Tematy zajęć w klasie 2a

16.09 2023

 1. Czas. Godzina- dużo czy mało?
  Czytanie tekstu w podręczniku oraz rozwiązywanie zadań w kartach ćwiczeń.

 2. Wiersz "Szybko!" D. Wawiłow
  https://www.youtube.com/watch?v=Pq776s4RJBA 
  Wspólne czytanie oraz rozwiązywanie zadań w kartach ćwiczeń.

 3. Lektura. "Brzydkie kaczątko" H.C. Andersen. Wspólne wysłuchanie bajki.
  Praca z tekstem. Omówienie przebiegu wydarzeń. Dyskusja na temat bajki.
  Rozwiązywanie kart pracy.
  Praca plastyczna "Łabędź".

 4. Karta ćwiczeń str. 39 "Zośka".

Praca domowa:

Karta pracy "Brzydkie kaczątko"

Karty ćwiczeń 2,3/32, 4,5/33, 2,3/45

Co dzień czytać minimum 10 minut po polsku.


02.09 2023

 1. Ćwiczenia z rozumienia czytanego tekstu.

 2. Poznajemy alfabet. Ćwiczenia w pisaniu wyrazów i układaniu ich w kolejności alfabetycznej.

 3. Bezpiecznie do szkoły. Rozmowa na temat bezpieczeństwa dzieci w drodze do i ze szkoły.

 4. Ó niewymienne. Ćwiczymy pisanie wyrazów z ó niewymiennym.

 5. Wprowadzenie pojęcia "rzeczownik". Ćwiczenia w segregowaniu rzeczowników na nazwy osób, rzeczy, roślin i zwierząt.

Praca domowa:

 • Ćw. 5, str. 17

 • Ćw. 1, 2 str. 22

 • Ćw. 5, str. 104

 • Karta pracy z sylabami. Wyciąć sylaby i złożyć w wyrazy, wkleić do zeszytu, a obok zapisać dany wyraz.

 • Co dzień czytać minimum 10 minut po polsku.

 • Zadanie dodatkowe: eksperyment «słona woda», podręcznik strona 11.


26.08 2023

 1. Witamy w 2 klasie. Powitanie uczniów po przerwie wakacyjnej.

 2. Krzyżówka letnia.

 3. Wspomnienia z wakacji. Dzieci opowiadają o swoich wakacjach na podstawie ilustracji.

 4. Moje wakacje. Praca plastyczna z wybraną ilustracją.

 5. Powtórzenie ostatniej lekcji. Karta pracy z Dź i Dzi.

 6. Wprowadzenie dwuznaku dż, Dż na podstawie wyrazu dżem, Andżelika. Ćwiczenia w czytaniu sylab z głoską dż. Ćwiczenia w czytaniu poznanego tekstu. Słuchanie tekstu czytanego przez nauczyciela. Analiza i synteza wzrokowo-słuchowa sylab i wyrazów z głoską dż. Nauka pisa­nia wyrazów oraz zdań z dwuznakiem dż, Dż.

Praca domowa: dokończyć kartę pracy z dź i dzi, dokończyć kartę pracy z dż.