Klasa 1a

13.05 2023

 1. Wprowadzenie dwuznaku dz, Dz na podstawie wyrazu dzbanek. Ćwiczenia w czytaniu sylab z głoską dz. Ćwiczenia w czytaniu poznanego tekstu. Słuchanie tekstu czytanego przez nauczyciela. Analiza i synteza wzrokowo-słuchowa sylab i wyrazów z głoską dz. Nauka pisa­nia wyrazów oraz zdań z dwuznakiem dz, Dz.

 1. Wprowadzenie dwuznaku sz, Sz na podstawie wyrazów szyszka, Szymek. Ćwiczenia w czytaniu sylab z głoską sz. Ćwiczenia w czytaniu poznanego tekstu. Słuchanie tekstu czytanego przez nauczyciela. Analiza i synteza wzrokowo-słuchowa sylab i wyrazów z głoską sz. Nauka pisa­nia wyrazów i zdań z dwuznakiem sz, Sz.

 1. Wprowadzenie dwuznaku cz, Cz na podstawie wyrazów czekolada, Czesia. Ćwiczenia w czytaniu sylab z głoską cz. Ćwiczenia w czytaniu poznanego tekstu. Słuchanie tekstu czytanego przez nauczyciela. Analiza i synteza wzrokowo-słuchowa sylab i wyrazów z głoską cz. Nauka pisa­nia wyrazów i zdań z dwuznakiem cz, Cz.


Praca domowa

Karty ćwiczeń 4: 2/60, 3/61, dla chętnych: 5/62, 6/62, 1/64, 2/64

Karty ćwiczeń 5: 4/13, 9/15, dla chętnych: 1/65, 3/66, 4/66

Dokończyć pisanie wyrazów/zdań z kart pracy


6.05 2024

 1. Wspólne odśpiewanie hymnu Polski w holu głównym.

 2. "Na majówkę"- karty pracy, cz.5

 3. Ścieżka edukacyjna z Kopernikiem w tle.

 4. "Polak mały" film edukacyjny.

 5. "Moja mała ojczyzna" - karty pracy, cz.5

Praca domowa:

Karty pracy cz.5

zadania 1,2,3,4,5 ze stron 16-17

Za kartę kopernikowską do kolekcji > Proszę, aby dzieci wybrały jedną czytankę ze strony 38-39, 46, 52 lub dowolny tekst od strony 85 do strony 93 i nauczyło się płynnie czytać (dzieci muszą same się zgłosić do czytania).


15.04 2023

 1. Wprowadzenie liter ć, ci na podstawie wyrazów ćma, ciasto, Maciek. Ćwiczenia w czytaniu poznanego tekstu. Słuchanie tekstu czytanego przez nauczyciela. Analiza i synteza wzrokowo-słuchowa sylab i wyrazów z głoskami ć i ci. Ćwiczenia w pisaniu poznanych liter i wyrazów z literami ć i ci.

 2. Wprowadzenie litery ż na podstawie wyrazów żaba, Żaneta. Ćwiczenia w czytaniu poznanego tekstu. Słuchanie tekstu czytanego przez nauczyciela. Analiza i synteza wzrokowo-słuchowa sylab i wyrazów z głoską ż. Nauka pisa­nia litery ż oraz wyrazów z literą ż.

 3. Wprowadzenie dwuznaku rz na podstawie wyrazów rzeka, Jerzy. Ćwiczenia w czytaniu poznanego tekstu. Słuchanie tekstu czytanego przez nauczyciela. Analiza i synteza wzrokowo-słuchowa sylab i wyrazów z głoską rz. Nauka pisa­nia dwuznaku rz oraz wyrazów z rz.

Praca domowa:

Karta pracy z krzyżówką, dokończyć kartę pracy z RZ.

Karty ćwiczeń: 3/40, 4/45, 3/55

Dzieci wybrały dwa obrazki z ż oraz dwa obrazki z rz. Obrazki należy wkleić do zeszytu oraz zapisać zdanie z wyrazem z każdego obrazka (cztery zdania).

Za kartę kopernikowską do kolekcji > Proszę, aby dzieci wybrały jedną czytankę ze strony 38-39, 46, 52 lub dowolny tekst od strony 85 do strony 93 i nauczyło się płynnie czytać.


25.03 2023

 1. Ćwiczenia w pisaniu i czytaniu o tematyce wielkanocnej.

 2. Tradycje Wielkanocne.

 3. Spotkanie z pisarzem


11.03 2023

 1. Wprowadzenie liter ś, si na podstawie wyrazów śruba, Staś, siostry, Basia. Ćwiczenia w czytaniu poznanego tekstu. Słuchanie tekstu czytanego przez nauczyciela. Analiza i synteza wzrokowo-słuchowa sylab i wyrazów z głoskami ś i si. Nauka pisa­nia liter ś, si oraz wyrazów z literami ś, si.

 2. "Ściśle tajne" - lekcja na podstawie opowiadania Pawła Beręsewicza "Pięć niedźwiedzi".

 3. Wprowadzenie liter ź, zi na podstawie wyrazów źrebak, ziarno, Kazio. Ćwiczenia w czytaniu poznanego tekstu. Słuchanie tekstu czytanego przez nauczyciela. Analiza i synteza wzrokowo-słuchowa sylab i wyrazów z głoskami ź i zi. Nauka pisa­nia liter ź, zi oraz wyrazów z literami ź, zi.

Praca domowa

Powtórzyć czytanie tekstów z podręcznika (s.4-5, s.26-27)

2/6, 3/6, 5/7, 7/22, 5/29, 9/31, 2/33

Dla chętnych!

Podręcznik str. 24-25

Wykonaj własną marzannę i wrzuć do wody 21 marca. Pamiętaj o zdjęciach dla kolegów i koleżanek z klasy. Na dzieci, które wykonają zadanie czeka niespodzianka.


18.02 2023

 1. ORP Gen. T. Kościuszko. Praca plastyczna.

 2. Wizyta żołnierzy odbywających służbę na ORP Gen. T. Kościuszko.

 3. Wprowadzenie litery ń, ni na podstawie wyrazów koń, Mańka, konie, Franio. Ćwiczenia w czytaniu poznanego tekstu. Słuchanie tekstu czytanego przez nauczyciela. Analiza i synteza wzrokowo-słuchowa sylab i wyrazów z głoskami ń i ni. Nauka pisa­nia liter ń, ni oraz wyrazów z literami ń, ni.

 4. Wprowadzenie litery s, S na podstawie wyrazów słoń, Stefan. Ćwiczenia w czytaniu poznanego tekstu. Słuchanie tekstu czytanego przez nauczyciela. Analiza i synteza wzrokowo-słuchowa sylab i wyrazów z głoską s. Nauka pisa­nia liter s, S oraz wyrazów z literą s, S.

 5. Doskonalenie czytania. Czytanki rymowane, dopasowywanie zdań do obrazków.

Praca domowa:

Dokończenie kart pracy z ń, ni i s.

Karta pracy- przepisz zdania.

5/39

1/40

7/42

3/48


04.02 2023

 1. Wprowadzenie litery f, F na podstawie wyrazów foka, Franek. Ćwiczenia w czytaniu poznanego tekstu. Słuchanie tekstu czytanego przez nauczyciela. Analiza i synteza wzrokowo-słuchowa sylab i wyrazów z głoską f. Nauka pisa­nia liter f, F oraz wyrazów z literą f, F.

 2. Wspólne czytanie. "Planety pana Mikołaja" Anna Czerwińska-Rydel.

 3. Z Kopernikiem przez świat - Pocztówka urodzinowa.

 4. Wprowadzenie litery w, W na podstawie wyrazów worek, Wojtek. Ćwiczenia w czytaniu poznanego tekstu. Słuchanie tekstu czytanego przez nauczyciela. Analiza i synteza wzrokowo-słuchowa sylab i wyrazów z głoską w. Nauka pisa­nia liter w, W oraz wyrazów z literą w, W.

 5. Ćwiczenia ze słuchu fonematycznego (https://wymowapolska.pl/).

Praca domowa:

Dokończyć karty pracy z f, F oraz z w, W (przy cyfrach 1, 2, 3 trzeba wpisać dowolne wyrazy z daną literą, f lub w)

1/20

3/20

2/24

1/28

3/28

4/29

Dla chętnych 2/30


21.01 2023

 1. Wprowadzenie litery z, Z na podstawie wyrazów zegar, Zenek. Ćwiczenia w czytaniu poznanego tekstu. Słuchanie tekstu czytanego przez nauczyciela. Analiza i synteza wzrokowo-słuchowa sylab i wyrazów z głoską z. Nauka pisa­nia liter z, Z oraz wyrazów z literą z, Z.

 2. Zegary dziś i dawniej.

 3. Wprowadzenie litery r, R na podstawie wyrazów robot, Radek. Ćwiczenia w czytaniu poznanego tekstu. Słuchanie tekstu czytanego przez nauczyciela. Analiza i synteza wzrokowo-słuchowa sylab i wyrazów z głoską r. Nauka pisa­nia liter r, R oraz wyrazów z literą r, R.

 4. Praca plastyczna. Serce dla Babci i Dziadka.

Praca domowa

Dokończyć karty pracy z z, Z oraz z r, R (przy cyfrach 1, 2, 3 trzeba wpisać dowolne wyrazy z daną literą, z lub r)

Karty ćwiczeń (część 3)

ćwiczenie/strona

5/5

2/6

6/9

1/12

3/14


07.01 2023

 1. Ćwiczenia z czytania i pisania wyrazów z literą p.

 2. Wprowadzenie litery n, N na podstawie wyrazów noc, Nuka. Ćwiczenia w czytaniu poznanego tekstu. Słuchanie tekstu czytanego przez nauczyciela. Analiza i synteza wzrokowo-słuchowa sylab i wyrazów z głoską p. Nauka pisa­nia liter n, N oraz wyrazów z literą n, N.

 3. Wprowadzenie litery b, B na podstawie wyrazów buty, Bolek. Ćwiczenia w czytaniu poznanego tekstu. Słuchanie tekstu czytanego przez nauczyciela. Analiza i synteza wzrokowo-słuchowa sylab i wyrazów z głoską b. Nauka pisa­nia liter b, B oraz wyrazów z literą b, B.

 4. Wprowadzenie litery g, G na podstawie wyrazów gra, Genowefa. Ćwiczenia w czytaniu poznanego tekstu. Słuchanie tekstu czytanego przez nauczyciela. Analiza i synteza wzrokowo-słuchowa sylab i wyrazów z głoską g. Nauka pisa­nia liter g, G oraz wyrazów z literą g, G.

 5. Powtórzenie z wprowadzenia dwuznaku ch, Ch. Ćwiczenia z czytania i pisania wyrazów z ch, Ch.

Praca domowa:

(ćwiczenie/strona)

4,5/37

1/38

2/46

3/48

4/55

2/58

Dokończenie pisania liter, wyrazów oraz zdań na rozdanych kartach pracy.

Dla chętnych:

 1. Karty pracy "miesiące". Wyciąć obrazki i wkleić do zeszytu w odpowiedniej kolejności zapisując obok cyfrę.

 2. Fiszki z ch. Przeczytaj wyrazy. Obok wpisz brakujące litery.


10.12 2022

 1. Wprowadzenie litery p, P na podstawie wyrazów ptak, Paweł. Ćwiczenia w czytaniu poznanego tekstu. Słuchanie tekstu czytanego przez nauczyciela. Analiza i synteza wzrokowo-słuchowa sylab i wyrazów z głoską p. Nauka pisa­nia liter p, P.

 2. Wprowadzenie litery ch, CH na podstawie wyrazów choinka, Chaber. Ćwiczenia w czytaniu poznanego tekstu. Słuchanie tekstu czytanego przez nauczyciela. Analiza i synteza wzrokowo-słuchowa sylab i wyrazów z głoską ch.

 3. O tradycjach świątecznych.

 4. Wizyta Świętego Mikołaja.

 5. Warsztat świąteczny: śnieżny lampion.

 6. Jasełka szkolne.

 7. Klasowe spotkanie świąteczne dzieci i rodziców.

Praca domowa

Dokończyć rozdane karty pracy.


26.11 2022

 1. Powtórzenie wiadomości z ostatnich zajęć.

 2. Wprowadzenie litery c, C na podstawie wyrazów cyrk, Cyryl. Ćwiczenia w czytaniu poznanego tekstu. Słuchanie tekstu czytanego przez nauczyciela. Analiza i synteza wzrokowo-słuchowa sylab i wyrazów z głoską c. Nauka pisa­nia liter c, C.

 3. Wprowadzenie litery k, K na podstawie wyrazów kreda, Kama. Ćwiczenia w czytaniu poznanego tekstu. Słuchanie tekstu czytanego przez nauczyciela. Analiza i synteza wzrokowo-słuchowa sylab i wyrazów z głoską k. Nauka pisa­nia liter k, K.

 4. Wprowadzenie litery l, L na podstawie wyrazów lalka, Lena. Ćwiczenia w czytaniu poznanego tekstu. Słuchanie tekstu czytanego przez nauczyciela. Analiza i synteza wzrokowo-słuchowa sylab i wyrazów z głoską l. Nauka pisa­nia liter l, L.

 5. Wprowadzenie litery ł, Ł na podstawie wyrazów łata, Łucja. Ćwiczenia w czytaniu poznanego tekstu. Słuchanie tekstu czytanego przez nauczyciela. Analiza i synteza wzrokowo-słuchowa sylab i wyrazów z głoską ł. Nauka pisa­nia liter ł, Ł.

 6. Przypomienie litery y, Y na podstawie wyrazów łaty, Matylda. Ćwiczenia w czytaniu poznanego tekstu. Słuchanie tekstu czytanego przez nauczyciela. Analiza i synteza wzrokowo-słuchowa sylab i wyrazów z głoską y. Nauka pisa­nia liter y.

Na kolejne zajęcia proszę aby dzieci przyniosły ze sobą słoik (czysty, bez etykiety) po dżemie.


12.11 2022

11 listopada- prezentacja multimedialna. Poznanie historii związanej ze świętem i utrwalenie nazw symboli narodowych.

Mapa Polski- wypełnianie ryżem silikonowego konturu mapy.

Zabawy na szkolnym holu doskonalące sprawność ruchową, zwinność i koncentrację.

Hymn Polski- udział całej społeczności szkolnej w uroczystym odśpiewaniu hymnu. Utrwalenie prawidłowej postawy podczas śpiewu.

Gry i zabawy stolikowe związane ze świętem.

Poznanie zapisu graficznego litery H,h- próby samodzielnego pisania na kartach pracy(cw. 3/7)

Wykonanie zadań 4/9 , 1/10.

Zabawy ruchowe na szkolnym placu zabaw.

Malowanie twarzy w barwach biało-czerwonych.

Litera H, h karta pracy - zadanie do wykonania w wolnym czasie w domu.


Nie wszystkie dzieci wykonały zadania w cw. obiecały, że nadrobią w domu. Ufam, że tak :)


29.10 2022

 1. Wprowadzenie litery d, D na podstawie wyrazów dom, Darek. Ćwiczenia w czytaniu poznanego tekstu. Słuchanie tekstu czytanego przez nauczyciela. Analiza i synteza wzrokowo-słuchowa sylab i wyrazów z głoską d. Nauka pisa­nia liter d, D.

 2. Dobry sąsiad. Rozmowa na temat ilustracji w podręczniku (strona 68). Wiersz "Paweł i Gaweł".

 3. Wprowadzenie litery e,E na podstawie wyrazów ekran, Ela. Ćwiczenia w czytaniu poznanego tekstu. Słuchanie tekstu czytanego przez nauczyciela. Analiza i synteza wzrokowo-słuchowa sylab i wyrazów z głoską e. Nauka pisa­nia liter e, E.

 4. Bajka "Jaś i Małgosia".

 5. Wprowadzenie litery ą na podstawie wyrazu wąsy. Ćwiczenia w czytaniu poznanego tekstu. Słuchanie tekstu czytanego przez nauczyciela. Analiza i synteza wzrokowo-słuchowa sylab i wyrazów z głoską ą. Nauka pisa­nia liter ą.

 6. Wprowadzenie litery ę na podstawie wyrazu myję. Ćwiczenia w czytaniu poznanego tekstu. Słuchanie tekstu czytanego przez nauczyciela. Analiza i synteza wzrokowo-słuchowa sylab i wyrazów z głoską ę. Nauka pisa­nia liter ę.

 7. "Plastusiowy pamiętnik". Fragment książki czytany przez nauczyciela.

 8. Polska inspiruje - multimedialna gra dla dzieci.

Praca domowa.

 • Dokończenie pisania liter d, D, e, E.

 • Karty ćwiczeń: strona 62, ćw. 1, 2,

strona 65, ćw. 5,

strona 69, ćw. 4,

strona 70, ćw. 1, 2,

strona 71, ćw. 4, 5, 6

strona 74, ćw. 1, 2

strona 75, ćw. 3

Na stronach 90- 99 są teksty do czytania dla dzieci. Warto je przećwiczyć.


22.10 2022

 1. Próby do pasowania.

 2. Gry integracyjne (5 sekund, Alias).

 3. Nadanie sztandaru. Udział w uroczystości.

 4. Pasowanie na ucznia.

 5. Spotkanie klasy 1a i 1b na uroczystym poczęstunku wraz z rodzicami.


01.10 2022

 1. Próby do pasowania na ucznia.

 2. Przypomnienie poznanych liter I, i, J i j.

 3. Ćwiczenia grafomotoryczne.

 4. Tropiciele wiedzy. Złoto. (podręcznik s.44)

 5. Wprowadzenie liter u, U na podstawie wyrazów usta, Ula . Ćwiczenia w czytaniu poznanego tekstu.Słuchanie tekstu czytanego przez nauczyciela. Analiza i synteza wzrokowo-słuchowa sylab i wyrazów z głoską u. Rysowanie po śladzie. Ćwiczenia grafomotoryczne. Nauka pisa­nia liter u, U.

 6. Gimnastyka oka i języka (podręcznik, s.52-53).

 7. Wprowadzenie liter ó, Ó na podstawie wyrazów ósma, Józek . Ćwiczenia w czytaniu poznanego tekstu.

 8. Słuchanie tekstu czytanego przez nauczyciela. Analiza i synteza wzrokowo-słuchowa sylab i wyrazów z głoską ó.

 9. Praca plastyczna. Tworzenie morskich krajobrazów.

Praca domowa

 • Nauka wierszy i piosenek do pasowania na ucznia.

 • Dokończyć pisanie liter, sylab i zdań.

 • Karty ćwiczeń. Strona 44, ćw.1,2. Strona 45, ćw. 4,5. Strona 50, ćw. 2. Strona 51, ćw. 6. Strona 54, ćw. 1,2. Strona 55, ćw. 3,4,5.


24.09 2022

 1. Próby do pasowania na ucznia.

 2. Przypomnienie wiadomości z poprzednich lekcji. Powtarzamy czytanie znanych sylab.

 3. Dary jesieni. Swobodne wypowiedzi uczniów na temat ilustracji w podręczniku. Rozmowa na temat jesieni i jej darów.

 4. Wprowadzenie liter i, I na podstawie wyrazów irys, Iga. Ćwiczenia w czytaniu poznanego tekstu.

 5. Praca plastyczna. Malujemy gitary, które wykorzystamy jako rekwizyty do pasowania na ucznia.

 6. Próby do pasowania na ucznia.

 7. Wprowadzenie liter j, J na podstawie wyrazów jama, Jan . Ćwiczenia w czytaniu poznanego tekstu.

Praca domowa

 • Nauka wierszy i piosenek do pasowania na ucznia.

 • Karty ćwiczeń str.40 ćw. 1,2, Str. 41 ćw. 4,5.


10.09 2022

 1. Nasze zasady. Przypomnienie naszych zasad.

 2. Ćwiczenia z M.

 3. Czytanie sylab ma, am, mo, om.

 4. Przygotowania do pasowania na ucznia.

 5. Litery w naturze. Tworzymy poznane litery z trawy, kamieni, patyków i szyszek.

 6. Listy od Hani i Henia. Interpretacja ilustracji w podręczniku. Wysłuchanie listu z podręcznika. Swobodne wypowiedzi uczniów na temat treści listu.

 7. Wypowiedzi uczniów na temat sposobów świętowania urodzin na podstawie własnych doświadczeń, przeczytanego przez nauczyciela tekstu oraz ilustracji zamieszczonej w podręczniku. Analiza i synteza wzrokowo słuchowa wyrazów zawierających głoskę t. Ćwiczenia grafomotoryczne. Wprowadzenie liter t, T na podstawie wyrazów tort, Tymek . Ćwiczenia w czytaniu poznanego tekstu.

Praca domowa:

 • Pisanie litery T, t w liniaturze,

 • Karty ćwiczeń: strona 33, ćw.3, strona 38, ćw.1, 2, strona 39, ćw. 1.

 • Baw się z dzieckiem w syntezę słuchową. Rodzic głoskuje (podaje głoski, ale nie nazwy liter) lub sylabizuje różne wyrazy (zacznij od krótkich i łatwych), a dziecko mówi co słyszy. Np. Rodzic mówi "k-o-t" (pamiętaj o krótkiej spółgłosce, tzn. nie wydłużaj "y" przy spółgłoskach), a dziecko składa głoski w słowo "kot", rodzic mówi "sa-mo-lot", a dziecko odpowiada "samolot".

 • Nauka wierszy i piosenek do pasowania na ucznia.

 • Czytajcie codziennie przed snem po polsku.


3.09 2022

 1. Zasady naszej klasy. Sporządzamy kontrakt klasowy.

 2. Słuchanie tekstu czytanego przez nauczyciela. Analiza i synteza wzrokowo-słuchowa sylab i wyrazów z głoską a. Rysowanie po śladzie. Ćwiczenia grafomotoryczne. Nauka pisa­nia liter a, A.

 3. Ćwiczenia syntezy słuchowej wyrazów.

 4. Słuchanie tekstu czytanego przez nauczyciela. Analiza i synteza wzrokowo-słuchowa sylab i wyrazów z głoską m. Rysowanie po śladzie. Ćwiczenia grafomotoryczne. Nauka pisa­nia liter m, M.

Praca domowa

 • Dokończenie pisania A,a i M,m.

 • Baw się z dzieckiem w syntezę słuchową. Rodzic głoskuje (podaje głoski, ale nie nazwy liter) lub sylabizuje różne wyrazy (zacznij od krótkich i łatwych), a dziecko mówi co słyszy. Np. Rodzic mówi "k-o-t" (pamiętaj o krótkiej spółgłosce, tzn. nie wydłużaj "y" przy spółgłoskach), a dziecko składa głoski w słowo "kot", rodzic mówi "sa-mo-lot", a dziecko odpowiada "samolot".

 • Czytajcie codziennie przed snem po polsku.

 • Przygotowanie do ślubowania. Nauka wierszyków i piosenek.

ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH 22.10.2022

Wszystkie dzieci uczą się piosenki "Najtrudniejszy pierwszy krok"

Helena

Dziś pierwszaki szkołę już znają.

Z kolegami na przerwach bywają.

Nowa pani też jest miła.

Atmosfera się nieco zmieniła

Olivia Bąk

I tornistry stały się lżejsze.

I pierwszaki jakby weselsze.

Teraz dziarsko idą do szkoły.

Każdy pierwszak jest bardzo wesoły.

Magdalena S. i Marianna

My się szkoły nie boimy,

choć i praca czeka nas.

Śmiało do niej dziś wkroczymy,

bo nauki nadszedł czas.

Maja i Maksymilian

Nauczymy się literek,

potem czytać, pisać też

i będziemy mogli sami

już przeczytać każdy wiersz.

Adrianna

Nauczymy się też liczyć

i poznamy cały świat.

Będzie czas i na zabawę

każdy więc jest dzisiaj rad.

Wszystkie dzieci uczą się piosenki "Jesteśmy Polką i Polakiem"

Emi i Lena

Wśród pierwszaków chodzą słuchy, narzekają więc maluch,

Powtarzają niewesoło:

Ślub będziemy brać ze szkołą!

Oliwia K. i Jakub

Chciał uciekać Grzesio mały,

Ale Konrad, człek bywały,

Wytłumaczył mu : kolego

Ślubowanie - to jest coś innego

Emil M. i Emil S.

Musisz przyrzec, że bez przerwy

Będziesz dbał o pani nerwy

Będziesz uczył się starannie,

Zachowywał nienagannie,

Gdy umowa taka stanie,

To jest właśnie ślubowanie!

Wszystkie dzieci

Prowadząca zadaje pytania z wiersza "Kto ty jesteś? , a pierwszaki odpowiadają

Kto ty jesteś?

Polak mały

Jaki znak twój?

Orzeł Biały

Gdzie ty mieszkasz?

Między swymi

W jakim kraju?

W polskiej ziemi

Czym twa ziemia?

Mą ojczyzną

Czym zdobyta?

Krwią i blizną

Czy ją kochasz?

Kocham szczerze

A w co wierzysz?

W Polskę wierzę!

Magdalena W. Anna Olga, Piotr

Powiewa flaga, gdy wiatr się zerwie

A na tej fladze jest biel i czerwień.

Czerwień to miłość, biel serce czyste

Piękne są nasze barwy ojczyste.


27.08 2022

Rozpoczęcie roku szkolnego.

1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.

2. 10.30 Spotkanie z rodzicami. W tym czasie dzieci mogą zjeść drugie śniadanie.

 • Lista obecności.

 • Informacje od Rady Rodziców.

 • Rozdzielenie grupy.

 • Nowy przedstawiciel rodziców > Konrad Mnichowski.

 • Wyprawka. Rodzice kupują wspólną wyprawkę. Kolorowy papier rysunkowy (miękki) i techniczny (kartonowy), kleje w sztyfcie, nożyczki (10 sztuk).

 • Ryza papieru do sekretariatu.

 • Książki są wypożyczane. Zeszyty ćwiczeń zatrzymuje uczeń.

 • Pasowanie na ucznia 22.10. Ważna jest nauka tekstu i piosenek w domu.

 • Sklepik. Proszę przygotować dzieci na odpowiedzialne obchodzenie się z pieniędzmi.

 • Ubrania na każdą pogodę. Na przerwy będziemy wychodzić na świeże powietrze.

 • Prace domowe. Motywacyjne buźki i naklejki.

 • Pytania...?

3. Godzina 11.30. Przywitanie piosenką.

4. Zabawa integracyjna. «Mam na imię..." z gestem.

5. Wspomnienia z wakacji. Uczniowie opowiadają, jak spędzili wakacje na podstawie zdjęć.

6. Co tu będziemy robić? Uczyć się pisać i czytać. Co już umiemy? Które litery już umiemy?? Uczniowie zapisują te litery, które już umieją na tablicy.

7. Moje imię zbudowane z liter. Tabliczki z imieniem. Znajdź imię, litery z własnego imienia. Prezentacja tablic w grupie.

8. Analiza i synteza własnych imion. Dzielenie na sylaby. Pierwsza i ostatnia głoska w imieniu.

9. Wprowadzenie litery "O" na podstawie podręcznika na stronie 18-19.

10. Zeszyt ćwiczeń. Ćwiczenia grafomotoryczne.

11. Praca domowa. Nauka pisania O. Rymy (obrazki wyciąć i wkleić do zeszytu parami). Kolorowanka O z wyrazami. Zeszyt ćwiczeń: Strona z literą "O" .