Drodzy Rodzice,
W obliczu zaistniałej sytuacji, konieczności odwołania najbliższych dwóch spotkań i pojawiających się pytań oraz wątpliwości z Państwa strony, Zarząd Stowarzyszenia podjął decyzję, że w tym momencie wszystkie płatności za zajęcia powinny zostać uregulowane. Termin płatności III raty minął 5 marca i większość należności wpłynęła na konto szkoły. Prosimy pozostałe osoby o dokonanie przelewów zgodnie z obowiązującą umową.

W zależności od rozwoju sytuacji będziemy podejmować kolejne decyzje dotyczące zarówno zajęć szkolnych, jak i samych płatności. Najprawdopodobniej dokonana teraz wpłata zostanie, proporcjonalnie do ilości odwołanych zajęć przeniesiona na kolejny rok szkolny.

W przypadku osób, które zamierzają złożyć wypowiedzenie umowy, zwrot pieniędzy zostanie dokonany na koniec maja.

Prosimy Państwa o wyrozumiałość, bo sytuacja, w której wszyscy się znaleźliśmy jest trudna. Życzymy zdrowia i miejmy nadzieję, do zobaczenia wkrótce.

Iwona Mazurek-Orłowska
Dyrektor szkoły

 

 

Drodzy Rodzice,

Z powodu sytuacji związanej z koronawirusem najbliższe zajęcia szkolne - 21 i 28 marca zostają odwołane.
Kolejne informacje będziemy przekazywać na bieżąco.

Polska Szkoła w Bergen powstała z inicjatywy rodziców w 2009 roku i od tego czasu działa nieprzerwanie ucząc języka polskiego, historii Polski z elementami geografii i wiedzy o społeczeństwie. Do naszego przedszkola, szkoły podstawowej oraz gimnazjum uczęszcza ponad stu czterdziestu uczniów. Organem prowadzącym jest Stowarzyszenie rodziców „Razem w Bergen” (Forening „Sammen i Bergen”).

Zapewniamy wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę nauczycielską, która realizuje program nauczania oparty na wytycznych MEN. Z myślą o dzieciach dwujęzycznych powstała Poradnia Logopedyczna, w której polscy logopedzi prowadzą zajęcia wspomagające prawidłowy rozwój mowy. Ponadto współpracujemy z polskim psychologiem. W roku 2016/17 w naszej szkole została otwarta pierwsza polska biblioteka w Bergen.

Naszym najważniejszym celem jest prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz działanie na rzecz rozwoju oświatowego i kulturalnego dzieci i młodzieży. Wspieramy wszelkie przedsięwzięcia edukacyjno-kulturalne, dzięki czemu uczniowie mają możliwość obchodzenia rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja, jak również Dnia Flagi oraz Dnia Polonii i Polaków za Granicą. Pamiętamy o tradycjach Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Nasze działania obejmują projekty i akcje mające na celu upowszechnianie czytelnictwa oraz kontakt z polską kulturą. Organizujemy spotkania z polskimi pisarzami oraz znanymi ludźmi ze świata polskiej kultury i sztuki. Tradycyjnie co roku zapraszamy naszych uczniów i rodziców na polski spektakl teatralny. Prowadzimy liczne szkolenia oraz warsztaty dla dzieci, młodzieży i rodziców.

Sobotnie spotkania w naszej szkole są okazją do nauki języka polskiego, poznawania kultury, historii i geografii Polski, co kształtuje naszą tożsamość narodową oraz wzmacnia więzi z krajem ojczystym, krajem rodziców i dziadków.

Nie zapomnieć mowy swojej i nie stać się niemym w języku ojców swoich(...)” - pisał Henryk Sienkiewicz, a my dziś przywołujemy te słowa podtrzymując wśród polskiej młodzieży poczucie przynależności narodowej.

Zarząd Stowarzyszenia „Sammen i Bergen”

Polska Szkoła w Bergen powstała z inicjatywy rodziców w 2009 roku i od tego czasu działa nieprzerwanie ucząc języka
 
polskiego, historii Polski z elementami geografii i wiedzy o społeczeństwie. Do naszego przedszkola, szkoły podstawowej
 
oraz gimnazjum uczęszcza ponad stu czterdziestu uczniów. Organem prowadzącym jest Stowarzyszenie rodziców „Razem w
 
Bergen” (Forening „Sammen i Bergen”).
 
Zapewniamy wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę nauczycielską, która realizuje program nauczania oparty na
 
wytycznych MEN. Z myślą o dzieciach dwujęzycznych powstała Poradnia Logopedyczna, w której polscy logopedzi
 
prowadzą zajęcia wspomagające prawidłowy rozwój mowy. Ponadto współpracujemy z polskim psychologiem. W roku
 
2016/17 w naszej szkole zostanie otwarta pierwsza polska biblioteka w Bergen.
 
Naszym najważniejszym celem jest prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz działanie na rzecz rozwoju
 
oświatowego i kulturalnego dzieci i młodzieży. Wspieramy wszelkie przedsięwzięcia edukacyjno-kulturalne, dzięki czemu
 
uczniowie mają możliwość obchodzenia rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, rocznicy uchwalenia Konstytucji
 
3-go Maja, jak również Dnia Flagi oraz Dnia Polonii i Polaków za Granicą. Pamiętamy o tradycjach Bożego Narodzenia i
 
Wielkanocy. Nasze działania obejmują projekty i akcje mające na celu upowszechnianie czytelnictwa oraz kontakt z polską
 
kulturą. Organizujemy spotkania z polskimi pisarzami oraz znanymi ludźmi ze świata polskiej kultury i sztuki. Tradycyjnie
 
co roku zapraszamy naszych uczniów i rodziców na polski spektakl teatralny. Prowadzimy liczne szkolenia oraz warsztaty
 
dla dzieci, młodzieży i rodziców.
 
Sobotnie spotkania w naszej szkole są okazją do nauki języka polskiego, poznawania kultury, historii i geografii Polski, co
 
kształtuje naszą tożsamość narodową oraz wzmacnia więzi z krajem ojczystym, krajem rodziców i dziadków.
 
„Nie zapomnieć mowy swojej i nie stać się niemym w języku ojców swoich(...)” - pisał Henryk Sienkiewicz, a my dziś
 
przywołujemy te słowa podtrzymując wśród polskiej młodzieży poczucie przynależności narodowej.
 
Zarząd Stowarzyszenia „Sammen i Bergen”

   

  

  

  

 

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no