ZAJĘCIA

Język polski
Tematy: Zasady i cele pisania wywiadu.
             Poznajemy Wojciecha Widłaka i jego twórczość.
             Co jest grane? Fryderyk Chopin.

Praca domowa
Napisać wstęp do wywiadu z W. Widłakiem.
Praca domowa w podręczniku s. 29.

Przypominam o napisaniu pytań do wywiadu z Wojciechem Widłakiem, gościem naszej szkoły w ramach obchodów Święta Szkoły 13. lutego.

 

WOP

Temat: Kultura średniowiecza w Polsce.

1. Nazwa epoki.
2. Ramy czasowe.
3. Charakterystyka epoki:
- kultura rycerska,
- kultur religijna.
4. Literatura:
- świecka,
- religijna.
5. Filozofia.
6. Sztuka:
- romańska,
- gotycka.

Uwaga!
Na następnych zajęciach napiszemy sprawdzian z następujących tematów:
1. Kazimierz Wielki - dobry gospodarz.
2. Jak Polska z Krzyżakami zmagać się musiała?
3. Kultura średniowiecza.
Proszę zwrócić uwagę na następujące zagadnienia:
- zasługi Kazimierza w polityce zewnętrznej i wewnętrznej,
- rozwój kraju za panowania Kazimierza,
- "Szlak Orlich Gniazd,
- wieczerza u Wierzynka i jej znaczenie dla Polski,
- znaczenie powiedzenia "Kazimierz zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną",
- Władysław Jagiełło,
- Urlich von Jungingen,
- bitwa pod Grunwaldem - przygotowania i przebieg,
- pokój toruński 1466,
W przypadku ostatnich zajęć obowiązują punkty podane pod tematem.

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no