Klasa 1

14.11.2020

 1. Oglądanie bajek pt. Mały Patriota oraz Józef Pilsudski.

 2. Bajka pt. Trzy świnki.

 3. Praca plastyczna flaga polski.

 4. Wypowiedzi U. na temat map i ich przydatności.

 5. Słuchanie tekstu czytanego przez N.

 6. Analiza i synteza wzrokowo-słuchowa sylab i wyrazów z głoską m.

 7. Rysowanie po śladzie.

 8. Ćwiczenia grafomotoryczne.

 9. Nauka pisa­nia liter m, M.

 10. Ćwiczenia w czytaniu.

 11. Wielozdaniowe wypowiedzi na temat spektaklu kukiełkowego na podstawie ilustracji i przeczytanego tekstu.

 12. Analiza i synteza wzrokowo-słuchowa wyrazów z y.

 13. Doskonalenie sprawności grafomotorycznej jako przygotowanie do nauki pisania litery y.

 14. Nauka pisania litery y na podstawie wyrazów łaty, Matylda.

Zad domowe

Karty ćwiczeń cz.1

zad.3, 4 str 31

Zad. 1 i 2 str 32

zad 3 ,4,5 str 33

zad. 5 str 35

Karty ćwiczeń cz.2

zad. 4,5,6 str 29

zad. 2 str 30

zad.3 str 3117.10.2020

 1. Swobodne wypowiedzi U. na temat różnych sposobów podróżowania na podstawie własnych doświadczeń i ilustracji.

 2. Analiza i synteza głosko­wa i sylabowa wyrazów z a.

 3. Zabawy grafomotoryczne z literą a.

 4. Wprowadzenie liter a, A na podstawie wyrazów ara, Alek.

 5. Praca plastyczna - ara.

 6. Pisanie liter a, A po śladzie. Analiza słu­chowa wyrazów z głoską a.

 7. Rozmowa na temat wyglądu ogrodu jesienią na podstawie ilustracji w podręczniku.

 8. Zabawa słowno-ruchowa Jesienny masaż.

 9. Nauka pisania liter i, I na podstawie wyrazów irys, Iga.

 10. Analiza słuchowo-wzrokowa wyrazów z głoską i

 11. Wysłuchanie czytanych przez N. wierszy: Marka Głogowskiego Film i Ludmiły Marjańskiej W kinie.

 12. Omówienie wierszy i ilustracji w podręczni­ku.

 13. Słuchanie bajki o Rybaku i złotej rybce.

 14. Ćwiczenia grafomotoryczne.

 15. Analiza wzrokowa wyrazów z głoską e.

 16. Nauka pisania liter e, E na podstawie wyrazów ekran, Ela.

Zadanie domowe

Kartki przekazane przez nauczyciela.