Klasa 2b

zajęcia z dnia 11.05.2019

Rozróżnianie wyrazów w czasie teraźniejszym, przeszłym, przyszłym. Wysłuchanie ze zrozumieniem opowiadania Andrzeja Marka Grabowskiego Wesoły koncert. Poznanie zawodu dyrygenta na podstawie fragmentów książki Marco Simsy Dorotka i orkiestra. Rozmowa na temat roli dyrygenta w...
Czytaj dalej

zajęcia z dnia 04.05.2019

Zapoznanie się ze słowami i wysłuchanie piosenki Wyciągnij dłoń. Rozmowa o niesieniu pomocy na podstawie tekstu Ewy Chotomskiej i doświadczeń uczniów. Układanie zdań z wyrazami z ch niewymiennym. Wyszukiwanie wyrazów o podobnym znaczeniu. Czytanie ze zrozumieniem podanych informacji. Rozmowa na...
Czytaj dalej

zajęcia z dnia 6.04.2019

Temat: W poszukiwaniu wielkanocnego jaja 1.       Spotkanie z pisarką Anną Onichimowską. Wysłuchanie fragmentów książek, zakupienie wybranej pozycji, autograf. 2.       Rozmowa kierowana na temat znanych i nieznanych zwyczajów...
Czytaj dalej

zajęcia z dnia 23.03.2019

Tworzenie i zapisywanie rodziny wyrazów: historia i herb. Wskazywanie nazw ludzi, zwierząt i rzeczy. Ćwiczenie utrwalające pisownię wyrazów wielką literą. Tropimy gramatykę – wprowadzenie rodzajów  rzeczownika. Zapisywanie rzeczowników z podziałem na rodzaje. Ćwiczenia w czytaniu ze...
Czytaj dalej

zajęcia z dnia 09.03.2019

Prezentowanie informacji o Biskupinie zdobytych z różnych źródeł wiedzy. Uzupełnianie zdań wyrazami we właściwej formie. Czytanie wyrazów, dzielenie ich na sylaby, głoski i litery. Układanie i zapisywanie zdań z rozsypanki wyrazów. Wypowiedzi na temat wysłuchanej legendy...
Czytaj dalej

zajęcia z dnia 16.02.2019

Czytanie ogłoszenia napisanego przez nauczyciela. Omawianie, co powinno znaleźć się w ogłoszeniu. Wyjaśnienie  słowa "adresówka". Samodzielne pisanie ogłoszenia przez dzieci. Kalambury, odgadywanie zwierząt. Oglądanie bajki "Piorun i magiczny dom. Pogadanka...
Czytaj dalej

zajęcia z dnia 9.02.2019

Wspólne czytanie wiersza “Katar”. Wyszukiwanie rymujących sią par wyrazów. Zapisanie rymujących się par wyrazów - zadanie w zeszycie ćwiczeń. Samodzielne odczytanie i zapisanie wyrazów z plątaninek literowych, uzupełnienie zdania hasłem ze zwróceniem uwagi na wielką literę na początku zdania....
Czytaj dalej

zajęcia z dnia 26.01.2019

Doskonalenie techniki czytania tekstów dotyczących sposobów dbania o zdrowie. Głośne czytanie samodzielnie wybranego fragmentu, ze zwróceniem uwagi na znaki przestankowe, płynność i wyrazistość. “Co jest dobre na przeziębienie?” - wyszukiwanie informacji w podręczniku,...
Czytaj dalej

zajęcia z dnia 19.01.2019

Wysłuchanie tekstu z podręcznika, samodzielne czytanie tekstu oraz wyszukiwanie i odczytywanie zdań będących odpowiedzią na zadane pytanie. Wspólne rozwiązywanie zagadek i uzupełnianie krzyżówki. Rozmowa na temat hasła “higiena”. Czytanie zdań ze zrozumieniem. Uzupełnianie luk w...
Czytaj dalej

zajęcia z dnia 15.12.2018

Ćwiczenia interaktywne z ó wymienne. Ulica Ciekawych Wyrazów – karczochy. Układanie i zapisywanie odpowiedzi na pytania dotyczące tekstu. Ćwiczenia w pisaniu wyrazów z ch wymiennym. Wstawianie odpowiedniego znaku  interpunkcyjnego kończącego zdanie. Staranne...
Czytaj dalej

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no