semestr ii

ZAJĘCIA ONLINE

30 MAJ Propozycje aktywności na czas wakacji (Załączniki są dostępne na dysku grupy, link na fb): - “Kategorum” (uproszczone “Państwa, miasta…”) - początkowo w formie wspólnej zabawy w wyszukiwanie słów i uzupełnianie tabelki z prostymi kategoriami (np. szukanie roślin na różne litery podczas...
Czytaj dalej

zajęcia z dnia 07.03.2020

Powtórzenie poznanych dotychczas liter. Analiza i synteza sylabowa i głoskowa.  Przypomnienie piosenki “Woogie boogie”. Temat: Bank dobrych uczynków. Rozmowa na temat tekstu z podręcznika. Jakie dobre uczynki robimy na co dzień? Wprowadzenie litery S, s - wykonanie zadań w...
Czytaj dalej

zajęcia z dnia 15.02.2020

Temat: Ferie już niedługo. “A ja nie mam...” - rozmowa na temat tekstu. Czy do dobrej zabawy potrzebne nam drogie zabawki, sprzęty? W jaki sposób możemy spędzać ferie w mieście? Wprowadzenie litery F, f - wykonanie zadań w ćwiczeniach.   Temat: Wynalazki. “Śrubki do zupki” - na czym polega...
Czytaj dalej

zajęcia z dnia 08.02.2019

Temat: Wiem co czuję - nasze emocje. Dyskusja o emocjach i uczuciach. Ćwiczenie słownictwa związanego z tematem (radość, szczęście, duma, zdziwienie, smutek, złość, strach) - zabawa naśladowcza. Wprowadzenie dwuznaku Ch, ch - wykonanie zadań w ćwiczeniach.   Temat: Zegary, zegarki,...
Czytaj dalej

zajęcia z dnia 25.01.2020

Temat: Serce dla innych “Coś do przytulania” - wysłuchanie opowiadania z podręcznika, rozmowa na temat zwierząt domowych posiadanych przez dzieci, obowiązków, które się z nimi wiążą. Wprowadzenie litery N, n - wykonanie zadań w ćwiczeniach.   Temat: Zwierzęta zimą Oglądanie filmów edukacyjnych...
Czytaj dalej

zajęcia z dnia 11.01.2020

Temat: Jak powstaje spektakl teatralny? Wprowadzenie litery Ł i ł - wykonanie zadań w ćwiczeniach. Omówienie etapów przygotowania spektaklu teatralnego na podstawie filmiku: https://youtu.be/TkBHN9TYP-0    Temat: Z wizytą teatrze. O czy należy pamiętać podczas wizyty w teatrze - dyskusja...
Czytaj dalej

semestr I

zajęcia z dnia 30.11.2019

Próba występu z okazji pasowania. Czego już się nauczyliśmy - szukanie słów na poznane dotychczas litery, dzielenie na sylaby i głoski. Zabawa ruchowa - krzesełka, powtórzenie piosenek “Dostał Jacek elementarz” i “Kolorowe kredki”.   Temat: Kolory wokół nas. Wprowadzenie litery K i k -...
Czytaj dalej

zajęcia z dnia 23.11.2019

Temat: Z literami za pan brat - powtórzenie poznanych liter. Zabawa muzyczno ruchowa. Powtórzenie poznanych liter - wyszukiwanie słów na wskazaną literę. Zabawa ruchowa - “Szukamy literek”. Temat: Wizyta w ZOO. Rozmowa na temat tekstu i ilustracji w podręczniku (s. 6-7). Jesienne spacery...
Czytaj dalej

zajęcia z dnia 09.11.2019

Temat: Urodziny naszej szkoły. Zabawy utrwalające dotychczas poznane litery. Spotkanie z profesorem Jerzym Bralczykiem oraz jego żoną Lucyną Kirwil. Spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia Oficerów Marynarki Wojennej RP w Gdyni. Obchody jubileuszu 10-lecia istnienia Polskiej Szkoły w Bergen.
Czytaj dalej

zajęcia z dnia 26.10.2019

Temat: W świecie bajek i baśni. Przypomnienie poznanych do tej pory liter - analiza i synteza sylabowa i głoskowa. W świecie bajek: jakie bajki znacie? kto najczęściej czyta/opowiada Wam bajki? które postaci z bajek rozpoznajecie na ilustracji? Wprowadzenie litery E i e. W świecie książek -...
Czytaj dalej

zajęcia z dnia 19.10.2019

Temat: Mój dom rodzinny. W świecie lektur. Wprowadzenie litery U i u. Ćwiczenia kaligraficzne. Aktywność fizyczna - omówienie ilustracji i dyskusja. Adam Małysz - o wytrwałości i uporze. Wprowadzenie litery Ó i ó. Ćwiczenia kaligraficzne. Kłopotliwe bliźniaki - wysłuchanie tekstu ze zrozumieniem,...
Czytaj dalej

zajęcia z dnia 28.09.2019

Zapoznanie się z głoskami i,I j,J. Analiza i synteza wzrokowo słuchowa wyrazów zawierających głoskę i,I j,J. Rozmowa na temat wysłuchanego tekstu pt. “Pora wesoła“  Marka Głogowskiego oraz obrazu “Babie lato” Józefa Chełmońskiego. Omawianie darów jesieni. Wysłuchanie legend z okazji...
Czytaj dalej

zajęcia z dnia 14.09.2019

Wprowadzenie głosek a,A, t,T, m,M. Analiza i synteza głoskowa oraz sylabowa poznanych głosek. Wysłuchanie i analiza tekstu pt. “Zupełnie jak dorośli” oraz “Spotkanie z arą”. Zapoznanie się z polskim strojem ludowym. Rozpoczęcie prac plastycznych na wystawę. Zadanie domowe str. 24 z...
Czytaj dalej

zajęcia z dnia 31.08.2019

Moja droga do szkoły - zasady ruchu drogowego. Wysłuchanie wiersza  pt. : “O” Wandy Chotomskiej. Wysłuchanie tekstu pt. “Jak to będzie”. Analiza wysłuchanych tekstów. Rozmowa dotycząca bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię - zapoznanie się z znakami drogowymi. Ćwiczenia w określaniu -...
Czytaj dalej

zajęcia z dnia 24.08.2019

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. Spotkanie z wychowawcą. Informacje organizacyjno-porządkowe. Przedstawienie się dzieci, wypowiadanie swoich imion. Rozmowa na temat bezpiecznej drogi do szkoły i do domu. Zabawy integrujące zespół klasowy.
Czytaj dalej

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no