podstawie ilustracji i przeczytanego tekstu. Gromadzenie słownictwa związanego z teatrem. Rola afisza teatralnego. Zapoznanie z rodzajami lalek występujących w przedstawieniach teatralnych. Wykonanie kukiełki.

 

Praca domowa
Karty ćwiczeń strona 39 ćwiczenie 4,strona 42 ćwiczenie 2.Proszę napisać wyrazy w zeszycie.
Proszę nauczyć się czytać -karty ćwiczeń strona 96 literka P. 

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no