Semestr ii

ZAJĘCIA ONLINE

30 MAJ 9 MAJ Komunikatory internetowe Podręcznik i Karty cz. 3, Podręcznik cz. 4 1. Porozmawiaj: Jakie znasz komunikatory internetowe? Co to jest poczta, wiadomość elektroniczna? 2. Uzupełnij SMS-owe wypowiedzi. Ułóż z nalepek dialog, jaki prowadzą chłopcy za pomocą komunikatora internetowego....
Czytaj dalej

zajęcia z dnia 07.03.2020

Różne oblicza przyjaźni. 1. Przyjaźń człowieka i psa. Spotkanie z lekturą - słuchanie ze zrozumieniem fragmentu lektury Romana Pisarskiego „O psie, który jeździł koleją”. 2. Wykonanie testu ze znajomości lektury. 3. Określanie czasu, miejsca akcji i wskazywanie bohaterów lektury. Postaci pierwszo i...
Czytaj dalej

zajęcia z dnia 15.02.2020

Nasze rodzinne korzenie 1. Swobodne wypowiedzi uczniów na temat rodzinnych fotografii na podstawie wiersza Joanny Papuzińskiej „Fotografie”. Układanie i zapisywanie pytań do podanych odpowiedzi. 2. Drzewo genealogiczne rodziny - wyjaśnianie znaczenia słów oznaczających nazwy członków rodziny:...
Czytaj dalej

zajęcia z dnia 08.02.2020

Wierszem łatwiej: dobre wychowanie wierszem, obcym mówimy „NIE”. Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego - 21 lutego 1. Rozmowa z uczniami na temat znaczenia języka ojczystego w życiu. 2. Nasze charakterki - wypowiedzi uczniów na podstawie wierszy Jana Brzechwy m.in. „Leń”, „Kwoka”, „Skarżypyta”,...
Czytaj dalej

zajęcia z dnia 25.01.2020

Szkoła marzeń. 1. To już wiem, to już umiem - pisanie ze słuchu zdań po analizie ortograficznej tekstu – wyjaśnienie pisowni wyrazów z u, rz, ż. Ćw. 3 s. 93 - powtórzenie i utrwalenie zdobytych wiadomości ortograficzno-gramatycznych (test wyboru i wspólne sprawdzenie jego...
Czytaj dalej

zajęcia z dnia 11.01.2020

Nowy rok i kosmiczna podróż z panem Astronomem. 1. Dzień Babci i Dzień Dziadka. Pisownia wielką literą. Zapisywanie dat. Nazwy miesięcy. 12 życzeń od miesięcy dla babci i dziadka – słuchanie wiersza. 2. Praca plastyczna – wykonanie ozdobnego kalendarza dla babci i dziadka ze zwróceniem uwagi na...
Czytaj dalej

Semestr I

zajęcia z dnia 14.12.2019

Magia Świąt Bożego Narodzenia. Zwyczaje świąteczne w różnych rejonach Polski. 1. Mapa Polski z podziałem na regiony oraz opis wybranych zwyczajów wigilijnych w różnych regionach Polski. Wskazywanie regionu gdzie mieszka rodzina, skąd pochodzimy. 2. Wierszyki dotyczące różnych zwyczajów wigilijnych...
Czytaj dalej

zajęcia z dnia 30.11.2019

Andrzejkowe czary – mary 1. Rozmowa na temat tradycji andrzejkowych, wieczoru wróżb, pochodzenia nazwy „andrzejki”. 2. Czytanie informacji i rymowanek związanych z andrzejkami. 3. Piszemy poprawnie – pisanie wyrazów i zdań z cząstką „róż”. Układanie zdania, przepisywanie. 4. Andrzejkowy czar –...
Czytaj dalej

zajęcia z dnia 23.11.2019

Kolory i zapachy jesieni 1. Zmiany zachodzące w przyrodzie jesienią, zachowania zwierząt. 2.Próba wyjaśnienia przyczyny gubienia liści przez drzewa na podstawie tekstu Wojciecha Mikołuszki „Jak liście odpadają z drzew?” 3.Układanie i przepisywanie krótkiej notatki o jesieni. Wyrazy z ó, rz,...
Czytaj dalej

zajęcia z dnia 09.11.2019

Uroczystość z okazji 10 lecia szkoły oraz  Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada 1.      Rozmowa na temat gości przybyłych do szkoły i uroczystości. 2.      Spotkanie z mistrzem mowy polskiej prof. Jerzym Bralczykiem i jego małżonką...
Czytaj dalej

zajęcia z dnia 26.10.2019

Jesień w lesie 1. Wysłuchanie wiersza Ryszarda Przymusa „Jeszcze troszkę lata”. Wypowiedzi U. na temat nadejścia jesieni na podstawie poznanego wiersza, własnych doświadczeń i obserwacji. Leksykon – wyjaśnienie niezrozumiałych słów i wyrażeń. Uzupełnianie porównań. 2. Głośne czytanie wiersza...
Czytaj dalej

zajęcia z dnia 19.10.2019

Wszyscy mamy zalety i wady.Opisujemy przedmioty i postaci. 1. Wysłuchanie czytanego przez N. wiersza Emilii Waśniowskiej „Kamyk”. Opowiadanie o pamiątce z wycieczki. Czytanie wiersza z właściwą intonacją. Leksykon – wyjaśnienie znaczenia wyrazu baca. 2. Opis przedmiotu - odczytanie opisu kamyka,...
Czytaj dalej

zajęcia z dnia 28.09.2019

Piękna nasza Polska cała. Narodowe czytanie i Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. 1. Praca plastyczna – krajobrazy Polski, malowanie farbami. Barwy podstawowe i pochodne. Mieszanie barw. 2. Śpiewanie piosenki „Krakowiaczek jeden”. 3. Co robi deszcz? Na podstawie wiersza Haliny Szayerowej „Deszcz...
Czytaj dalej

zajęcia z dnia 14.09.2019

Wędrówki po Polsce 1.       Czym możemy podróżować po Polsce? Rozmowa o środkach lokomocji służących do podróżowania. 2.       Rower i jego budowa. Zasady bezpieczeństwa, znaki drogowe. P. s. 8 – 9, K. ćw....
Czytaj dalej

zajęcia z dnia 31.08.2019

Wrzesień – nasza historia 1. Omówienie sprawdzianu diagnostycznego – wysłuchanie tekstu ze zrozumieniem, budowanie zdań do ilustracji, ustalanie kolejności wydarzeń, wyróżnianie cech podanej pory roku, zasad zdrowego odżywiania się, zasad związanych z bezpieczeństwem na ulicy. Poprawna odmiana...
Czytaj dalej

Zajęcia z dnia 24.08.2019

Witamy w trzeciej klasie 1.      Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. 2.   Spotkanie z rodzicami uczniów. 3.   Żegnamy wakacje – wypowiedzi uczniów na temat sposobów spędzenia wakacji, wakacyjnych wyjazdów, odwiedzanych miejscowości, poznanych...
Czytaj dalej

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no