ZAJĘCIA

Tematy:
1. Jak być zdrowym?
2. Piszemy poprawnie - utrwalenie pisowni z "u".
3. Katarzyna, inscenizacja i recytacja wiersza J. Brzechwy. 
4. Części mowy - rzeczownik.
5. Legendy polskie - Jan Twardowski. 

Zadanie domowe:
1. Wypisz 5 rzeczowników związanych ze świętami i napisz z nimi zdania.  
2. Naucz się pięknie czytać lub recytować z pamieć wiersz J. Brzechwy, Katarzyna. 
3. Karta ćwiczeń str. 10, 11, 12, 13. 
4. Przeczytaj z rodzicami Moje ciało, podręcznik str. 8, 9,10, 11.
Przynieś kolorowy papier, nożyczki, kopertę ze znaczkiem, kartkę z bloku technicznego.

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no