ZAJĘCIA

Język polski

Tematy
Poznajemy życie i twórczość St. Wyspiańskiego.
Chłopi wobec inteligencji- analiza fragmentów "Wesela" St. Wyspiańskiego.

Praca domowa
Przesłać,do następnego piątku, na mój adres e-mail ( beataglond@vp.pl) pytania do wywiadu z p. Widłakiem.
Zadania 1,2,3 - karta pracy.
Praca domowa s. 29 w podręczniku.
Przygotować się do sprawdzianu: rodzaje, gatunki literackie i ich cechy. Wiadomości te były podyktowane do zeszytu.

 

Wiedza o Polsce

Ekranizacja powieści H. Sienkiewicza "Krzyżacy".

Przypominam o sprawdzianie!
Zakres materiału zamieszczony jest pod tematem zajęć z dn. 16 stycznia

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no