Klasa 1a

zajęcia z dnia 15.09.2018

Swobodne wypowiedzi U. na temat różnych sposobów podróżowania na podstawie własnych doświadczeń i ilustracji. Analiza i synteza głosko­wa i sylabowa wyrazów z a. Zabawy grafomotoryczne z literą a. Wprowadzenie liter a, A na podstawie wyrazów ara, Alek. Swobodne wypowiedzi U. na temat różnych...
Czytaj dalej

zajęcia z dnia 08.09.2018

Zapoznanie U. z treścią opowiadania Zadanie domowe. Wysłuchanie wiersza O z cyklu Kram z literami Wandy Chotomskiej oraz fragmen­tu wiersza Małgorzaty Strzałkowskiej Na ulicy. Wypowiedzi U. na temat treści wierszy. Rozmowa na temat bezpieczeństwa podczas przechodzenia przez jezd­nię. Zab. . Analiza...
Czytaj dalej

zajęcia z dnia 25.08.2018

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. Spotkanie z wycho­wawcą. Informacje organizacyjno-porządkowe. Przedstawienie się dzieci, wy­powiadanie swoich imion. Rozmowa na temat bezpiecznej drogi do szkoły i do domu.Zabawy integrujące zespół klasowy. Wielozdaniowe wypo­wiedzi na temat Piosenki na dobry...
Czytaj dalej

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no