semestr ii

ZAJĘCIA ONLINE

9 MAJ Język polski : C.d.słuchania ,, W pustyni i w puszczy `` Henryka Sienkiewicza - audiobook.   Kochani, prześlę Wam kilka krótkich  testów ortograficznych . Postarajcie się je rozwiązać do 25 maja i odeślijcie na mój adres e-mailowy : m.pustkowska@wp.pl Będzie to takie podsumowanie...
Czytaj dalej

zajęcia z dnia 07.03.2020

j. polski Gramatyka: cd. Nieodmienne części mowy - PRZYSŁÓWEK Odpowiada na pytania: jak? gdzie? kiedy? Stopniowanie przysłówka: stopień równy, stopień wyższy, stopień najwyższy Ćwiczenia gramatyczne z przysłówkiem, przyimkiem i spójnikiem “Bon Ton” G. Kasdepke - chustka do nosa,...
Czytaj dalej

zajęcia z dnia 15.02.2020

Język polski : LICZEBNIK - 4 odmienna część mowy . Dzielimy na : główne  porządkowe zbiorowe  Odmienna, bo odmienia się przez :  przypadki  liczby - tylko liczebniki porządkowe  -rodzaje - tylko główne i...
Czytaj dalej

zajęcia z dnia 08.02.2020

 Język polski : Omówienie sprawdzianów za I semestr . C.d. - Zasady pisowni wielką literą - zapis w zeszycie . W świecie baśni - podr. str.212 BAJKA i BAŚŃ  to utwory literackie, różnice między nimi . BAJKA to krótki utwór , pisany najczęściej wierszem , zawierający rym...
Czytaj dalej

zajęcia z dnia 25.01.2020

Język polski 1.2. Krótkie przypomnienie  dotychczas poznanych wiadomości z języka polskiego . SPRAWDZIAN WIEDZY - I półrocze . 3.Ludzie książki - poznanie zawodów ludzi, dzięki którym powstaje książka : autor, tłumacz, redaktor, ilustrator, drukarz, księgarz, bibliotekarz . 4. Wiersz ,,...
Czytaj dalej

zajęcia z dnia 11.01.2020

Język polski Rozdanie i omówienie ocen prowadzenia zeszytów przedmiotowych za I półrocze . Powtarzanie zdobytych wiadomości - I półrocze . Pisownia wielką literą - podr.str. 71 Zapis w zeszycie - dział Gramatyka Rozmowa o babci i dziadku w moim życiu ... Przypomnienie o Dniu Babci i  Dniu...
Czytaj dalej

Semestr I

zajęcia z dnia 14.12.2019

Język polski 1. Jak sporządzić notatkę? Zapis w zeszycie - główne zasady pisania notatek 2. Czytanie ,, O warszawskim Bazyliszku `` oraz próby sporządzenia notatki o legendzie  - podr.str.191 3. Legenda ,, Jurata, królowa Bałtyku `` oraz pisanie notatek z poznanego utworu . Wizyta Mikołaja w...
Czytaj dalej

zajęcia z dnia 30.11.2019

Język polski Cd. omawiania tematyki w ,,Akademii pana Kleksa `` oraz zapis w zeszycie . Opis postaci -ważne informacje jak opisać postać , podr.str.92 Opis przedmiotu - ważne informacje jak opisać przedmiot , podr.str.142 Plan wydarzeń - ważne informacje jak napisać plan wydarzeń ,...
Czytaj dalej

zajęcia z dnia 23.11.2019

Język polski 1.Odmienne części mowy : Czasownik - c.d. Odmiana przez liczby i czas . 2. Bezokolicznik - bezosobowa forma czasownika . Ćwiczenia z czasownikiem i bezokolicznikiem . 3. Głośne czytanie fragmentu opowiadania ,, Akademia Pana Kleksa `` Jana Brzechwy -podr. str. 89 Zapis w zeszycie ...
Czytaj dalej

zajęcia z dnia 09.11.2019

Język polski 1.2. Rozmowa na temat  przybyłych  do nas gości z okazji 10 lecia naszej szkoły : marynarze  Marynarki Wojennej z Gdyni - nasi szkolni  patroni Pan Profesor Jerzy Bralczyk - mistrz mowy polskiej wraz z małżonką. Gramatyka : Odmienne części mowy : Czasownik - dział -...
Czytaj dalej

zajęcia z dnia 26.10.2019

Język polski 1.Kończymy nasz wspólny plakat o ,, Katarynce `` B.Prusa … 2.3. Gramatyka - PRZYMIOTNIK . Zapis w zeszycie oraz ćwiczenia gramatyczne z zastosowaniem rzeczownika i przymiotnika . 4. Trudne wyrazy : Epitet, synonim, antonim - dział w zeszycie trudne wyrazy . Rozpoczynamy słuchać na...
Czytaj dalej

zajęcia z dnia 19.10.2019

Język polski 1.2. Wspólne wykonywanie plakatu do noweli  ,, Katarynka `` B.Prusa  na wystawę z okazji 10 lecia naszej szkoły. 3.4. RZECZOWNIK -odmiana przez przypadki .        Ćwiczenia pisemne z zastosowaniem przypadków  . Trudne wyrazy...
Czytaj dalej

zajęcia z dnia 28.09.2019

Język polski 1.2. Narodowe czytanie polskich lektur .        Czytanie ,,Katarynki `` - Bolesława Prusa .       Krótkie omówienie noweli - główni bohaterowie , treść nowelki oraz aspekt moralny … 3.4.Odmienne części mowy : rzeczownik, czasownik,...
Czytaj dalej

zajęcia z dnia 14.09.2019

Język polski 1.2. Krótkie powtórzenie o budowie wiersza .        Wyjaśnienie nazwy miesiąca - wrzesień . Gramatyka : Głoska , litera i sylaba . Zdania  : oznajmujące , pytające i rozkazujące . 3.4. Gramatyka :         Znaki...
Czytaj dalej

zajęcia z dnia 31.08.2019

Język polski 1.Notatka o 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej - krótka wzmianka o okrucieństwie II wojny światowej i zapis w zeszycie . 2. C.d. - budowy wiersza : Już w czasach starożytnych utworzone zostały 3 rodzaje literackie : -LIRYKA ,m.in .wiersze - EPIKA , m.in. opowiadania - DRAMAT ,...
Czytaj dalej

zajęcia z dnia 24.08.2019

Język polski Wspomnienia z wakacji . Wiersz K.I..Gałczyńskiego pt. ,,Wizyta ``- przypomnienie podstawowych zasad grzecznościowych , z dużym naciskiem na TOLERANCJĘ między nami … Budowa wiersza - wers , zwrotka ,inaczej strofa . Zadanie domowe : Napisz w zeszycie  5 zdań o swoich...
Czytaj dalej

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no