Opłaty za szkołę

W bieżącym roku szkolnym 2023/2024 począwszy od 26 sierpnia 2023 do 01 czerwca 2024 roku opłata roczna za zajęcia w Polskiej Szkole wynosi 5000 kr (za jedno dziecko) lub 8000 kr (za dwoje lub więcej dzieci). Obejmuje to 20 spotkań w roku szkolnym.

Opłata wnoszona jest w trzech ratach:

- 1 rata do 02 września 2023 r. w wysokości 2000 kr (1 dziecko) / 3200 kr (2 dzieci)

- 2 rata do 02 grudnia 2023 r. w wysokości 1500 kr (1 dziecko) / 2400 kr (2 dzieci)

- 3 rata do 02 marca 2024 r. w wysokości 1500 kr (1 dziecko) / 2400 kr (2 dzieci)

Każde dziecko, które chce rozpocząć naukę w przedszkolu lub szkole może uczestniczyć w zajęciach próbnych. Zajęcia próbne są bezpłatne, o ile rodzic nie podejmie decyzji o podpisaniu umowy o pobieranie przez dziecko nauki. Po podpisaniu umowy, a tym samym zapisaniu dziecka do szkoły, zajęcia próbne są wliczane do obowiązującej opłaty rocznej.

Płatności należy dokonywać na konto bankowe szkoły: 3208 24 03190 z imieniem i nazwiskiem ucznia/uczniów w temacie.

Prosimy o dokonywanie regularnych wpłat. W przeciwnym razie dziecko zostanie skreślone z listy uczniów, a zaległości wynikające z podpisanej ze szkołą umowy zostaną przekazane do dalszej egzekucji przez firmę Intrum.

Jednocześnie przypominamy Państwu, że podpisana umowa obowiązuje przez cały czas nauki dziecka w szkole i zostaje rozwiązana jedynie poprzez pisemną deklarację rodzica, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.