ZAJĘCIA

Temat: Mieszko I i chrzest Polski.

Poznaliśmy postać polskiego władcy Mieszka I i jego czasy, budowę grodu, jego mieszkańców.
Rozmawialiśmy o przyczynach i skutkach chrztu państwa polskiego.

Praca domowa
Przeczytaj tekst w podręczniku ze str. 20 i 21.
Wykonaj ćwiczenia 1 i 2 ze str. 11 w zeszycie ćwiczeń.

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no