Informacje dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2019/2020

Aby zapisać dziecko do Polskiej Szkoły w Bergen, należy:

1) Pobrać ze strony szkoły, wypełnić i podpisać wniosek o przyjęcie dziecka do Polskiej Szkoły w Bergen oraz odesłać na adres: sammenibergen@gmail.com.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Potwierdzenie przyjęcia do Szkoły rodzic/opiekun otrzyma w ciągu 2 tygodni.

Dnia 24 sierpnia 2019 r. należy:

1) Zgłosić się wraz z dzieckiem do sekretariatu i przedstawić:

- dowody tożsamości - własny i dziecka (dowód osobisty lub paszport)

2) Wypełnić i podpisać otrzymane w sekretariacie dokumenty.

3) Uczniowie aplikujący do klas II – III przejdą w sierpniu testy sprawdzające kwalifikujące do odpowiedniej klasy.

4) Uczniowie aplikujący do klas od IV wzwyż będą przechodzić testy sprawdzające tylko i wyłącznie w sytuacji, kiedy rodzic lub opiekun prawny będzie miał wątpliwości, do której klasy w Polskiej Szkole dziecko powinno uczęszczać lub jeżeli nauczyciel stwierdzi, że poziom znajomości języka polskiego kwalifikuje dziecko do innej klasy. 

Pierwszeństwo do miejsca i kontynuacji nauki w szkole mają uczniowie, którzy uczęszczali do szkoły w roku szkolnym 2018/2019. Warunkiem kontynuacji nauki dzieci uczęszczających do szkoły w poprzednich latach jest uregulowanie zaległych opłat za naukę. Rodzice uczniów kontynuujących naukę w nowym roku szkolnym mają obowiązek podpisać Regulamin Szkoły dostępny w sekretariacie, zapoznać się z harmonogramem dyżurów i regulaminem biblioteki.

Podręczniki i tzw. zeszyty w trzy linie (do młodszych klas) rodzice mają obowiązek kupić we własnym zakresie w Polsce. Wykaz podręczników i lektur dostępny jest w zakładce "Podręczniki i lektury".

Nowi uczniowie będą przyjmowani do szkoły w ramach wolnych miejsc. 

Wniosek o przyjęcie dziecka do Polskiej Szkoły w Bergen2019-20.doc

 
1) Pobrać ze strony szkoły, wypełnić i podpisać wniosek o przyjęcie dziecka do
 
Polskiej Szkoły w Bergen oraz odesłać na adres:sammenibergen@gmail.com.
 
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Potwierdzenie przyjęcia do Szkoły
 
rodzic/opiekun otrzyma w ciągu 2 tygodni.
 
Pod koniec sierpnia (dokładna data zostanie podana w późniejszym terminie) należy:
 
1) Zgłosić się wraz z dzieckiem do sekretariatu i przedstawić:
 
 akt urodzenia dziecka
 
 dowody tożsamości - własny i dziecka (dowód osobisty lub paszport)
 
2) Wypełnić i podpisać otrzymane w sekretariacie dokumenty.
 
3) Uczniowie aplikujący do klas II – III przejdą w sierpniu testy sprawdzające
 
kwalifikujące do odpowiedniej klasy.
 
4) Uczniowie aplikujący do klas od IV wzwyż będą przechodzić testy sprawdzające
 
tylko i wyłącznie w sytuacji, kiedy rodzic lub opiekun prawny będzie miał wątpliwości,
 
do której klasy w Polskiej Szkole dziecko powinno uczęszczać lub jeżeli nauczyciel
 
stwierdzi, że poziom znajomości języka polskiego kwalifikuje dziecko do innej klasy.
 
Pierwszeństwo do miejsca i kontynuacji nauki w szkole mają uczniowie, którzy
 
uczęszczali do szkoły w roku szkolnym 2016/2017. Warunkiem kontynuacji nauki
 
dzieci uczęszczających do Szkoły w poprzednich latach jest uregulowanie zaległych
 
opłat za naukę. Rodzice uczniów kontynuujących naukę w nowym roku szkolnym
 
mają obowiązek podpisać Regulamin Szkoły dostępny w sekretariacie, zapoznać się
 
z harmonogramem dyżurów i regulaminem biblioteki.
 
Podręczniki i tzw. zeszyty w trzy linie (do młodszych klas) rodzice mają obowiązek
 
kupić we własnym zakresie w Polsce. Wykaz podręczników i lektur na nowy rok
 
szkolny znajdą Państwo pod koniec czerwca na naszej stronie internetowej w
 
zakładce Podręczniki i lektury.
 
Nowi uczniowie będą przyjmowani do szkoły w ramach wolnych miejsc.
 
Wolne miejsca na dzień 10 czerwca 2017:
 
grupa trzylatków: 10 miejsc
 
grupa czterolatków: 5 miejsc
 
grupa pięciolatków: 6 miejsc
 
I klasa: 4 miejsca
 
II klasa: 4 miejsca
 
III klasa: 6 miejsc
 
IV klasa: 5 miejsc
 
V klasa: 8 miejsc
 
VI klasa: 7 miejsc
 
VII klasa i gimnazjum: 6 miejsc

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no