Tematy zajęć w grupie 3-4-latków

16.09.2023

  • Dzień dobry przedszkolaki, śniadanie

  • Zabawy

  • Pogawędka o jesieni, pogodzie jesiennej, zmianach w przyrodzie, co robią zwierzęta jesienią?

  • Wykonanie prac plastycznych o tematyce jesiennej

  • Drugie śniadanie

  • Podział dzieci na grupy 1. Teatrzyk,, złotowłosa,,2. mała logopedia 3. Zajęcia rytmiczne

  • Zabawy na zakończenie zajęć


02.09.2023

Przywitanie dzieci i rozpoczęcie zajęć
Rozmowy przy śniadaniu
Zabawy w grupach
Wykonanie pracy plastycznej( mój portret)
Drugie śniadanie
Teatrzyk,, złotowłosa i trzy misie,,( duży, średni, mały)
Rytmika
Sprzątanie i segregacja zabawek
Zabawy na powietrzu

26.08.2023

Przywitanie dzieci na auli

Odśpiewanie hymnu

Zebranie z rodzicami

Pierwsze śniadanie i rozmowy o wakacjach

Zabawy - poznaję innych

Wykonanie pracy plastycznej ,, mój dom- moja rodzina,,

Drugie śniadanie

Rytmika dla najmłodszych

Zabawy na powietrzu

Zakończenie zajęć