ZAJĘCIA

Wiedza o Polsce

1. Sprawdzian wiadomości.
2. W obronie ziemi ojczystej i języka polskiego. Polacy pod zaborami.
 

Bardzo proszę, aby dzieci, które nie odrobiły pracy domowej uzupełniły zeszyt ćwiczeń, a także uzupełniły zeszyt przedmiotowy poprzez wklejenie kart pracy i notatek, które otrzymują na lekcji.

 

Język polski
1. Dziecko w świecie dorosłych.

- wyróżnienie elementów sztuki plastycznej i wyjaśnienie ich znaczenia .Elementy sztuki plastycznej: plan obrazu, barwy, kształty, kompozycja, ruch, światło.

- rozmowa kierowana na temat obrazu Beatrice Boissegur pt. „Rodzice z dzieckiem”. Próba udzielenia odpowiedzi na pytania:

- plan opisu obrazu: nazwa dzieła/ tytuł obrazu, autor dzieła, technika wykonania dzieła ( np. obraz na płótnie, rzeźba, grafika)

- elementy obrazu

- moja opinia o dziele

 

2. Dlaczego dorośli bywają zamyśleni?
- analiza i interpretacja wiersza
  
3. Czy potrzebne są zasady?
- odczytanie tekstu ze stron 227-230 Brandon Mull „Zasady”.
- wyjaśnienie znaczenia słów: egzekwować, respektować, konsekwencje.
- ułożenie planu wydarzeń.
- interpretacja utworu:
a) świat przedstawiony
b) bohaterowie
c) ocena postępowania bohaterów
d) zasady obowiązujące w relacjach międzyludzkich.

4. Nie, nie i jeszcze raz nie.

- przypomnienie zasad ortograficznych pisowni „nie” z różnymi częściami mowy.

Zadanie domowe
1. Poznany na lekcji opisz według podanego planu.
2.  Znajdź w wierszu interpretowanym na lekcji trzy środki stylistyczne i podkreśl je ołówkiem : epitet, porównanie, przenośnia.

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no