Tematy zajęć w klasie 2a

20.04.2024

 1. Uroczyste rozpoczęcie obchodów 3 maja w holu szkolnym.

 2. Zawody w przeciąganiu liny.

 3. Zabawa plenerowa "Ułóż zdania".

 4. Patriotyczne karty pracy.

 5. Ćwiczenie w pisaniu śmiesznych zdań.

 6. Zabawy na boisku. Lokalizacja przedmiotów przy pomocy radia.

 7. Klasowe kalambury.

Praca domowa:

Czytanie, czytanie i jeszcze raz czytanie! Oczywiście po polsku. Czytajcie wszystko. Czytajcie książki, komiksy, magazyny, teksty w podręczniku. Twórzcie karteczki, żarciki, instrukcje do czytania dla swych dzieci.


13.04.2024

1. Majowe święta. 1 maja to Święto Pracy, 2 maja to Dzień Flagi RP, a 3 maja to Święto Konstytucja 3 maja.

Co to jest konstytucja? Rozmowy na podstawie opowiadania książki pt. "Nasza paczka i niepodległość. O sześciu polskich świętach" Zofii Staneckiej. Konstytucja naszej klasy.

Historia o ustanowieniu konstytucji w Polsce.

Praca plastyczna: kokarda narodowa.

2. 2 maja- Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polski. Praca z tekstem. Swobodne wypowiedzi uczniów. Znaczenie kolorów flagi Polski. Ćwiczenia z pisania.

3. Legenda "O Piaście Kołodzieju i tajemniczych wędrowcach". Praca z tekstem. Bohaterowie legendy i plan wydarzeń. Co to jest legenda? Ćwiczenia z pisania.

A w przerwach obserwujemy boćka Maćka na:

https://www.borowa.pl/116-online/551-bociany-transmisja-online 

Praca domowa>

5/7 → Przepisz do zeszytu uporządkowany plan wydarzeń.

2/73

Najważniejsza praca domowa: Czytanie po polsku minimum 10 minut dziennie.


06.04 2024

 1. Krajobrazy Polski. Wprowadzenie pojęć takich jak krajobraz, krajobraz nadmorski, nizinny, wyżynny czy górski. Rozwijanie słownictwa. Ćwiczenie w pisaniu wyrazów i zdań z "ż".

 2. Wiosenna łąka. Praca z ilustracją. Rozwijanie słownictwa. Podglądamy bociany w gnieździe. Ćwiczenia z pisania.

 3. Dzi przed samogłoskami. Praca z tekstem. Sprawdzenie rozumienia czytanego tekstu. Ćwiczenia z pisania wyrazów i zdań z "dzi".

 4. Igrzyska Olimpijskie. Ćwiczenia z czytania. Rozwijanie słownictwa związanego ze sportem. Ćwiczenia z pisania nazw mieszkańców państw.

Praca domowa

4/11, 2/14, 5/21, 4/34

Dla chętnych> Karta pracy nr. 81, 82


16.03 2024

 1. Wielkanoc. Omówienie tradycji i zwyczajów wielkanocnych. Krótka opowieść wielkanocna. Zwyczaje wielkanocne w mojej rodzinie. Rozszerzanie słownictwa związanego ze świętami Wielkiej Nocy. Ćwiczenia z czytania: "Wielkanocna gimnastyka oka i języka". Układanie wielkanocnych zdań.

 2. Warsztaty wielkanocne wraz z uczniami z klasy 2b.

 3. Wielkanocne ćwiczenia z czytania i pisania.

 4. Indywidualne czytanie "Wiosenne nowiny".

Praca domowa:

Przepisz zdania z karty pracy "Ułóż wielkanocne zdania" do zeszytu.

Ułóż dwa zdania z wybranymi wyrazami z "Krzyżówki wielkanocnej". Zapisz je w zeszycie.

Karty ćwiczeń 1/88, 3/89

Podręcznik, str.66: naucz się płynnie czytać tekst z podręcznika "Historia pewnej rośliny".


09.03 2024

1. Wiosna. Jak zmienia się natura wiosną? Rozszerzenia słownictwa.

Co się nam kojarzy z wiosną?

2. Wiosenne kwiaty. Wyrazy z zakończeniem "-ść". Ćwiczenia z pisania wyrazów z zakończeniem "-ść".

3. Lektura. Hans Christian Andersen: "Calineczka". Wspólne słuchanie bajki.

Ćwiczenia do lektury. Praca plastyczna.

Praca domowa:

Karty ćwiczeń: 4,5/ 57

Podręcznik, str.36: naucz się pięknie czytać tekst z podręcznika "Wiosenne nowiny".


10.02 2024

 1. Ó w zakończeniach "-ówka". Ćwiczenia w pisaniu wyrazów z ó. Próba zapamiętania zasady pisowni wyrazów z końcówką "-ówka".

 2. Tropimy gramatykę. Przymiotnik. Ćwiczenia w tworzeniu przymiotników miłych i niemiłych. Opis pączka.

 3. Udział w akcji "Wiersz na 2 maja. Dzień flagi i Polonii".

 4. Z muzyką przez wieki. Rozszerzamy słownictwo

 5. Muzyczne zagadki. Poznajemy różne instrumenty.

 6. Własny instrument. Robimy marakasy.

Praca domowa:

Karty ćwiczeń, część 3: 5/65, 3,4/67

Karty ćwiczeń, część 4: 4/9, 2/10, 1/88

Proszę aby dzieci nauczyły się płynnie czytać tekst ze strony 24 w podręczniku (część 4): "Lekcja".


3.02.2024

 1. Tropimy gramatykę. Rodzina wyrazów. Uczymy się tworzyć rodziny wyrazów.

 2. "Orzeł Kazimierz". Praca z tekstem. Ćwiczenia w pisaniu wyrazów z "rz".

 3. Fragment filmu "Magiczne drzewo".

 4. Gatunki filmowe. Mój ulubiony film. Pisanie wyrazów z "u"na początku wyrazu.

 5. Lektura. "Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek (czterech prawych i sześciu lewych)" J. Bednarczyk - fragment. Praca z tekstem. Opowiadamy o naszych marzeniach. Praca plastyczna "Moja skarpetka".

Praca domowa:

 1. Nauczyć się fragmentu wiersza "Pieśń o fladze" - Konstanty Ildefons Gałczyński

(Klasy 2:

"Nie pomogą i moce piekła:

jam ciebie, tyś mnie urzekła,

nie zmogą cię bombą ni złotem

i na zawsze zachowasz swą cnotę.

I nigdy nie będziesz biała,

i nigdy nie będziesz czerwona,...")


2. Ubrać się odświętnie (z elementami patriotycznymi) na zajęcia 10.02.


13.01.2023

1. "Zaczarowana zagroda" – głośne czytanie lektury. Praca z tekstem, rozwijanie słownictwa, autorzy lektury, bohaterowie. Quiz.

Nauka rysowania pingwina.

2. Czasownik. Przypomnienie co to jest czasownik i na jakie pytania odpowiada. Wprowadzenia pojęć takich jak przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Ćwiczenia w odmienianiu czasowników przez czasy.

3. Kwiatek dla Babci i Dziadka. Wykonanie laurek dla babci i dziadka.

Praca domowa:

Najważniejsza praca domowa: Czytanie po polsku minimum 10 minut dziennie.

Karta pracy "Zaczarowana zagroda"

Karty ćwiczeń: 3/27, 5/29, 3/81


​​6.01.2024

Rozdanie podręczników, (część 3).


1. Noworoczne życzenia i postanowienia. Praca z tekstem, rozwijanie słownictwa, próba zapamiętania wszystkich miesięcy. Moje noworoczne postanowienia. Kiedy mam urodziny?

Karty ćwiczeń część 3: 1/3, 5/7, Karta pracy "miesiące"

Praca techniczna: Osobisty kalendarz obrotowy


2. Cudaczek-Wyśmiewaczek i panna Obrażalska. Praca z tekstem, rozwijanie słownictwa.

Karty ćwiczeń: 1/12.


3. Tropiciele śladów na śniegu. Utrwalanie pisowni wyrazów z ś i si. Praca z tekstem, rozwijanie słownictwa, ćwiczenia z pisania wyrazów i zdań z ś i si.

Karty ćwiczeń: 1/16, 4/17, 5/17.


4. Zima na Grenlandii "Anaruk, chłopiec z Grenlandii". Praca z obrazkiem i tekstem.

Karty ćwiczeń: 1/14, 3/15,

Praca domowa:

Najważniejsza praca domowa: Czytanie po polsku minimum 10 minut dziennie.

Karty ćwiczeń :3/13, 2/16, 6/17,


09.12 2023

1. Tradycje bożonarodzeniowe. Swobodne wypowiedzi uczniów na temat ich tradycji rodzinnych związanych ze Świętem Bożego Narodzenia. Rozszerzanie słownictwa. Ćwiczenia z pisania.

2. Czasownik. Powtórzenie wiadomości o czasowniku. Ćwiczenia w odmianie czasownika przez osoby.

3. Wizyta Świętego Mikołaja.

4. Wspólne kolędowanie.

5. Warsztaty świąteczne z rodzicami.

Praca domowa:

Najważniejsza praca domowa: Czytanie po polsku minimum 10 minut dziennie.

Odpowiedz na pytania w zeszycie>

1.Co dostałaś/dostałeś od Świętego Mikołaja?

2.Co dobrego zjadłaś zjadłeś w czasie Świąt?

3.Co fajnego robiłaś robiłeś w czasie Świąt?

4.Co zapamiętasz najlepiej z tegorocznych Świąt?


25.11 2023

1. "Szewczyk dratewka".

Praca z tekstem (postacie z bajki, ustalenie kolejności wydarzeń, wyjaśnienie nieznanych wyrazów, morał, quiz, praca plastyczna: scenka z bajki)

2. Gramatyka. Wprowadzenie pojęcia CZASOWNIK.

"Deszczowe dziwaki". Odszukujemy czasowniki.

Ćwiczenia z czytania i pisania czasowników.

3. List do Świętego Mikołaja. Ćwiczenie umiejętności pisania.

Praca domowa:

Najważniejsza praca domowa: Czytanie po polsku minimum 10 minut dziennie.


11.11 2023

 1. Początki państwa polskiego. Legenda o Lechu, Czechu i Rusie.

 2. Polska pod zaborami i odzyskanie niepodległości. 123 lata pod zaborami - praca w grupach.

 3. Uroczyste odśpiewanie hymnu.

 4. Polska pod zaborami i odzyskanie niepodległości. Rozszerzanie słownictwa. Praca z mapą.

 5. Ćwiczenia z pisania.

 6. Quiz wiedzy o Polsce.

Praca domowa:

1/19, 9/25, 1/96

Najważniejsza praca domowa: Czytanie po polsku minimum 10 minut dziennie.


28.10 2023

1. Jak być zdrowym? Moje ciało.

Praca z tekstem. Rozszerzanie słownictwa.

2. Rzeczownik. Rodzaj męski, żeński i nijaki.

Powtórzenie wiadomości o rzeczowniku. Wprowadzenia podziału rzeczowników na rodzaje. Ćwiczenia gramatyczne.

3. Wywiad z weterynarzem. Ch niewymienne.

Praca z tekstem. Rozszerzanie słownictwa. Ćwiczenia z pisania. Ćwiczenia z pisania wyrazów z ch.

Praca domowa: 4/9, 1/10, 3/10, 6/12,1/30, 3/30 5/31, 4/33

Najważniejsza praca domowa: Czytanie po polsku minimum 10 minut dziennie.


21.10 2023

 1. Wizyta zaproszonych gości z Marynarki Wojennej RP.

 2. Dzień patrona. Praca plastyczna z techniką origami.

 3. Udział w uroczystości pasowania na ucznia.

 4. "Przyjaciel. Kto to taki?". Praca z tekstem. Rozszerzanie słownictwa.

 5. "Jesienna pogoda". Ćwiczenia w czytaniu.

Praca domowa:

2/90, 12/108

Najważniejsza praca domowa: Czytanie po polsku minimum 10 minut dziennie.

Na kolejne zajęcia proszę, aby dzieci przyniosły Karty ćwiczeń, część 2!


30.09 2023

1. Tropimy gramatykę. Rzeczownik. Liczba pojedyncza i mnoga.

2. Praca z tekstem. Ćwiczenia w pisaniu wyrazów z Ch wymiennym na sz.

3. Co słychać w lesie nocą? Praca z tekstem.

4. Praca plastyczna "Jesienny las".

Praca domowa:

1,2,3/50, 6/57, 2/66

Czytanie minimum 10 minut po polsku (codziennie).

Praca dodatkowa na 9 października> Laurka na urodziny dla mojej nauczycielki.

Wykonanie kolorowej laurki z obrazkiem/obrazkami i życzeniami samodzielnie wymyślonymi i napisanymi.


16.09 2023

 1. Czas. Godzina- dużo czy mało?
  Czytanie tekstu w podręczniku oraz rozwiązywanie zadań w kartach ćwiczeń.

 2. Wiersz "Szybko!" D. Wawiłow
  https://www.youtube.com/watch?v=Pq776s4RJBA 
  Wspólne czytanie oraz rozwiązywanie zadań w kartach ćwiczeń.

 3. Lektura. "Brzydkie kaczątko" H.C. Andersen. Wspólne wysłuchanie bajki.
  Praca z tekstem. Omówienie przebiegu wydarzeń. Dyskusja na temat bajki.
  Rozwiązywanie kart pracy.
  Praca plastyczna "Łabędź".

 4. Karta ćwiczeń str. 39 "Zośka".

Praca domowa:

Karta pracy "Brzydkie kaczątko"

Karty ćwiczeń 2,3/32, 4,5/33, 2,3/45

Co dzień czytać minimum 10 minut po polsku.


02.09 2023

 1. Ćwiczenia z rozumienia czytanego tekstu.

 2. Poznajemy alfabet. Ćwiczenia w pisaniu wyrazów i układaniu ich w kolejności alfabetycznej.

 3. Bezpiecznie do szkoły. Rozmowa na temat bezpieczeństwa dzieci w drodze do i ze szkoły.

 4. Ó niewymienne. Ćwiczymy pisanie wyrazów z ó niewymiennym.

 5. Wprowadzenie pojęcia "rzeczownik". Ćwiczenia w segregowaniu rzeczowników na nazwy osób, rzeczy, roślin i zwierząt.

Praca domowa:

 • Ćw. 5, str. 17

 • Ćw. 1, 2 str. 22

 • Ćw. 5, str. 104

 • Karta pracy z sylabami. Wyciąć sylaby i złożyć w wyrazy, wkleić do zeszytu, a obok zapisać dany wyraz.

 • Co dzień czytać minimum 10 minut po polsku.

 • Zadanie dodatkowe: eksperyment «słona woda», podręcznik strona 11.


26.08 2023

 1. Witamy w 2 klasie. Powitanie uczniów po przerwie wakacyjnej.

 2. Krzyżówka letnia.

 3. Wspomnienia z wakacji. Dzieci opowiadają o swoich wakacjach na podstawie ilustracji.

 4. Moje wakacje. Praca plastyczna z wybraną ilustracją.

 5. Powtórzenie ostatniej lekcji. Karta pracy z Dź i Dzi.

 6. Wprowadzenie dwuznaku dż, Dż na podstawie wyrazu dżem, Andżelika. Ćwiczenia w czytaniu sylab z głoską dż. Ćwiczenia w czytaniu poznanego tekstu. Słuchanie tekstu czytanego przez nauczyciela. Analiza i synteza wzrokowo-słuchowa sylab i wyrazów z głoską dż. Nauka pisa­nia wyrazów oraz zdań z dwuznakiem dż, Dż.

Praca domowa: dokończyć kartę pracy z dź i dzi, dokończyć kartę pracy z dż.