Szkoła 6.0

Polska Szkoła dołącza do Projektu "Szkoła 6.0"

"Szkoła 6.0" to projekt tworzący platformę współpracy pomiędzy polskimi i polonijnymi środowiskami oświatowymi. Nazwa nawiązuje do najwyższej oceny stosowanej w polskim systemie edukacyjnym oraz do szacunkowej liczby Polaków z kraju i z zagranicy obliczanej na 60 milionów. Jest symbolicznym podkreśleniem wagi jakości w nauczaniu oraz roli, jaką placówki oświatowe odgrywają w procesie podtrzymywania polskości.

"Szkoła 6.0" to zachęta do nawiązywania stałych i pogłębionych kontaktów między szkołami w Polsce i za granicą w celu wzajemnego rozwoju oraz podnoszenia jakości ich nauczania. To również okazja do poszerzania wiadomości o Polsce, jej języku, kulturze i historii poza granicami kraju, a także popularyzowania wiedzy o historii i dorobku Polonii i Polaków żyjących za granicą w społeczeństwie polskim.


Po oficjalnej inauguracji projektu "Szkoła 6.0", w listopadzie 2019 roku Jolanta Machińska, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej wzięła udział w konferencji i szkoleniu poświęconym projektowi. Spotkanie partnerów odbyło się w Ostródzie.

Dzięki temu spotkaniu nawiązaliśmy współpracę ze Szkołą Podstawową im. Powstańców Wielkopolskich w Żernikach - https://spzerniki.szkolnastrona.pl/

Pierwszą akcją była wymiana kartek świątecznych i listów. Nasi uczniowie najpierw otrzymali własnoręcznie zrobione przez dzieci ze szkoły w Żernikach kartki bożonarodzeniowe, potem odpowiedzieli na listy i załączyli pocztówki z Bergen, aby przybliżyć swoim rówieśnikom z Polski miejsce, w którym mieszkają. 


Co będzie dalej? To wszystko zależy od nas wszystkich.Wierzę jednak, że nasza szkoła jest na 6!

Iwona Mazurek-Orłowska - Dyrektor


Więcej na temat projektu:

https://www.youtube.com/watch?v=P8pm8YrOCwQ&feature=youtu.be

https://wspolnotapolska.org.pl/szkola60/index.php