Informacje dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

Aby zapisać dziecko do Polskiej Szkoły w Bergen, należy:

1) Pobrać ze strony szkoły, wypełnić i podpisać wniosek o przyjęcie dziecka do Polskiej Szkoły w Bergen oraz odesłać na adres: rekrutacja@polskaszkolawbergen.no

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Potwierdzenie przyjęcia do Szkoły rodzic/opiekun otrzyma w ciągu 2 tygodni.

Dnia 22 sierpnia 2020* roku należy:

1) Zgłosić się wraz z dzieckiem do sekretariatu i przedstawić:

- dowody tożsamości - własny i dziecka (dowód osobisty lub paszport)

2) Wypełnić i podpisać otrzymane w sekretariacie dokumenty.

3) Uczniowie aplikujący do klas II – III przejdą w sierpniu testy sprawdzające kwalifikujące do odpowiedniej klasy.

4) Uczniowie aplikujący do klas od IV wzwyż będą przechodzić testy sprawdzające tylko i wyłącznie w sytuacji, kiedy rodzic lub opiekun prawny będzie miał wątpliwości, do której klasy w Polskiej Szkole dziecko powinno uczęszczać lub jeżeli nauczyciel stwierdzi, że poziom znajomości języka polskiego kwalifikuje dziecko do innej klasy. 

Pierwszeństwo do miejsca i kontynuacji nauki w szkole mają uczniowie, którzy uczęszczali do szkoły w roku szkolnym 2019/2020. Warunkiem kontynuacji nauki dzieci uczęszczających do szkoły w poprzednich latach jest uregulowanie zaległych opłat za naukę. Rodzice uczniów kontynuujących naukę w nowym roku szkolnym mają obowiązek podpisać Regulamin Szkoły dostępny w sekretariacie, zapoznać się z harmonogramem dyżurów i regulaminem biblioteki.

PODRĘCZNIKI I ZESZYTY ĆWICZEŃ

Klasa I - podręczniki i zeszyty ćwiczeń do klasy I uczniowie otrzymają bezpłatnie w dniu rozpoczęcia roku szkolnego. Są to podręczniki pozyskane z Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą w ramach dotacji.

Klasa II - podręczniki i zeszyty ćwiczeń do klasy II uczniowie otrzymają bezpłatnie w dniu rozpoczęcia roku szkolnego. Są to podręczniki pozyskane z Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą w ramach dotacji.

Klasa III – zeszyty ćwiczeń do klasy III uczniowie otrzymają w dniu rozpoczęcia roku szkolnego. Zostały one pozyskane z Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą w ramach dotacji.

Podręcznik do klasy III rodzice będą musieli zakupić w dniu rozpoczęcia roku szkolnego w sekretariacie szkoły. Niestety tych podręczników nie uzyskaliśmy w ramach dotacji.

Rodzice uczniów klas I – III mają obowiązek kupić we własnym zakresie w Polsce tzw. zeszyty w trzy linie.

Klasa IV – wzwyż

Podręczniki dla klas od IV wzwyż rodzice mają obowiązek kupić we własnym zakresie w Polsce. Wykaz podręczników i lektur dostępny będzie na początku czerwca w zakładce "Podręczniki i lektury".

Nowi uczniowie będą przyjmowani do szkoły w ramach wolnych miejsc. 

Wniosek o przyjęcie 2020/2021

* 22 sierpnia 2020 – o ile termin rozpoczęcia roku szkolnego nie ulegnie zmianie z przyczyn od nas niezależnych.

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no