SEMESTR ii

zajęcia z dnia 26.05.2018

Czytanie ze zrozumieniem tekstów Ogród warzywno-kwiatowy i Zwierzęta w ogrodzie.Tworzenie rodziny wyrazu kwiat.Dobieranie określeń  do rzeczownika ogród.Układanie i zapisywanie zdań.Zamiana zdań z czasu przeszłego na teraźniejszy.Uzupełnianie luk w wyrazach-utrwalenie pisowni wyrazów z rz,ż...
Czytaj dalej

zajęcia z dnia 05.05.2018

1. Podróże małe i duże -lektura "O psie, który jeździł koleją". Zapoznanie się z lekturą, głównym bohaterem, analiza tekstu, historia psa Lampo; - wędrówki zwierząt na świecie; - wędrówka ryb, zagrożenia płynące z ingerencji człowieka w środowisko naturalne; - transport lądowy, różne typy środków...
Czytaj dalej

zajęcia z dnia 28.04.2018

Tropimy ortografię -nie- z różnymi częściami mowy.Czytanie wierszy-rymowanek wyjaśniających  zasadę  pisowni  nie.Powtórzenie i utrwalenie wiadomości gramatycznych.Polscy nobliści. Poznanie sylwetki Alfreda Nobla. Wypowiedzi uczniów na temat przeczytanego tekstu. Rozpoznawanie...
Czytaj dalej

zajęcia z dnia 14.04.2018

Dbamy o poprawną polszczyznę.Zapoznanie się z najczęściej popełnianymi błędami.Rozmowa na temat poprawnej polszczyzny.Zapoznanie się z treścią opowiadania G.Kasdepke Poszedłem czy poszłem?Praktyczne stosowanie zmiany czasowników z rodzaju żeńskiego na rodzaj męski i...
Czytaj dalej

zajęcia z dnia 17.03.2018

W ramach cyklu Znamy się tylko z  literatury-spotkanie z Agnieszką Frączek autorką książek dla dzieci i specjalistką od językowych dylematów.Bawimy się  słowami.Tworzenie wyrazu z rozsypanki literowej.Czytanie wiersza J.Tuwima O panu Tralalińskim. Wyjaśnienie znaczenia...
Czytaj dalej

zajęcia z dnia 10.03.2018

Łączenie w pary rymujących się wyrazów.Odczytywanie i zapisywanie przysłowia z plątaninki sylabowej  i wyjaśnienie jego znaczenia.Ćwiczenia wpisaniu wyrazów z h wymiennym.Wysłuchanie tekstu G. Kasdepke-Uwaga na słońce!Układanie hasła z liter znajdujących się w labiryncie.Rozmowa na temat...
Czytaj dalej

zajęcia z dnia 03.02.2018

Wysłuchanie fragmentu wiersza J.Brzechwy Szelmostwa lisa Witalisa.Wskazanie głównego bohatera utworu i ocena jego postępowania. Zorganizowanie sądu nad głównym bohatera.Pisanie planu wydarzeń przedstawionych w wierszu z wykorzystaniem zgromadzonych wyrazów.Wyszukiwanie rymujących się...
Czytaj dalej

zajęcia z dnia 20.01.2018

Wskazywanie bohaterów,czasu i miejsca akcji w opowiadaniu Z. Staneckiej Basia i telefon.Wypowiedzi uczniów na temat kłamstwa i emocji z nim związanym.Czytanie opowiadania z podziałem na role.Pisownia wyrazów z ch po spółgłosce s.Wypowiedzi na temat inscenizacji Kłamstwo ma krótkie nogi.Doskonalenie...
Czytaj dalej

zajęcia z dnia 13.01.2018

Czytanie legendy Jak to ze lnem było.Układanie pytań do zdań.Pisanie różnych typów zdań.Kolorowanie rzeczowników według kodu ten,ta,to.Rzeczowniki,czasowniki ,przymiotniki,przysłówki wypisywanie z tekstu. Praca domowa Podręcznik (część 3) strona 3-  Stary i...
Czytaj dalej

zajęcia z dnia 06.01.2018

Witamy Nowy Rok. Rozmowa na temat Roku Starego i Nowego. Tropimy ortografię. Czytanie rymowanek z trudnością ortograficzną-ż-wymienne ż-po spółgłoskach. Tworzenie wyrazów z  ż-wymiennym do podanych wyrazów. Utrwalanie pisowni wyrazów z trudnością ortograficzną. Odczytywanie ukrytych wyrazów i...
Czytaj dalej

Semestr I

zajęcia z dnia 09.12.2017

Boże Narodzenie.Wigilijny wieczór.Święta w naszej klasie.Organizowanie klasowej wigilii,udekorowanie sali.Przygotowanie świątecznego stołu,śpiewanie kolęd,składanie życzeń.Uczestnictwo w szkolnych jasełkach. Praca domowa Proszę nauczyć się czytać wiersza- Zasypianka wigilijna...
Czytaj dalej

zajęcia z dnia 25.11.2017

Zapoznanie z informacjami na temat zmian zachodzących w przyrodzie.Czytanie wiersza D.Gellnerowej  Jesień u fryzjera. Doskonalenie techniki czytania.Odmiana czasowników przez osoby.Zabawa  ten ,ta,to.Utrwalenie pojęć rodzaj żeński ,rodzaj męski, rodzaj nijaki..Słuchanie czytanego przez...
Czytaj dalej

zajęcia z dnia 11.11.2017

Rozmowa na temat zapachu jesieni na podstawie różnych produktów. Wyjaśnienie  słowa aromat.Rozwiązywanie krzyżówki.Wysłuchanie rozdziału lektury M. Kownackiej Kajtkowe  przygody. Udzielenie odpowiedzi na podstawie pytań.Uzupełnienie tabeli wyrazami z trudnością ortograficzną w...
Czytaj dalej

zajęcia z dnia 04.11.2017

Internet-dobrodziejstwo czy utrapienie.Wypowiedzi na temat do czego wykorzystywany jest internet i jak bezpiecznie z niego korzystać na podstawie  przeczytanego wiersza M. Przewoźniak-Jak się nie zaplątać.Utrwalanie pisowni wyrazów z u na początku i na końcu wyrazu.Utrwalenie pojęć :rodzaj...
Czytaj dalej

zajęcia z dnia 21.10.2017

Jesień w drzwiach lasu. Wysłuchanie wiersza R. Przymusa - Jeszcze troszeczkę lata. Wielozdaniowe wypowiedzi uczniów na temat nadejścia jesieni na podstawie poznanego wiersza, własnych doświadczeń i obserwacji. Wyszukiwanie i zapisywanie rzeczowników w kolejności alfabetycznej. Czytanie wiersza -...
Czytaj dalej

zajęcia z dnia 30.09.2017

Czytanie ze zrozumieniem fragmentu tekstu Magda opowiada o sobie z książki K.Kleniewskiej-Kowaliszyn Magda Paweł i Ty.Wypowiedzi uczniów na temat przeczytanego tekstu.Opisywanie swojego wyglądu i cech charakteru oraz swoich zamiłowań.Dobieranie i zapisywanie właściwych określeń pasujących do...
Czytaj dalej

zajęcia z dnia 09.09.2017

Ustalenie prawdziwego zachowania Kacpra- bohatera opowiadania G.Kasdepke. Wyszukiwanie  dwuznaków we fragmencie wiersza M.Strzałkowskiej- Koledzy.Ćwiczenia utrwalające pisownię z ó wymiennym.Wielka litera w pisowni imion,nazwisk,nazw ulic.Gromadzenie wiadomości na temat wybuchu...
Czytaj dalej

zajęcia z dnia 26.08.2017

Zapoznanie z wierszem M.Strzałkowskiej-Tropiciele z trzeciej klasy.Rozmowa na temat zadań jakie czekają trzecioklasistów.Swobodne wypowiedzi.Porządkowanie wyrazów w kolejności alfabetycznej.Uzupełnianie kwadratów  odpowiednimi samogłoskami i odczytywanie powstałych...
Czytaj dalej

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no