Klasa 1

13.11.2021

Łączenie obrazków z odpowiednimi literami.Pisanie liter i wyrazów.Czytanie wyrazów.Podpisywanie obrazków odpowiednimi wyrazami.

Praca domowa

Uzupełniamy pierwszą część kart ćwiczeń od strony 70 do końca książki.


30.10.2021

Ćwiczenia grafomotoryczne. Ćwiczenia w czytaniu. Nauka pisania liter d, D na podstawie wyrazów dom, Darek. Analiza słuchowa wyrazów z głoską d. Analiza wzrokowa wyrazów z głoską e. Nauka pisania liter e, E na podstawie wyrazów ekran, Ela. Ćwiczenia w czytaniu, pisaniu po śladzie i przepisywaniu liter, wyrazów i zdania z literami e, E.

Praca domowa

Karty ćwiczeń strona 68 i 69


25.09.2021

Doskonalenie umiejętności czytania. Nauka pisania liter i, I na podstawie wyrazów irys, Iga. Analiza słuchowo-wzrokowa wyrazów z głoską i. . Analiza i synteza słuchowa wyrazów z głoską j. Pisanie i czytanie wyrazów z literą j, J. Łączenie modeli głoskowych z rysunkami. Rysowanie po śladzie.

Praca domowa

Ćwiczenie 1,23,4,5,6,7 strona 46,47,48

Leon

Dziś pierwszaki szkołę już znają.

Z kolegami na przerwach bywają.

Nowa pani też jest miła.

Atmosfera się nieco zmieniła

Aleksander

I tornistry stały się lżejsze.

I pierwszaki jakby weselsze.

Teraz dziarsko idą do szkoły.

Każdy pierwszak jest bardzo wesoły.

Oliwier

My się szkoły nie boimy,

choć i praca czeka nas.

Śmiało do niej dziś wkroczymy,

bo nauki nadszedł czas.

Cezary

Nauczymy się literek,

potem czytać, pisać też

i będziemy mogli sami

już przeczytać każdy wiersz.

Zosia

Nauczymy się też liczyć

i poznamy cały świat.

Będzie czas i na zabawę

każdy więc jest dzisiaj rad.

Kaja

Raz, dwa, trzy - teraz my!

Szkoło, szkoło - otwórz drzwi!

Każdy z nas dobrze wie -

Nadszedł czas , by uczyć się!

Maja

Raz, dwa, trzy - teraz my!

Idę ja i idziesz Ty!

Trzy, dwa , raz - na nas czas!

Maszerujmy do swych klas!

Oliwia i Daniel

Raz ,dwa, trzy - teraz my!

Uczeń - jak to pięknie brzmi!

Raz, dwa, trzy, cztery, pięć-

na naukę mamy chęć!

Stella

Wśród pierwszaków chodzą

słuchy, narzekają więc maluch,

Powtarzają niewesoło:

Ślub będziemy brać ze szkołą!

Alan Kobiela

Chciał uciekać Grzesio mały,

Ale Konrad, człek bywały,

Wytłumaczył mu : kolego

Ślubowanie - to jest coś innego

Emil, Alan Czyżewski, Ryszard (każdy po dwie linijki)

Musisz przyrzec, że bez przerwy

Będziesz dbał o pani nerwy

Będziesz uczył się starannie,

Zachowywał nienagannie,

Gdy umowa taka stanie,

To jest właśnie ślubowanie!

Wszystkie dzieci uczą się tego wierszyka

Kto ty jesteś?

Polak mały

Jaki znak twój?

Orzeł Biały

Gdzie ty mieszkasz?

Między swymi

W jakim kraju?

W polskiej ziemi

Czym twa ziemia?

Mą ojczyzną

Czym zdobyta?

Krwią i blizną

Czy ją kochasz?

Kocham szczerze

A w co wierzysz?

W Polskę wierzę!

Maja i Kaja

Powiewa flaga ,gdy wiatr się zerwie

 na tej fladze jest biel i czerwień.

Czerwień to miłość, biel serce czyste

Piękne są nasze barwy ojczyste.


18.09.2021

Słuchanie tekstu czytanego przez nauczyciela. Analiza i synteza wzrokowo-słuchowa sylab i wyrazów z głoską m. Rysowanie po śladzie. Ćwiczenia grafomotoryczne. Nauka pisa­nia liter m, M. Ćwiczenia w czytaniu Wysłuchanie fragmentu wiersza Małgorzaty Strzałkowskiej Miłość, radość, lęk. Wypowiedzi uczniów na temat sposobów świętowania urodzin na podstawie własnych doświadczeń, przeczytanego przez nauczyciela tekstu oraz ilustracji zamieszczonej w podręczniku. Analiza i synteza wzrokowo słuchowa wyrazów zawierających głoskę t. Ćwiczenia grafomotoryczne. Wprowadzenie liter t, T na podstawie wyrazów tort, Tymek . Ćwiczenia w czytaniu poznanego tekstu.

Praca domowa

Ćwiczenie 1,2,3 strona 38


28.08.2021

Zapoznanie uczniów z treścią opowiadania -Zadanie domowe.Analiza i synteza głoskowa , sylabowa wyrazów z głoską o i a.Wprowadzenie pojęcia głoska.Wprowadzenie liter o,O na podstawie wyrazów okno,Ola.Pisanie po śladzie liter o,O.Pisanie liter a,A po śladzie.

Ćwiczenia w pisaniu po śladzie.Utrwalanie pisania liter o,a.

Praca domowa

Naklej do zeszytu 5 zdjęć w nazwie których słyszysz głoskę o i a.

Karty ćwiczeń strona 27 ćwiczenie 4,5,6

ćwiczenie 1,2,3,4 strona 28 i 29


21.08.2021

Witamy w szkole

Spotkanie z wychowawcą. Informacje organizacyjne, porządkowe. Przedstawienie się dzieci. Rozmowa na temat bezpiecznej drogi do szkoły. Zabawy integrujące zespół klasowy. Wakacyjne wspomnienia. Analiza sylabowa nazw przedmiotów. Przeliczanie sylab w wyrazach.

Praca domowa

Wytnij z gazet 10 dowolnych zdjęć rzeczy np; telewizor, telefon ,zabawki wklej do zeszytu i narysuj tyle kresek ile jest sylab.