ZAJĘCIA

Język polski

1. Kodeks kulturalnego widza.
Legenda o warszawskim Bazyliszku - Wandy Chotomskiej - czytanie z podziałem na role, przysłowie z utworu "Kto mieczem wojuje, od miecza ginie".

2. Pisownia z "ó" i "u" - ćwiczenia.

3. Przymiotnik - utrwalenie wiadomości i jego rola w zdaniu; uświadomienie, jak bardzo potrzebny jest rzeczownikowi.

4. Próby przy organizacji uroczystości 11 listopada.

Zadanie domowe:
Uzupełnij w zeszycie (zakładka-trudne wyrazy) znaczenie wyrażeń z ćwiczenia 2 str.97 (podręcznik)

*

Prosimy także, aby 14 listopada dzieci przyszły odświętnie ubrane.

Będziemy świętować rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

 

 

Wiedza o Polsce

Temat: Społeczeństwo średniowiecza.

Na zajęciach mówiliśmy o średniowiecznych zakonnikach, rycerzach. Poznaliśmy mieszkańców miast i wsi.

Praca domowa
Przygotować się do sprawdzianu, który będzie 14. listopada.

Ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń:
1s. 22, 3 s. 23, 1,2 s. 25, 4s. 26, 2 s. 28, 3,4 s. 29, 1 s. 30, 4 s. 32.
Ćwiczenia proszę zrobić na 28 listopada. Wtedy też zbiorę ćwiczenia i ocenię je.

PYTANIA DO SPRAWDZIANU

1. Wymień 3 plemiona słowiańskie.
2. Uzupełnij zdania:
Pierwsza stolica Polski to .................
Książę, który przyjął chrześcijaństwo w Polsce to .....................
Pierwszy król Polski to ....................
Lokacja to ...................
3. Wymień 5 cech rycerza średniowiecznego.
4. Na jakie grupy społeczne podzielone było społeczeństwo średniowieczne.
5. Wpisz rok wydarzeń historycznych:
- chrzest Polski ..................
- zjazd gnieźnieński .................
- koronacja pierwszego króla Polski ................

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no