zajęcia z dnia 9.02.2019

Temat: Poznajemy lodowe krainy
1.  Kalendarz pogody – podsumowanie tygodniowych obserwacji dotyczących elementów pogody, wyciąganie wniosków.
2.  Tworzenie liczby mnogiej rzeczowników.
3.  Utrwalanie alfabetu z polskimi literami.
4.  Pory roku – dlaczego są pory ciepłe i zimne , pojęcie półkuli północnej i południowej Ziemi,  obserwacja oświetlenia Ziemi w różnych porach roku na podst. prezentacji komputerowej i quizu.
5.  Układanie i zapisywanie zdań z rozsypanki wyrazowej. Wielka litera i kropka w zdaniu. Przepisywanie zdań do zeszytu.
6.  „Zima – trudny czas dla zwierząt”, prezentacja komputerowa. W jaki sposób zwierzęta przygotowują się do zimy? Podział na zwierzęta odlatujące jesienią, zasypiające na zimę i aktywne zimą. Opieka nad zwierzętami zimą - zasady dokarmiania. Układanie i pisanie zdań z rozsypanych wyrazów.
7.  Poznajemy wyrazy przeciwstawne – łączenie w pary.
8.  Zabawy na podwórku.
9.  Tropiciele wiedzy – na stacji polarnej - rozmowa na temat Antarktydy na podstawie prezentacji komputerowej. Nazwy zwierząt i roślin tam występujących.
10. Spotkanie z lekturą – wysłuchanie „Zaczarowanej zagrody” A. Cz. Centkiewiczów.
- sprawdzenie rozumienia tekstu – quiz,
- wpisanie informacji dotyczących lektury, uzupełnianie zdań.
11. Karaoke dla dzieci - wyklaskiwanie rytmu, nauka pląsu „Pingwin”. Zabawa w grupie. Orientacja przestrzenna – kierunki prawa, lewa strona, do przodu, do tyłu.
12. Grenlandia - rozmowa na temat życia Inuitów zamieszkujących Grenlandię na podstawie zaprezentowanych materiałów oraz ilustracji w podręczniku. P. cz.3 s. 16 - 19

13. Rozmowa na temat, jak dawniej wyglądało życie Eskimosów zamieszkujących Grenlandię na podstawie wysłuchanego fragmentu książki Czesława Centkie­wicza „Anaruk, chłopiec z Grenlandii”.
14. Co robi śnieg? – kolorowanie odpowiednich czasowników.
15. Jak powstaje lód?  Ustalanie etapów powstawania lodu. Uzupełnianie zdań podanymi wyrazami. Znaki interpunkcyjne na końcu zdania. Układanie i zapisywanie pytania do wybranego zdania. Wielka litera na początku zdania.
16. Samogłoski, sylaby, głoski i litery w wyrazach – zaznaczanie, przeliczanie.
17. Piszemy poprawnie – nazwy czynności z ę na końcu, tworzenie wyrazów z liter oraz sylab.
18. Rodzaje zdań – uzupełnianie znaków.
19. Portret pingwina – praca plastyczna.

Praca domowa
Część 1 Karty ćwiczeń – ćw. 1, 3 s. 88;
Część 3 Karty ćwiczeń - ćw. 1 s. 14, ćw. 3, 4, 5 s. 15, ćw. 3, 4 s. 27
W zeszycie przepisać wpisane przez nauczyciela wyrazy i zdania.
Na kolejne zajęcia przynieść cz. 1 i cz. 3 Kart ćwiczeń i Podręcznika.

 

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no