Klasa 1a

zajęcia z dnia 08.12.2018

Swobodne wypowiedzi uczniów na temat wizyty w bibliotece. Rozwiązywanie zagadek. Analiza i synteza głoskowa oraz sylabowa wyrazów z głoską ą. Nauka pisania litery ą na pod­stawie wyrazów wąsy, gąski. Analiza słuchowa wyrazów z głoską ą. Zaznaczanie miejsc występowania głoski ą. Czytanie ze...
Czytaj dalej

zajęcia z dnia 24.11.2018

Rozwiązywanie zagadek. Ćwiczenia w czytaniu, pisaniu po śladzie i przepisywaniu liter, wyrazów i zdania z literami e, E. Analiza wzrokowa wyrazów z głoską e.  Nauka pisania liter e, E na podstawie wyrazów ekran, Ela. Odbyło się pasowanie na ucznia. Praca domowa Karty ćwiczeń strona...
Czytaj dalej

zajęcia z dnia 03.11.2018

Tropiciele wiedzy – Z czego buduje się domy? Wypowiedzi uczniów na temat domów i ich mieszkańców na podstawie własnych obserwacji i ilustracji w podręczniku. Opowiadanie o swoim wymarzonym domu.  Ćwiczenia w czytaniu. Nauka pisania liter d, D na podstawie wyrazów dom, Darek. Analiza słuchowa...
Czytaj dalej

zajęcia z dnia 27.10.2018

Rozmowa na temat pracy logope­dy poparta ilustracją w podręczniku i tekstem czytanym przez nauczyciela. Analiza i syn­teza głoskowa oraz  sylabowa wyrazów. Wspólne wykonywanie ćwiczeń aktor­skich kształcących dykcję. Ćwiczenia grafomotoryczne. Nauka pisania liter u, U na podstawie wyrazów...
Czytaj dalej

zajęcia z dnia 20.10.2018

Wypowiedzi uczniów inspirowane wierszem Marii Kownackiej W spi­żarni. Omówienie sposobów przechowywania zapasów na zimę. Słuchanie ze zrozumieniem tekstu czytanego przez nauczyciela. Ćwiczenia w czytaniu. Analiza i synteza słuchowa wyrazów z głoską j. Pisanie i czytanie wyrazów z literą j, J....
Czytaj dalej

zajęcia z dnia 29.09.2018

Wysłuchanie fragmentu wiersza Małgorzaty Strzałkowskiej Miłość, radość, lęk. Wypowiedzi uczniów na temat sposobów świętowania urodzin na podstawie własnych doświadczeń, przeczytanego przez nauczyciela tekstu oraz ilustracji zamieszczonej w podręczniku. Analiza i synteza wzrokowo słuchowa wyrazów...
Czytaj dalej

zajęcia z dnia 15.09.2018

Swobodne wypowiedzi U. na temat różnych sposobów podróżowania na podstawie własnych doświadczeń i ilustracji. Analiza i synteza głosko­wa i sylabowa wyrazów z a. Zabawy grafomotoryczne z literą a. Wprowadzenie liter a, A na podstawie wyrazów ara, Alek. Swobodne wypowiedzi U. na temat różnych...
Czytaj dalej

zajęcia z dnia 08.09.2018

Zapoznanie U. z treścią opowiadania Zadanie domowe. Wysłuchanie wiersza O z cyklu Kram z literami Wandy Chotomskiej oraz fragmen­tu wiersza Małgorzaty Strzałkowskiej Na ulicy. Wypowiedzi U. na temat treści wierszy. Rozmowa na temat bezpieczeństwa podczas przechodzenia przez jezd­nię. Zab. . Analiza...
Czytaj dalej

zajęcia z dnia 25.08.2018

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. Spotkanie z wycho­wawcą. Informacje organizacyjno-porządkowe. Przedstawienie się dzieci, wy­powiadanie swoich imion. Rozmowa na temat bezpiecznej drogi do szkoły i do domu.Zabawy integrujące zespół klasowy. Wielozdaniowe wypo­wiedzi na temat Piosenki na dobry...
Czytaj dalej

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no