semestr ii

ZAJĘCIA ONLINE

30 MAJ Zalecenia do pracy w domu: Podręczniki Nowi Tropiciele i karty ćwiczeń część 5 Jesteśmy pasażerami /wprowadzenie litery dź, dzi/ Podręcznik s. 26, 27 Nauka pisania litery dź na podstawie wyrazu dźwig Karty ćwiczeń s.26 zadanie 1,2 s.27 zadanie 3,4 s.28 zadanie 5,6,7 Nauka pisania litery dzi...
Czytaj dalej

zajęcia z dnia 07.03.2020

Temat: Analiza i synteza słuchowo-wzrokowa wyrazów z ń, ni. Wyróżnianie samogłosek i spółgłosek w poznanych wyrazach. Głoska a litera - utrwalanie pojęć. Ćwiczenia w czytaniu tekstów na różnych poziomach. Wypowiedzi na temat ilustracji i tekstu.Nauka pisania litery ń. “Pudełko pragnień Stefana”....
Czytaj dalej

zajęcia z dnia 15.02.2020

Temat: Wypowiedzi na temat wysłuchanego tekstu i ilustracji. Ćwiczenia przygotowujące do wprowadzenia liter f, F. Analiza i synteza wyrazów z głoską f. Nauka czytania wyrazów z f, F i przeliczanie w nich liter. Ćwiczenia grafomotoryczne przygotowujące do nauki pisania liter f, F. Nauka pisania...
Czytaj dalej

zajęcia z dnia 08.02.2020

Noworoczne plany i marzenia uczniów i Zenka na podstawie ilustracji, tekstu i własnych doświadczeń. Analiza i synteza wzrokowo-słuchowa wyrazów z głoską Z. Ćwiczenia grafomotoryczne przygotowujące do nauki pisania liter z, Z. Nauka pisania liter. Ćwiczenia w czytaniu tekstów na różnych poziomach....
Czytaj dalej

zajęcia z dnia 25.01.2020

Temat:  Wypowiedzi na temat zimowej pogody i stroju na podstawie ilustracji, czytanego tekstu i doświadczeń uczniów. Analiza i synteza wzrokowo-słuchowa wyrazów z głoską b. Nauka pisania liter b,B.. Wysłuchanie tekstu “Miski nie tylko pod choinkę” Wielozdaniowe wypowiedzi na temat gier na...
Czytaj dalej

zajęcia z dnia 11.01.2020

Wielozdaniowe wypowiedzi na temat ptaków odlatujących i pozostających na zimę w Polsce. Opis wyglądu ptaków. Wprowadzenie litery p. Pisanie i rysowanie po śladzie jako przygotowanie do nauki pisania liter.Analiza wzrokowa wyrazów z głoską p. Słuchanie ze zrozumieniem wiersza Jana Brzechwy “Sójka”....
Czytaj dalej

Semestr I

zajęcia z dnia 30.11.2019

Wielozdaniowe wypowiedzi na temat wyglądu pracowni artysty malarza na podstawie tekstu. Analiza i synteza słuchowo-wzrokowa wyrazów z głoską l. Nauka pisania liter L,l na podstawie wyrazów lalka, Lena. Analiza i synteza słuchowo-wzrokowa wyrazów z głoską ł. Ćwiczenia grafomotoryczne przygotowujące...
Czytaj dalej

zajęcia z dnia 23.11.2019

“Jesienny spacer Huberta”. Wprowadzenie litery H.h. Ćwiczenia w czytaniu tekstów. “Ubieramy się jesienią”. Rozwiązywanie zagadek. “Listopadowe marzenia” - wprowadzenie litery C,c na podstawie wyrazów Cyryl, cyrk. “Ciekawa rzecz - kreda”. Analiza i synteza wzrokowo - słuchowa wyrazów z głoską k....
Czytaj dalej

zajęcia z dnia 09.11.2019

Zajęcia przeprowadzone przez panią Beatę Józków. “Miasta Polski” Spotkanie z  profesorem Jerzym Bralczykiem oraz jego żoną Lucyną Kirwil.gośćmi : Spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia Oficerów Marynarki Wojennej RP w Gdyni. Obchody jubileuszu 10-lecia istnienia Polskiej Szkoły w...
Czytaj dalej

zajęcia z dnia 26.10.2019

Wysłuchanie czytanych przez nauczyciela wierszy:Marka Głogowskiego “Film” i Ludmiły Marjańskiej “W kinie”. Wysłuchanie bajki “Jaś i Małgosia”. Analiza wzrokowa wyrazów z głoską ę. Nauka pisania liter e,E na podstawie wyrazów ekran, Ela. Analiza i synteza głoskowa oraz sylabowa wyrazów z głoską ą....
Czytaj dalej

zajęcia z dnia 19.10.2019

Temat  Mój tornister . Rozwiązywanie zagadek. Analiza i synteza głoskowa oraz sylabowa wyrazów z ó. Wprowadzenie litery Ó,ó. Prawa i obowiązki. Słuchanie ze zrozumieniem tekstu “Kłopotliwe bliźniaki” Ćwiczenia w kształtnym pisaniu Gdzie mieszkam. Wprowadzenie litery D,d Wykonanie prac...
Czytaj dalej

zajęcia z dnia 28.09.2019

Zapoznanie się z głoskami i,I j,J. Analiza i synteza wzrokowo słuchowa wyrazów zawierających głoskę i,I j,J. Rozmowa na temat wysłuchanego tekstu pt. “Pora wesoła“  Marka Głogowskiego. Omawianie darów jesieni. Wysłuchanie legend z okazji Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania na holu głównym...
Czytaj dalej

zajęcia z dnia 14.09.2019

Temat: Wprowadzenie litery T,t,I,i. Analiza i synteza wzrokowo słuchowa wyrazów zawierających głoskę T,I. Ćwiczenia przygotowujące do pisania.   Praca domowa. s.41...
Czytaj dalej

zajęcia z dnia 31.08.2019

Wprowadzenie litery O na podstawie wyrazów okno, Ola. Analiza i synteza głoskowa i sylabowa wyrazów z głoską o. Swobodne wypowiedzi na temat różnych sposobów podróżowania. Wprowadzenie litery A na podstawie wyrazów ara, Alek. Analiza i synteza wzrokowo-słuchowa sylab i wyrazów z głoską...
Czytaj dalej

zajęcia z dnia 24.08.2019

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. Spotkanie z wychowawcą. Informacje organizacyjno-porządkowe. Przedstawienie się dzieci, wypowiadanie swoich imion. Rozmowa na temat bezpiecznej drogi do szkoły i do domu.Zabawy integrujące zespół klasowy. Wielozdaniowe wypowiedzi na temat Piosenki na dobry...
Czytaj dalej

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no