SEMESTR ii

zajęcia z dnia 26.05.2018

J.polski 1) Jak powstają nowe wyrazy? zagadnienie omówione na zajęciach-  wyrazy pokrewne -podr. str.328 2) Jak napisać artykuł? podr. str. 339 3) Edukacyjne zabawy z językiem polskim. O związkach frazeologicznych - praca ze słownikiem Zadanie domowe Napisz artykuł pod tytułem...
Czytaj dalej

zajęcia z dnia 05.05.2018

WOP Temat Powstanie ZSSR.  Państwo totalitarne i jego polityka. Józef Stalin.  Totalitaryzm a demokracja.  Praca domowa Przygotować się do sprawdzianu nr 3.  Sprawdzian znajduje się w podręczniku na końcu rozdziału III.  26.05. będę wystawiała oceny...
Czytaj dalej

zajęcia z dnia 28.04.2018

J. polski 1) Kłopotliwe przedrostki - reguły pisowni cząstek s-, z-, wz-, ws-,  roz-, bez- (podr. str. 279-280) z-, wz-, wez- gdy spółgłoska po nich jest dźwięczna s-, ws-, wes-  gdy spółgłoska po nich jest bezdźwięczna UWAGA!    W cząstkach bez-, roz- zawsze występuje...
Czytaj dalej

zajęcia z dnia 14.04.2018

Historia Temat II Rzeczpospolita. Praca domowa Dokończyć ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń z rozdziałów: "W obronie granic" i " II Rzeczpospolita" Język polski 1) Świat przedstawiony w powieści Zbigniewa Nienackiego "Pan Samochodzik i templariusze" 2) Witaj przygodo - na tropie...
Czytaj dalej

zajęcia z dnia 17.03.2018

J.polski 1) Poetycka podróż po Europie z Czesławem Miłoszem przy lekturze wiersza "Ojciec objaśnia" (praca ze słownikiem terminów literackich: epitet, metafora, porównanie, podmiot liryczny, adresat liryczny, rym krzyżowy) 2) Komunikacja na co dzień. Jak mówić o uczuciach? (zeszyt ćwiczeń str....
Czytaj dalej

zajęcia z dnia 10.03.2018

Historia Temat Odzyskanie niepodległości przez Polskę.   J.polski 1) W królestwie synonimów i antonimów. Praca ze słownikiem.  2) Powtórka z ortografii. (podr. str. 247-249) (pisownia wyrazów z ó, u, rz, ż, ch, h, pisownia nie z różnymi częściami mowy, zasady...
Czytaj dalej

zajęcia z dnia 03.02.2018

J.polski 1) Słuchając dźwięków katarynki... Bolesław Prus "Katarynka" zagadnienia: streszczenie tekstu; elementy świata przedstawionego - czas akcji, miejsce akcji, bohaterowie, układ zdarzeń; charakterystyka postaci; pojęcie nowela 2) Jak napisać zawiadomienie? (podr. str....
Czytaj dalej

zajęcia z dnia 20.01.2018

J.polski 1) Mówić wyraźnie, pisać poprawnie - pisownia wyrazów z ą, ę oraz en, em, on, om podręcznik str. 207-210. Na zajęciach wykonano ćw. 1, 3, 4 z podręcznika. 2) Jak napisać ogłoszenie? (podręcznik str. 213) 3) "Słynna wojna światów" - ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem. Zadanie...
Czytaj dalej

zajęcia z dnia 13.01.2018

Historia Tematy Powtórzenie i systematyzacja wiadomości przed sprawdzianem nr 3. I wojna światowa. Przyczyny i przebieg. Poznaliśmy: przyczyny wybuchu I wojny światowej rodzaje broni zastosowane po raz pierwszy obszary, na których toczyły się działania wojenne Praca domowa Ćwiczenia...
Czytaj dalej

zajęcia z dnia 06.01.2018

Język polski 1. Świat przedstawiony w powieści Małgorzaty Musierwicz "Noelka". 2. Kim była Elka Stryba? Opis postaci - doskonalenie techniki. Zagadnienia: świat przedstawiony utworu literackiego: czas akcji, miejsce akcji, bohaterowie, układ zdarzeń; plan charakterystyki Zadanie...
Czytaj dalej

Semestr I

zajęcia z dnia 09.12.2017

Język polski 1) Czy wymowa utworu Ignacego Krasickiego jest aktualna? ("Żółw i mysz") 2) "Gdy się Chrystus rodzi" - poetyckie życzenia świąteczne 3) Jasełka oraz wigilia klasowa Zadanie: Na zajęcia po świętach (06.01) przeczytaj  utwór M. Musierowicz "Noelka"
Czytaj dalej

zajęcia z dnia 25.11.2017

J.polski 1) Prawie wszystko o zaimkach (Na zajęciach wykonano ćwiczenia z podręcznika  str. 97-100)  2) Jak napisać sprawozdanie? (podr. str. 152 -153) 3) Ćwiczenia ortograficzne utrwalające zasady pisowni wyrazów z ó, u, rz, ż, ch, h (Na zajęciach wykonano ćwiczenia z...
Czytaj dalej

zajęcia z dnia 11.11.2017

Język polski 1) Jak się zakończyła wizyta premiera w pewnej szkole? Marcin Fabjański "Sensacja ze Ścichapęków". zagadnienia omówione na lekcji: narracja, narrator pierwszoosobowy i trzecioosobowy; 2) Plan ramowy i szczegółowy - doskonalenie techniki. zagadnienia: różnica między zdaniem a...
Czytaj dalej

zajęcia z dnia 04.11.2017

Język polski  1) W trosce o poprawność językową. Powtórzenie wiadomości o odmiennych częściach mowy. C.d. 2) Co poeta  ceni w życiu najbardziej? Fraszki Jana Kochanowskiego ("Na dom w Czarnolesie", "Na zdrowie"). zagadnienia: Jan Kochanowski - biografia, pojęcia: fraszka, epitet,...
Czytaj dalej

zajęcia z dnia 21.10.2017

J. polski 1) Jak napisać list elektroniczny (e-mail)?  - dokończenie tematu z poprzednich  zajęć zagadnienia: budowa listu elektronicznego, przydatne zwroty grzecznościowe rozpoczynające i kończące e-mail; 2) Co to znaczy być sobą? Zofia Beszczyńska "Chciałabym" zagadnienia: podmiot...
Czytaj dalej

zajęcia z dnia 30.09.2017

WOP Tematy Sprawdzian wiadomości nr 1. W kręgu kultury szlacheckiej. Powtórzenie wiadomości.     Uczniowie, którzy nie byli dziś w szkole, będą pisać sprawdzian nr1 na kolejnych zajęciach, czyli 21.10.2017. Pytania poniżej. 30.09.2017. Sprawdzian nr...
Czytaj dalej

zajęcia z dnia 09.09.2017

Język polski 1) Przecinek w zdaniu pojedynczym Zagadnienia: W zdaniu pojedynczym oddzielamy przecinkiem: części zdania odpowiadające na to samo pytanie. Przykład: Kupiłam (co?) owoce, warzywa, pieczywo; części zdania połączone spójnikami: ale, lecz, jednak, zatem, więc, toteż, czyli, a - w...
Czytaj dalej

zajęcia z dnia 26.08.2017

JĘZYK POLSKI 1) Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 2) Lekcja organizacyjna. Omówienie wymagań i zasad pracy na lekcjach j. polskiego. Lista lektur 3) Pisownia "nie" z różnymi częściami mowy Zagadnienia omówione na lekcji:  łączna pisownia przeczenia "nie" z rzeczownikami,...
Czytaj dalej

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no