ZAJĘCIA

Wiedza o Polsce 

1. Czasy wynalazców.

- lampa naftowa i Ignacy Łukasiewicz

- rozwój kolei żelaznej

- postęp w naukach medycznych i przyrodniczych

 

2. Osiągnięcia Marii Curie- Skłodowskiej.

- życie i osiągnięcia polskiej noblistki

 

Zadanie domowe: ćw. 4/30.

Zachęcam także uczniów do skorzystania z zabaw pomagających ćwiczyć słownictwo związane z językiem polskim na stronie www.rodziceprzyszlosci.pl (m.in. zakładka Maria Curie Skłodowska).    

 

***

Na kolejnych zajęciach będziemy omawiać temat:

"I wojna światowa - zarys problemów politycznych i społecznych w Europie na początku XX wieku".

- rywalizacja mocarstw

- wybuch I wojny światowej

- zastosowanie nowych rodzajów broni: karabiny maszynowe, czołgi, samoloty

- podział Europy na tzw. państwa centralne oraz państwa Ententy

- rewolucja w Rosji

- skutki społeczne i gospodarcze I wojny światowej

 

Zakres tematyczny jest obszerny, jednak proszę zwrócić uwagę na to, iż poziom zajęć dostosowany jest do poziomu klasy VI i nie obejmuje ani przebiegu walk, ani żadnych innych szczegółów. Powyższe zagadnienia omawiane są bardzo ogólnie i ze wskazaniem sytuacji w Polsce.

Podręcznik str. 60-63 oraz zeszyt ćwiczeń str. 33-35.

 

J. polski

1. Przypomnienie wiadomości do sprawdzianu.
2. Sprawdzian.
3/4. Całkiem niezła rodzinka - praca z tekstem.

Zad. domowe w nagrodę dla Oskara, Edwarda i Marcela
Przeczytaj i naucz się opowiadać tekst "Tata się żeni."

 

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no