zajęcia z dnia 9.02.2019

Historia
1.2. Ekranizacja legendy  wg J.I .Kraszewskiego ,, Stara baśń - Kiedy słońce było bogiem ``.
       Legenda o Popielu .

J. polski
1. Pisownia wyrazów z rz i ż. Zasady pisowni i wyjątki.
2. Tablicowe kalambury - fantazja i kreatywność - odgadywanie obrazów ze śladów na tablicy.
3. Opisać Polskę. 
     - analiza obrazu H. Weyssenhoffa "Wiosna"
    -  Antoni Słonimski "Polska" sylwetka autora, analiza wiersza, czym jest dla mnie Polska?
    - Polska - mój kraj, mapa Polski, województwa, cechy charakterystyczne województw.

Zadanie domowe
Zapoznaj się z zasadami pisowni rz i ż:  podręcznik, strona 134-137 

 

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no