zajęcia z dnia 9.02.2019

Wspólne czytanie wiersza “Katar”. Wyszukiwanie rymujących sią par wyrazów.
Zapisanie rymujących się par wyrazów - zadanie w zeszycie ćwiczeń.
Samodzielne odczytanie i zapisanie wyrazów z plątaninek literowych, uzupełnienie zdania hasłem ze zwróceniem uwagi na wielką literę na początku zdania. Wspólne sprawdzenie zadania na tablicy.
Co możemy kupić w aptece? Wspólne wykonanie zadania w zeszycie ćwiczeń, zapisanie pozostałych pomysłów dzieci w zeszytach.
Powtórzenie wiadomości o rzeczowniku. Wspólne przyporządkowanie nazw zwierząt, ludzi, roślin i rzeczy do odpowiednich kolumn - zadania w zeszycie ćwiczeń oraz na dodatkowej karcie pracy.
Samodzielne czytanie tekstu o budowie ciele człowieka i wysłuchanie tekstu czytanego przez nauczyciela. Rozmowa na temat części ciała na podstawie ilustracji w podręczniku.
Pokazywanie na sobie określonych części ciała - zabawa ruchowa.
Wspólne wykonanie zadań w zeszycie ćwiczeń.
Doskonalenie techniki czytania z wykorzystaniem tekstu ze stron 10-11 w podręczniku. Głośne czytanie wskazanego fragmentu.
Powtórzenie wiadomości o higienie, zdrowiu i ciele człowieka - dyskusja.

Praca domowa:
Karty ćwiczeń, część 2, zadania 7-8 ze stron 12-13 (temat 4 - Moje ciało).

 

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no