semestr ii

ZAJĘCIA ONLINE

9 MAJ Powtórzenie wiadomości.Czasowniki w odpowiedniej formie,kolejność alfabetyczna,głoski, litery ,sylaby,wyrazy o znaczeniu przeciwnym,rzeczowniki,przymiotniki,czasowniki,wpisywanie wyrazów w odpowiedniej formie.Uzupełnij  ćwiczenia dodatkowe strona 80-91. 25 KWIECIEŃ Z siostrą raźniej...
Czytaj dalej

zajęcia z dnia 07.03.2020

Wypowiedzi na temat tekstu Andrzeja Marka Grabowskie­go Trznadel Krzyś i ilustracji. Ustne tworzenie opowiadania twórczego. Zabawy słowne. Podpisywanie ilustracji wyrazami z rz. Układanie i pisanie wyrazów z rz po spółgłoskach. Wysłuchanie fragmentu lektury Astrid Lindgren Dzieci z Bullerbyn i...
Czytaj dalej

zajęcia z dnia 15.02.2020

Rozmowa na temat treści wierszy Danuty Wawiłow Król, Kur­ka Złotopiórka. Wykonanie portretu króla na podstawie informacji zawartych w wierszu. Uzupełnianie obrazków nalepkami zgodnie z treścią zdania – wyrazy dźwiękonaśladowcze. Przesuwanie się po polach wskazanych przez sekwencje strzałek....
Czytaj dalej

zajęcia z dnia 09.02.2020

Czytanie-Jesienne przebieranki. Wypowiedzi uczniów na temat sposobów przystosowania się zwierząt do zimy na podstawie ilustracji, tekstu  Zofii Staneckiej Jesienne przebieranki i własnych obserwacji. Tropimy gramatykę-wprowadzenie rodzajów rzeczownika. Tworzenie historyjki na podstawie zdań...
Czytaj dalej

zajęcia z dnia 25.01.2020

Rozwiązywanie krzyżówki. Prezentowanie informacji o Biskupinie zdobytych z różnych źródeł wiedzy. Uzupełnianie zdań wyrazami we właściwej formie. Czytanie wyrazów, dzielenie ich na sylaby, głoski i litery. Układanie i zapisywanie zdań z rozsypanki wyrazowej. Zrób to sam!  Wypowiedzi na temat...
Czytaj dalej

zajęcia z dnia 11.01.2020

 Rozmowa na temat higieny osobistej. Rozwiązywanie krzyżówki. Uzupełnienie sylabami luk w wyrazach. Rozmowa na temat zdrowia i jego roli w życiu człowieka. Czytanie ze zrozumieniem– łączenie początku zdania z odpowiednim zakończeniem. Tworzenie liczby pojedynczej i mnogiej rzeczownika....
Czytaj dalej

Semestr I

zajęcia z dnia 14.12.2019

Przypomnienie wiadomości o znakach przestankowych. Rodzaje zdań. Używanie wyrazów w odpowiednich formach. Dopisywanie wyrazów w zmienionej formie tak, aby ó wymieniało się na o. Czytanie tekstu - kolorowanie obrazka zgodnie z treścią. Wstawianie pasujących wyrazów na początku każdego zdania i...
Czytaj dalej

zajęcia z dnia 30.11.2019

Próba występu z okazji pasowania. Czego już się nauczyliśmy - szukanie słów na poznane dotychczas litery, dzielenie na sylaby i głoski. Zabawa ruchowa - krzesełka, powtórzenie piosenek “Dostał Jacek elementarz” i “Kolorowe kredki”. Temat: Kolory wokół nas. Wprowadzenie litery K i k - wykonanie...
Czytaj dalej

zajęcia z dnia 23.11.2019

Wysłuchanie czytanego przez nauczyciela wiersza Gazeta .Próba odpowiedzi na pytanie: Co to jest makulatura? Rozmowa na temat wiersza Danuty Wawiłow O Fabianie .Wyszukiwanie w tekście potrzebnych informacji oraz wskazywanie rymów Ulica Ciekawych Wyrazów – surowce wtórne. Wykorzystanie odpadów do...
Czytaj dalej

zajęcia z dnia 26.10.2019

Rozmowa na temat konieczności segregacji i sposobów wykorzystania odpadów-na podstawie ilustracji ,tekstu i doświadczeń uczniów. Układanie i zapisywanie zdania z rozsypanki  sylabowej. Odczytywanie zaszyfrowanego hasła. Stosowanie poprawnej formy gramatycznej w nazwach czynności .Doskonalenie...
Czytaj dalej

zajęcia z dnia 19.10.2019

Słuchanie ze zrozumieniem wiersza Danuty Wawiłow- Szybko! Wielozdaniowe wypowiedzi na temat codziennego pośpiechu- na podstawie wiersza, ilustracji i doświadczeń uczniów. Piszemy poprawnie. Doskonalenie pisowni wyrazów z ę i ą. Doskonalenie techniki czytania w różnym tempie. Nazwy czynności. Wyrazy...
Czytaj dalej

zajęcia z dnia 28.09.2019

Ulica ciekawych wyrazów. Utrwalenie znajomości i kolejności liter w alfabecie, ćwiczenia w kształtnym pisaniu. Wskazywanie przydatności alfabetu w życiu codziennym. Porządkowanie wyrazów w kolejności alfabetycznej. Rozwiązywanie zagadek. Wysłuchanie wiersza Wandy Chotomskiej Gdy zamierzasz przejść...
Czytaj dalej

zajęcia z dnia 14.09.2019

Nad morzem. Swobodne wypowiedzi uczniów na podstawie ilustracji w podręczniku. Poszerzanie słownictwa o tematyce morskiej.  Posługiwanie się ze zrozumieniem pojęciami; głoska, samogłoska,  spółgłoska, sylaba, wyraz. Wielka litera w nazwach miejscowości nadmorskich. Ćwiczenia w czytaniu ze...
Czytaj dalej

zajęcia z dnia 31.08.2019

Rozmowa na temat wysłuchanego tekstu i ilustra­cji. Analiza wzrokowo-słuchowa wyrazów z dź, dzi. Doskonalenie czytania tekstów na różnych poziomach. Układanie historyjki z wykorzystaniem wyra­zów z dź. Czytanie ze zrozumieniem. Łączenie podpisów z obrazkami. Wyszukiwanie dź, dzi w wyrazach....
Czytaj dalej

zajęcia z dnia 24.08.2019

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020.Jak minęły wakacje?Swobodne wypowiedzi uczniów. Przypomnienie wiadomości z klasy pierwszej. Ćwiczenia w czytaniu tekstów na różnych poziomach. Opisywanie sza­łasu na podstawie ilustracji. Analiza i synteza wzrokowo-słuchowa wyrazów z gło­ską sz....
Czytaj dalej

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no