ZAJĘCIA

Język polski

 1. Wielka sztuka notowania. Jak sporządzić notatkę?

- co to jest notatka

- czemu służy notowanie

- jaką formę ma notatka

- skróty używane w notatkach: np., itp., itd.

 

2. "Pan Kuleczka" i jego przyjaciele Wojciecha Widłaka. Wprowadzenie do spotkania z autorem.

- poznajemy postać Wojciecha Widłaka

- poznajemy twórczość pisarza, w tym opowiadanie "Tajemnica"

- jak pytać, żeby się dowiedzieć? Wywiad.

 

3/4. Przypadek nie jest przypadkowy. Rzeczownik.

- co to jest rzeczownik i na jakie pytania odpowiada

- rzeczownik: odmienna część mowy (odmienia się przez liczby, rodzaje i przypadki)

- poznajemy liczby i rodzaje rzeczownika

 

Praca domowa:

- Napisz dwa pytania do wywiadu z Wojciechem Widłakiem?

 Zadanie domowe na 27 lutego:

- Zapoznaj się z zasadami pisowni wyrazów wielkimi literami (podręcznik rozdział III, s. 94–96).

- Wykonaj ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń: ćw. 1/47; ćw. 2/48 oraz ćw. 3/48.

 

Jeżeli którekolwiek z dzieci będzie miało ochotę wykonać pozostałe ćwiczenia, to bardzo proszę.

Dziękuję.

 

***

Zachęcam dzieci do ćwiczenia języka polskiego poprzez zabawy dydaktyczne na stronie www.pisupisu.pl

 

Wiedza o Polsce

1. Ciąg dalszy wiadomości o Krakowie.

- zabytki Krakowa - Wawel, Kościół Mariacki, Sukiennice, Brama Floriańska

- największa rzeka Polski przepływająca przez Kraków - Wisła

- oznaczanie na mapie w zeszycie położenia geograficznego Wisły

 

2. Powtarzanie wiadomości o powstawaniu państwa polskiego.

 

Zadanie domowe:

Nauczyć się na pamięć (na ocenę) dwóch zwrotek hymnu państwowego.

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no