SEMESTR ii

zajęcia z dnia 28.04.2018

1. Wielozdaniowe wypowiedzi na temat konstruowania robota na podstawie ilustracji i tekstu czytanego przez N. 2. Recykling jako wykorzystanie surowców wtórnych. 3. Analiza i synteza wzrokowo-słuchowa wyrazów z głoską r. 4. Ćwiczenia grafomotoryczne przygotowujące do nauki pisania liter r,...
Czytaj dalej

zajęcia z dnia 14.04.2018

KLASA I B  1.Cyrkowe zagadki. 2. Wyrażane opinii na temat cyrku na podstawie tekstu, ilustracji i doświadczeń Ucziów.  3. Ćwiczenia w czytaniu tekstów na różnych poziomach. 4. Analiza i synteza słuchowa wyrazów z głoską c . 5. Ćwiczenia grafomotoryczne. 6.  Nauka...
Czytaj dalej

zajęcia z dnia 17.03.2018

1. Analiza i synteza słuchowa wyrazów z głoską K. 2. Pisanie i czytanie wyrazów z literą K. 3. Czytanie paradygmatów ka,ko,ku,ki,ke,ky. 4. Robuenie bociana z płatków kosmetycznych. 5. Spotkanie z pisarką i poetką Agnieszką Frączek. 6.Spotkanie...
Czytaj dalej

zajęcia z dnia 10.03.2018

1. Zabawa na orientację w przestrzeni pt. Na prawą burtę. 2. Dodawanie i odejmowanie w zakresie15. 3. Powtórzenie dni tygodnia ich kolejności. 4. Słuchanie ze zrozumieniem tekstu czytanego przez N. 5.Ćwiczenia w czytaniu. 6.Analiza i synteza słuchowa wyrazów z głoską j. 7. Pisanie i czytanie...
Czytaj dalej

zajęcia z dnia 03.02.2018

1. Rozmowa na temat przygotowań do przedstawienia teatralnego na podstawie tekstu Pan Śrubka. 2. Ustalanie chronologii zdarzeń i opowiadanie historyjki obrazkowej. 3.  Pisanie sylab, wyrazów i zadań z poznanymi literami. 4.Wielozdaniowe wypowiedzi na temat ilustracji i wysłuchanego...
Czytaj dalej

zajęcia z dnia 20.01.2018

 1. Wielozdaniowe wypowiedzi na temat wyglądu pracowni  artysty malarza na podstawie tekstu czytanego przez N.  2.  Podawanie nazw przedmiotów znajdujących się w pracowni malarskiej. 3. Analiza i synteza słuchowo-wzrokowa wyrazów z głoską l. 4. Wysłuchanie...
Czytaj dalej

zajęcia z dnia 13.01.2018

1. Wypowiedzi na temat zimowej pogody i stroju na podstawie ilustracji, czytanego tekstu i doświadczeń U.  2. Analiza i synteza wzrokowo-słuchowa wyrazów z głoską b y. 3,  Ćwiczenia grafomotoryczne. 4.  Nauka pisania liter b, B na podstawie wyrazów buty,...
Czytaj dalej

zajęcia z dnia 06.01.2018

1. Wspomnienia świąteczne  opowiadane przez dzieci. 2. Co się robi w sykwestra? Rozmowa o bezpiecznym korzystaniu z fajerwerek. 3. Czytanie pozanych paradygmatów. 4. Słuchanie ze zrozumieniem tekstu Kłopotliwe bliźniaki czytanego przez Nauczyciela. 5. Swobodne wypowiedzi na temat...
Czytaj dalej

Semestr I

zajęcia z dnia 09.12.2017

1. Zajęcia plastyczne - wykonanie renifera z rolek papieru. 2. Zajęcia multimedialne- jak powstaje tęcza, zjawiska atmosferyczne, ubranie adekwatne do pogody, zwierzęta występujące na farmie, przeliczanie w zakresie 1-4. 3. Jasełka w wykonaniu nauczycieli i zarządu szkoły. 4. Wigilia...
Czytaj dalej

zajęcia z dnia 25.11.2017

1.Słuchanie bajki Jaś i Małgosia. 2.Wypowiedzi uczniów ze szczególnym uwzględnieniem emocji. 3. Malowanie twarzy z uwzględnieniem emocji dzieci. 4. Ćwiczenia grafomotoryczne. 5.Swobodne wypowiedzi uczniów na temat biblioteki- kto pracuje w bibliotece. 6.Rozwiązywanie...
Czytaj dalej

zajęcia z dnia 11.11.2017

1.  Rozmowa na temat naszej Ojczyzny Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie utworu Małgorzaty Strzałkowskiej Polska. 2. Symbole narodowe naszego kraju. 3. Poznanie sylwetki marszałka Józefa Piłsudskiego. 4. Próba generalna przed pasowaniem na ucznia. 5.  Praca plastyczna...
Czytaj dalej

zajęcia z dnia 04.11.2017

1. Próba przed pasowaniem na ucznia. 2. Wspólne wykonywanie ćwiczeń aktorskich kształtujących dykcję. 3. ćwiczenia grrafomotoryczne. 4. Odczytywanie i kontynuowanie sekwencji rytmicznych. 5.Rozmowa na temat właściwego  pakowania przyborów na podstawie ilustracji w podręczniku i własnych...
Czytaj dalej

zajęcia z dnia 21.10.2017

1. Próba przed pasowaniem na ucznia. 2. Spektakl teatralny pt.  Krawiec Niteczka. 3. Rozmowa na temat wyglądu ogrodu jesienią na podstawie ilustracji w podręczniku. 4. Zabawa słowno-  ruchowa  Jesienny masaż. 5. Nauka pisania liter I,i,  na podstawie wyrazów Iga,...
Czytaj dalej

zajęcia z dnia 30.09.2017

1. Gimnastyka do piosenki Boogie Woogie 2. Swobodne wypowiedzi uczniów na temat  różnych sposobów podróżowania. 3. Wskazywanie przedmiotów  mniejszych - większych, krótszych- dłuższych.  4 Orientacja w przestrzeni- określenie położenia  na,w, pod, za,...
Czytaj dalej

zajęcia z dnia 09.09.2017

1. Gimnastyka  do piosenek: głowa ramiona, Ty i ja raz i dwa przechadzamy się. 2. Nauka liter A,O ( pisanie po śladzie, analiza i synteza wyrazów z literą o, a) 3. Zasady ruchu drogowego( znaki drogowe, omówienie prawidłowego przechodzenia przez jezdnię, odgłosy ruchu...
Czytaj dalej

zajęcia z dnia 26.08.2017

1. Uczenie umiejętności  współpracy i współdziałania w zespole. 2. Wzajemne poznawanie się uczniów poprzez zapamiętywanie swoich imion, jak również odkrywanie podobieństw i różnic między sobą.   3. Uczenie wzajemnej akceptacji.   4. Gry i zabawy edukacyjne z chustą klanza(...
Czytaj dalej

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no