Semestr I

zajęcia z dnia 26.10.2019

Wysłuchanie czytanych przez nauczyciela wierszy:Marka Głogowskiego “Film” i Ludmiły Marjańskiej “W kinie”. Wysłuchanie bajki “Jaś i Małgosia”. Analiza wzrokowa wyrazów z głoską ę. Nauka pisania liter e,E na podstawie wyrazów ekran, Ela. Analiza i synteza głoskowa oraz sylabowa wyrazów z głoską ą....
Czytaj dalej

zajęcia z dnia 19.10.2019

Temat  Mój tornister . Rozwiązywanie zagadek. Analiza i synteza głoskowa oraz sylabowa wyrazów z ó. Wprowadzenie litery Ó,ó. Prawa i obowiązki. Słuchanie ze zrozumieniem tekstu “Kłopotliwe bliźniaki” Ćwiczenia w kształtnym pisaniu Gdzie mieszkam. Wprowadzenie litery D,d Wykonanie prac...
Czytaj dalej

zajęcia z dnia 28.09.2019

Zapoznanie się z głoskami i,I j,J. Analiza i synteza wzrokowo słuchowa wyrazów zawierających głoskę i,I j,J. Rozmowa na temat wysłuchanego tekstu pt. “Pora wesoła“  Marka Głogowskiego. Omawianie darów jesieni. Wysłuchanie legend z okazji Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania na holu głównym...
Czytaj dalej

zajęcia z dnia 14.09.2019

Temat: Wprowadzenie litery T,t,I,i. Analiza i synteza wzrokowo słuchowa wyrazów zawierających głoskę T,I. Ćwiczenia przygotowujące do pisania.   Praca domowa. s.41...
Czytaj dalej

zajęcia z dnia 31.08.2019

Wprowadzenie litery O na podstawie wyrazów okno, Ola. Analiza i synteza głoskowa i sylabowa wyrazów z głoską o. Swobodne wypowiedzi na temat różnych sposobów podróżowania. Wprowadzenie litery A na podstawie wyrazów ara, Alek. Analiza i synteza wzrokowo-słuchowa sylab i wyrazów z głoską...
Czytaj dalej

zajęcia z dnia 24.08.2019

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. Spotkanie z wychowawcą. Informacje organizacyjno-porządkowe. Przedstawienie się dzieci, wypowiadanie swoich imion. Rozmowa na temat bezpiecznej drogi do szkoły i do domu.Zabawy integrujące zespół klasowy. Wielozdaniowe wypowiedzi na temat Piosenki na dobry...
Czytaj dalej

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no