ZAJĘCIA

1. Rozmowa na temat rocznicy napaści hitlerowskich  Niemiec na Polskę i początek II wojny światowej - 01 września 1939 r.

2. - CZASOWNIK -powtórzenie: co robi? liczby: pojedyncza i mnoga, czas: przeszły, teraz, przyszły, rodzaj: w liczbie pojedynczej, rodzaj męski, rodzaj żeński i rodzaj nijaki; w liczbie mnogiej, rodzaj męskoosobowy i rodzaj niemęskoosobowy.

Bezokolicznik- to bezosobowa forma czasownika, np. robić, malować, wziąć...

Czasownik w czasie przyszłym występuje w formie prostej - zrobię, namaluję... i w formie złożonej - będę malować, będę śpiewać… (będę + bezokolicznik).

3. AUTORYTET i IDOL - rozmowa wokół pojęcia autorytetu i idola, czym się różnią, zastanawianie się nad własnymi wyborami... Udawanie - czy warto?

WYWIAD  - jak napisać?

4. Przypomnienie wiadomości o BAŚNI jako gatunku literackim. 

 

Zadanie domowe: 

Napisz wywiad z wybraną przez siebie osobą z zachowaniem poznanych wskazówek.

 

Historia klasa V
Tematy

Organizujemy naszą pracę na lekcjach historii.
Początki państwa polskiego. Przedchrześcijańscy bogowie Słowian.

Praca domowa
Wykonaj, w formie papierowej lub elektronicznej, prezentację o pogańskich bożkach Słowian.

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no