Klasa 2b

zajęcia z dnia 9.02.2019

Wspólne czytanie wiersza “Katar”. Wyszukiwanie rymujących sią par wyrazów. Zapisanie rymujących się par wyrazów - zadanie w zeszycie ćwiczeń. Samodzielne odczytanie i zapisanie wyrazów z plątaninek literowych, uzupełnienie zdania hasłem ze zwróceniem uwagi na wielką literę na początku zdania....
Czytaj dalej

zajęcia z dnia 26.01.2019

Doskonalenie techniki czytania tekstów dotyczących sposobów dbania o zdrowie. Głośne czytanie samodzielnie wybranego fragmentu, ze zwróceniem uwagi na znaki przestankowe, płynność i wyrazistość. “Co jest dobre na przeziębienie?” - wyszukiwanie informacji w podręczniku,...
Czytaj dalej

zajęcia z dnia 19.01.2019

Wysłuchanie tekstu z podręcznika, samodzielne czytanie tekstu oraz wyszukiwanie i odczytywanie zdań będących odpowiedzią na zadane pytanie. Wspólne rozwiązywanie zagadek i uzupełnianie krzyżówki. Rozmowa na temat hasła “higiena”. Czytanie zdań ze zrozumieniem. Uzupełnianie luk w...
Czytaj dalej

zajęcia z dnia 15.12.2018

Ćwiczenia interaktywne z ó wymienne. Ulica Ciekawych Wyrazów – karczochy. Układanie i zapisywanie odpowiedzi na pytania dotyczące tekstu. Ćwiczenia w pisaniu wyrazów z ch wymiennym. Wstawianie odpowiedniego znaku  interpunkcyjnego kończącego zdanie. Staranne...
Czytaj dalej

zajęcia z dnia 08.12.2018

Doskonalenie techniki czytania – Gimnastyka oka i języka w rymowance ene due rike... Ćwiczenia w rozwijaniu zdań i kształtnym pisaniu. Utrwalenie form gramatycznych czasownika, liczby pojedynczej i mnogiej rzeczowników. Wielozdaniowe wypowiedzi na temat prawidłowego odżywiania...
Czytaj dalej

zajęcia z dnia 24.11.2018

Próba generalna przed pasowaniem na ucznia. Ćwiczenia interaktywne w rozpoznawaniu rzeczowników. Ćwiczenia interaktywne w rozpoznawaniu czasowników. Ćwiczenia interaktywne w rozróżnianiu rzeczowników i czasowników. Pasowanie na ucznia. Wysłuchanie tekstu Odpoczywanie z cyklu „Listy od Hani i...
Czytaj dalej

zajęcia z dnia 03.11.2018

Bieg  na 1918 metrów. Próba z klasą IIa. Powtórzenie alfabetu. Ćwiczenia ze zmiękczeniami  ń, dź, ś. Wskazywanie w wyrazach liter oznaczających samogłoski i spółgłoski. Poznanie przez U Rzeczownika oraz ćwiczenia  w rozpoznawaniu rzeczownika. Wypowiedzi U. na temat ilustracji w...
Czytaj dalej

zajęcia z dnia 27.10.2018

Próba z klasą II a. Uzupełnianie wizytówki z uwzględnieniem pisowni wielkiej litery w imionach i nazwiskach. Układanie, odczytywanie i zapisywanie zdań z rozsypanki sylabowej. Czytanie ze zrozumieniem, tworzenie i zapisywanie związków wyrazowych. Wypowiedzi o morzu jako...
Czytaj dalej

zajęcia z dnia 20.10.2018

Opisywanie symboli narodowych: godła i flagi. Przypomnienie hymnu narodowego. Uzupełnianie tekstu wyrazami z ramki. Rysowanie po śladzie konturów orła, kolorowanie godła. Wielozdaniowe wypowiedzi U. na temat wycieczki do lasu na podstawie tekstu i ilustracji z podręcznika...
Czytaj dalej

zajęcia z dnia 29.09.2018

Analiza i synteza wyrazów z rz. Bawimy się z Noni – układanie twórczego opowiadania do ilustracji z wykorzystaniem wyrazów z rz. Ćwiczenie grafomotoryczne przygotowujące do pisania dwuznaku rz, Nauka pisania rz, Rz na podstawie wyrazów rzeka, Jerzy. Przeliczanie głosek i...
Czytaj dalej

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no